Öljyyntyneiden varusteiden pesua öljyntorjunta-altaalla

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö

Hankkeessa rakennetaan käytännön öljyntorjuntaan tarkoitettu tutkimus- ja testausympäristö Kotkaan.

Jätevesialtaasta muokattava testausympäristö monipuolistaa ammattikorkeakoulun jo ennestään vahvaa osaamista öljyntorjunnan tutkimuksen ja koulutuksen saralla.

Harjoitus- ja testausalue on ensimmäinen, jossa voidaan käyttää oikeita öljyjä

Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi

Öljyntorjunnan testaus- ja harjoitteluallas rakennettiin Kymen Vesi Oy:n käytöstä poistetusta jäteveden ilmastusaltaasta.

Altaan muutostyöt käynnistyivät syksyllä 2019 altaan tyhjentämisellä. Altaan aiemmat sisärakenteet, eli väliseinät ja ilmastuskennostot, purettiin ja altaan etuseinämää madallettiin. Allas pestiin ja sen sisäpuolelle rakennettiin pilarien päälle 75 neliön taso, joka toimii työskentelytasanteena. Näin öljynkäsittelyyn liittyvät toiminnot saatiin allasrakenteen sisäpuolelle. Taso rakennettiin kemikaaleja kestävästä betonista ja suojamaalattiin. Pääaltaan suojaus öljyyntymistä vastaan toteutettiin mekaanisesti, ensin rajoituspuomeilla ja myöhemmässä vaiheessa kiinteästi asennetulla suojauksella.

Rakenteiden valmistuttua allas täytettiin vedellä. Vesitilavuudeksi muodostui kaikkiaan 2000 kuutiota ja vesisyvyydeksi kolme metriä. Vesisyvyys sekä altaan 660 neliön pinta-ala mahdollistavat täysmittakaavan öljyntorjuntakaluston käytön. Altaaseen sopii tarvittaessa myös pienemmät öljyntorjunta-alukset.

Kaikki öljynkäsittelyyn liittyvät toiminnot sijoittuvat allasrakenteen sisäpuolelle

Rakenteellisten muutostöiden valmistuttua alkoi alueen varustelu. Öljyntorjunnan harjoittelu- ja testaustoimintaa varten alue varustettiin muun muassa öljynerotuslaitteistolla, kääntöpuominosturilla ja välivarastointiin tarvittavilla säiliöillä varoaltaineen. Lisäksi hankittiin kolme pienempää
alumiinirakenteista testiallasta ja öljyntorjunta- ja keräyslaitteita voimakoneineen. Osa puomeista, keräimistä ja käytettävistä polttoaineista saatiin lahjoituksina sidosryhmiltä.

Allas on käytettävissä öljyvahinkojen torjuntamenetelmien harjoitteluun, kaluston käyttökoulutukseen sekä tuote- ja laitetestaukseen.

Alueen käyttökelpoisuus on varmistettu yli kymmenellä toimintaa testaavalla pilotilla, jotka tuottivat tietoa myös ympäristöluvan tarpeen arviointiin liittyviin selvityksiin.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Testaus- ja harjotustavoitteet

Testausympäristö mahdollistaa oikean öljyn käytön. Ympäristössä voidaan testata ja harjoitella

 • öljyä keräävien laitteiden toimintaa
 • imeytystuotteiden toimivuutta
 • öljyyntyneen rannan puhdistustekniikoita
 • puomituskaluston käyttöä
 • öljyn leviämisen havainnointia (esim. RPAS-tiedustelu ja havainnointisensorit)
 • jääolosuhteissa tapahtuvaa torjuntaa
 • oikeaoppista ja turvallista tapaa työskennellä.

Toimenpiteet aikatauluineen

 1. Öljyntorjunnan testausympäristön toiminnallisuuksien ja teknisten vaatimusten tarkempi määrittely (syksy 2019 – kesä 2020)
 2. Testialtaan käyttöönotto ja käyttökokemusten arviointi (kesä 2020 – kesä 2021)
 3. Tutkimus- ja testauspalveluiden pilotointi (kevät – syksy 2021)
 4. Pysyvän toimintakonseptin luominen (kesä – syksy 2021)
 5. Loppuraportointi (talvi 2022).

Hankkeen julkaisut

Jätevesialtaasta öljyntorjunta-altaaksi. Öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusympäristön kehittäminen (2022)

WWF mukana kehittämässä öljyyntyneen ranta-alueen harjoitusaluetta (2021)

Öljyntorjunnan testialtaalla yli sata koulutettua viikon aikana (2021)

Ympäristöturvallista toimintaa öljyntorjunnan testialtaalla (2021)

Puomin laskua pimeällä

Tehokas öljyntorjunta vaatii toimintamallien ja kaluston tuntemista (2020)

Öljyntorjunta-allas alkutekijöissään

Öljyntorjunnan harjoittelu muuttuu todenmukaiseksi (2020)

Yhteystiedot

Puhelin
+358447028222
Sähköposti
Antero.Myren@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikka ja merenkulku
Antero Myrén
Projektipäällikkö
+358447028222
Antero.Myren@xamk.fi
Puhelin
+358509112288
Sähköposti
Manu.Kettunen@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikka ja merenkulku
Manu Kettunen
TKI-asiantuntija
+358509112288
Manu.Kettunen@xamk.fi
Puhelin
+358447028514
Sähköposti
Justiina.Halonen@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikka ja merenkulku
Justiina Halonen
Tutkimuspäällikkö
+358447028514
Justiina.Halonen@xamk.fi

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö

Hankkeen kesto: 1.10.2019–28.2.2022

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk
Muut kumppanit: Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson pelastuslaitos ja muut öljyntorjuntaviranomaiset, öljyntorjunta-alan ja jätealan yritykset, vapaaehtoisjärjestöt
Vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku
Osaamiskärki: Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta
Vaikuttavuustavoite: Ympäristö ja kestävyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: äärahoittaja Kymenlaakson liitto, EAKR-rahoitus. Muut rahoittajat Kymenlaakson pelastuslaitos ja Merenkulun säätiö
Kokonaisbudjetti: 484 250 euroa

Yhteistyökumppanit