Euroopan unionin osarahoittama Etelä-Savon maakuntaliitto
Luonto ja teknologia, nainen luonnossa

LISÄ-hanke – luonto osaksi hyvinvointipalveluja

LISÄ – Lisäarvoa maaseutualueiden kehittämiseen korkean osaamisen luontolähtöisillä palveluilla

Luontolähtöinen hyvinvointi on ala, jonka kehittymiseen halutaan panostaa Etelä-Savossa. LISÄ-hankkeessa kehitetään yhdessä yrittäjien kanssa helposti ostettavia hyvinvointipalveluja, joiden perustana on luonto.

Tehdään luonnon hyvinvointivaikutukset näkyväksi.

Hyvinvointipalveluja osana luontoa

Luonnon hyvinvointivaikutuksia ymmärretään lisääntyvän tutkimustiedon myötä jatkuvasti syvällisemmin. Kun luonto otetaan osaksi hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalveluja, asiakas voi kokea hyvinvointihyötyjä odotettua kokonaisvaltaisemmin. Luonnon on osoitettu vaikuttavan ihmisen terveyteen muun muassa autonomisen hermoston, useiden aivoalueiden ja ihmisen mikrobiston kautta.

Luonnon monitasoisia vaikutuksia ihmisen psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin voidaan vahvistaa luontolähtöisten menetelmien avulla. LISÄ-hankkeessa levitetään tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja kehitetään laadukkaita hyvinvointipalveluja, joiden perustana on luonto.

“Oleellista toiminnassa on vastavuoroisuus luonnon kanssa. Esimerkiksi ekopsykologiassa ajatellaan, että meidän psyykkinen hyvinvointi linkittyy ytimeltään luonnon hyvinvointiin.”

Kati Kiiski, LISÄ-hankkeen projektipäällikkö, väitöskirjatutkija

LISÄ – Lisäarvoa maaseutualueiden kehittämiseen korkean osaamisen luontolähtöisillä palveluilla hankkeen tavoitteena on luontolähtöisten palveluiden profiloituminen korkean osaamisen hyvinvointipalveluiksi. Projektissa kehitetään helposti ostettavia luontolähtöisiä palveluja yhdessä alalla jo toimivien ja sinne aikovien yritysten kanssa. Tavoite on vahvistaa alan yrittäjyyttä ja siten nostaa Etelä-Savo luontohyvinvoinnin johtavaksi maakunnaksi. 

Keskeiset toimenpiteet

1. Liiketoiminnan kehittäminen: kehitetään olemassa olevien luontolähtöisten palvelujen vaikuttavuutta, vaikutusten todentamista ja brändiä yrittäjille suunnatuissa työpajoissa.

2. Luontolähtöiset menetelmät ja benchmarking: lisätään tietoa ja osaamista luontolähtöisistä hyvinvointipalveluista. Kaikille avoimissa Näytön paikka! -webinaareissa käsitellään luontoa osana hyvinvointipalveluja.

3. Brändäys ja viestintä: tuodaan eteläsavolainen luontolähtöinen toiminta näkyväksi viestintäkampanjan avulla.

4. Palveluliiketoiminnan laajentaminen: integroidaan luontolähtöiset menetelmät osaksi yritysten muuta liiketoimintaa yrityskohtaisen työskentelyn myötä.

5. Eteläsavolaisten luontolähtöisten hyvinvointipalveluiden kansainvälisten kilpailuetujen kasvattaminen: rakennetaan pohjaa kansainväliselle yhteistyölle tutustumismatkan ja benchmarkingin kautta.

Näytön paikka! Luonto osaksi hyvinvointipalveluja -webinaarit

Kolmiosaisessa webinaarisarjassa tuodaan esiin tutkittua näyttöä luonnon hyvinvointivaikutuksista, jaetaan konkreettisia näkökulmia luontoperustaisten palvelujen kehittämiseen sekä keskustellaan luonnon roolista hyvinvointijärjestelmässämme. Webinaarit ovat avoimia kaikille luontolähtöisestä hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Webinaareista julkaistaan tallenteet Xamkin YouTube-kanavalla.

Osa 1: Näytön paikka! Miksi luonto on hyvinvointimme lähtökohta ja miten sen vaikutuksia todennetaan? 19.6.2024 Katso tallenne

Osa 2: Näytön paikka! Miten luonto tuodaan osaksi hyvinvointipalvelujamme? To 26.9.2024 (kellonaika tarkentuu myöhemmin)

Osa 3: Näytön paikka! Miksi luonnon on kiinnityttävä osaksi hyvinvointijärjestelmäämme tulevaisuudessa? (Joulukuu 2024)


Luontohyvinvointi -webinaarit

Ajankohtaista LISÄ-hankkeessa

LISÄ-hankkeen toteuttaja on Xamkin hyvinvoinnin tutkimusyksikkö Active Life Lab. Lue kirjoituksiamme Active Life Labin blogista!

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

LISÄ – Lisäarvoa maaseutualueiden kehittämiseen korkean osaamisen luontolähtöisillä palveluilla

Hankkeen kesto: 1.1.2024–30.4.2026

Tiedot

Hallinnoija: Xamk Active Life Lab
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi
Osaamiskärki: Vaikuttavat hyvinvointipalvelut
Tutkimusyksikkö: Active Life Lab
Vaikuttavuustavoite: Ihminen ja käyttäjälähtöisyys, Ympäristö ja kestävyys, Yrittäjyys ja korkea lisäarvo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 492 432 €
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 393 945 €
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 98 487 €

LISÄ-hankkeen asiantuntijat

Puhelin
+358504084864
Sähköposti
Kati.Kiiski@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Kati Kiiski
Projektipäällikkö
+358504084864
Kati.Kiiski@xamk.fi
Puhelin
+358404860591
Sähköposti
Pirjo.Hakala@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Pirjo Hakala
TKI-asiantuntija
+358404860591
Pirjo.Hakala@xamk.fi
Puhelin
+358405469262
Sähköposti
Johanna.Hirvonen@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö
Johanna Hirvonen
Yliopettaja
+358405469262
Johanna.Hirvonen@xamk.fi
Puhelin
+358504283997
Sähköposti
Eevamari.Lahtinen@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Eevamari Lahtinen
TKI-asiantuntija
+358504283997
Eevamari.Lahtinen@xamk.fi