NuGamers

Inklusiivisempaa pelialan koulutusta naisille

Hankkeen tavoitteena on innovoida ja tehdä pelialan ammatillisesta koulutuksesta sukupuolinäkökulmasta osallistavampaa ja naisia ​​kiinnostavampaa.

Leveling up together!

Hankkeen erityistavoitteena on

 • lisätä tietoa ja tietoisuutta sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä ennakkoasenteista pelikasvatuksessa
 • parantaa ammatillisen koulutuksen henkilöstön kykyä ajatella ja toimia sukupuolten tasa-arvoa huomioivammin
 • varustaa ammatillisen koulutuksen henkilöstö tasa-arvoisesti osallistavilla perehdytysmenetelmillä.

Hanke tuottaa

 • tietopaketin sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä harhoista ja ennakkoasenteista pelikasvatuksessa ja niiden ehkäisystä ja nujertamisesta
 • tietoa pohjautuen naisopiskelijoiden ja -kehittäjien kanssa tehtyyn tienkeruuseen ja analyysiin
 • käsikirjan siitä, kuinka suunnitella sukupuolinäkökulmasta inklusiivisempia opetussuunnitelmia ja perehdyttämistoimia pelikasvatuksessa
 • yhdessä loppukäyttäjien ja naisopiskelijoiden kanssa suunniteltuja ja validoituja tuloksia
 • työkalupakin, jossa on joukko luovia ja interaktiivisia opetusmenetelmiä (esim. roolipelejä, kortteja ja videoita) käytettäväksi perehdyttämis- ja koulutustoimintojen aikana.

Hankkeen tulokset innovoivat ammatilliseen koulutukseen suuntautuvaa toimintaa ja opetussuunnitelmien suunnittelua pelialalla seuraavilla tuloksilla:

 • ammatillisen koulutuksen tarjoajien valmiudet tavoittaa tyttöjä ja lisätä naisten osallistumista heidän kursseilleen
 • parannettu monialainen yhteys ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun alojen ja kouluopetuksen välillä
 • lisääntynyt tietoisuus sukupuolten välisestä epätasapainosta ja väkivallasta pelialalla
 • lisää tyttöjen ja naisten tietoisuutta asemastaan ​​STEM-/pelialoilla.

Kohderyhmät

Ammatillisen koulutuksen henkilöstö, joka osallistuu perehdyttämistoimintojen ja opetussuunnitelmien suunnitteluun.

Hankkeen tavoitteet

 • Lisää tietoa ja tietoisuutta sukupuoliharhoista pelikasvatuksessa.
 • Parannetaan perehdyttämistoimintojen ja opetussuunnitelmien suunnitteluun osallistuvan ammatillisen koulutuksen henkilöstön kykyä ajatella ja toimia sukupuolinäkökulman mukaan.
 • Varustaa ammatillisen koulutuksen henkilöstö sukupuolinäkökulmasta inklusiivilla mentelmillä perehdyttämistoiminnassa.

Hankkeen toteuttajat

Projektitiimi

Puhelin
+358504390518
Sähköposti
Silja.Suntola@xamk.fi
Yksikkö
Luovan talouden tutkimusyksikkö
Silja Suntola
Projektipäällikkö
+358504390518
Silja.Suntola@xamk.fi
Puhelin
+358504524218
Sähköposti
Minna.Porvari@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Luovan talouden tutkimusyksikkö
Minna Porvari
TKI-asiantuntija
+358504524218
Minna.Porvari@xamk.fi
Sosiaalinen media
Puhelin
+358447028583
Sähköposti
Miikka-Petteri.Lesonen@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Luovan talouden tutkimusyksikkö

Työskentelee Kymenlaaksossa Kouvolassa Kasarminmäen kampuksella Meduusa Studiolla. Pelillisyyden ja digitaalisuuden asiantuntija Luovan talouden tutkimusyksikössä.

Miikka-Petteri Lesonen
Tki-asiantuntija
+358447028583
Miikka-Petteri.Lesonen@xamk.fi
Sosiaalinen media

Hankkeen tiedot

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Hankkeen nimi:

NuGamers – Creative orientation activities for a more gender inclusive gaming education

Hankkeen kesto: 1.1.2024–31.3.2026

Tiedot

Hallinnoija: Changemaker Educations AB
Osatoteuttajat: ALL DIGITAL AISBL, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Sineglossa, Visoko Uciliste Algebra

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Erasmus+
Kokonaisbudjetti: 250 000 €
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 43 000 €