Euroopan unionin osarahoittama Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

MONIVOIMA

Monimuotoisuus pk-yritysten voimavarana

Uutta osaamista työelämään ulkomaalaistaustaisia henkilöitä työllistävien tai työllistämistä harkitsevien pk-yritysten työyhteisöille. 

Kohti oppivaa ja monimuotoista työyhteisöä

Oppimismuotoilulla tarpeiden mukaista osaamista

Miten kieltä ja kulttuuria voi oppia osana työtä? Miten rakennetaan monikulttuurista työyhteisöä? Löytyykö paras tapa kehittää yrityksen henkilöstön kansainvälistä osaamista? Miten saadaan kv-osaajat viihtymään Etelä-Savossa? 

Näihin kysymyksiin Monivoimassa etsitään ratkaisuja oppimismuotoillen yhdessä kahdentoista eteläsavolaisen pk-yrityksen, Etelä-Savon Kauppakamarin ja Yrittäjien kanssa. Haluamme, että osaamisen kehittäminen muuttuu entistä joustavammaksi ja selkeämmäksi eteläsavolaisissa yrityksissä. Suomalainen työ nauttii arvostusta maailmalla ja Suomessa työskentelevillä osaajilla on korkea työmoraali. Laadussa sekä osaamisessa on aina kehitettävää alati muuttuvassa maailmassa, jotta kilpailukyky säilyy ja kasvuvauhti on suotuisa. 

Oppimismuotoilun ensimmäinen askel on havainnoida ja selvittää monimenetelmällisesti asiakkaiden haasteita ja tarpeita. Tarpeiden perusteella rakennetaan 0,25-2 op täsmäkoulutukset toteutettavaksi yrityksissä.

Tämän vaiheen tuloksista kuulette lisää syksyllä 2024!

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

 • Eteläsavolaisten pk-yritysten tarpeiden kartoitus kielen ja kulttuurin oppimisen sekä monikulttuurisuuden teemoissa.  
 • Kielen ja kulttuurin oppimismuotoilu alueen pk-yrityksissä. 
 • Muotoilun tuloksena syntyneiden lyhyiden täsmäkoulutusten kokeilu verkossa, työpaikalla sekä työpajoissa. 
 • Kokeilujen arviointi yhdessä yritysten kanssa sekä koulutusten jatkokehittäminen.  
 • Vertaissparrauksia osallistuville yrityksille.
 • Kaikille avointen hybridityöpajojen järjestäminen.

Osallistuvat yritykset

Vertaissparrausta osallistuville yrityksille

Mitkä kansainvälisyyden ja monimuotoisuuden teemat puhuttelevat eteläsavolaisia pk-yrityksiä? Mitä hyviä käytänteitä ja ratkaisuja on käytössä? Miten kieltä opitaan parhaiten työpaikalla ja miten monimuotoisen työyhteisön osaamista voi johtaa?

MONIVOIMAN järjestämissä lyhyissä vertaissparrauksissa pureudutaan kansainvälisyyteen, monimuotoisuuteen, kieleen ja kulttuuriin liittyviin haasteisiin ja ratkaisuihin.

Vertaissparrausten ohjelma rakennettu yritysten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Osallistuvien yritysten lisäksi keskustelemassa asiantuntijoita, alueen sidosryhmien edustajia.

Mitä tuloksena syntyy?

 • uutta osaamista ulkomaalaistaustaisia henkilöitä työllistävien tai työllistämistä harkitsevien pk-yritysten työyhteisöille 
 • yritysten muutoskyvykkyyden vahvistumista 
 • kansainvälistymisosaamista  
 • kieli- ja kulttuuritietoisuutta 
 • monikielisiä ja -muotoisia työkulttuurin malleja
 • yritys- ja oppijalähtöisiä kielen ja kulttuurin oppimiseen tähtääviä täsmäkoulutusratkaisuja 
 • uusia pedagogisia malleja suomen kielen ja kulttuurin oppimiseen työpaikalla sekä yritysverkostoja yli maakuntarajojen 
 • opetus- ja ohjaushenkilöstön oppimismuotoiluosaamista 

Yhteistyökumppanit

Etelä-Savon Yrittäjät

Etelä-Savon Kauppakamari

Yhteydenotot

Puhelin
+358505998511
Sähköposti
Milja.Manninen@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Milja Manninen
Projektipäällikkö
+358505998511
Milja.Manninen@xamk.fi
Puhelin
+358504780120
Sähköposti
Mariya.Loginova@xamk.fi
Yksikkö
Yhteisten opintojen koulutusyksikkö
Mariya Loginova
Tuntiopettaja
+358504780120
Mariya.Loginova@xamk.fi
Puhelin
+358503124990
Sähköposti
Ulla.Korvenpaa@xamk.fi
Yksikkö
Yhteisten opintojen koulutusyksikkö
Ulla Korvenpää
Lehtori
+358503124990
Ulla.Korvenpaa@xamk.fi

Kokemuksia tai artikkeleja hankkeeseen liittyen

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

MONIVOIMA – monimuotoisuus pk-yritysten voimavarana

Hankkeen kesto: 1.3.2024–31.5.2026

Tiedot

Hallinnoija: Xamk
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi
Osaamiskärki: Uudistuva työelämä
Vaikuttavuustavoite: Ihminen ja käyttäjälähtöisyys, Yrittäjyys ja korkea lisäarvo

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan unionin osarahoittama (ESR+)
Kokonaisbudjetti: 361 000 euroa
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 289 000 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 36 100 euroa