Euroopan unionin osarahoittama

PEACE4EUROPE

Työkaluja eurooppalaisille nuorisotyöntekijöille rauhankasvatuksen toteuttamiseen.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä eri tavoista, joilla rauhankasvatuksen periaatteita voidaan parhaiten soveltaa non-formaalin oppimisen periaatteisiin, jotta nuorisotyöntekijöitä voitaisiin tukea niiden soveltamisessa. Haluamme tukea nuorisotyöntekijöitä tunnistamaan tärkeän roolinsa eurooppalaisina rauhankasvattajina ja antamaan heille tarvittavat välineet rauhankasvatuksellisen lähestymistavan toteuttamiseen työssään nuorten kanssa epävirallisissa oppimisympäristöissä.

.

TOIMENPITEET

Järjestämme nuorisotyöntekijöille tarkoitettuja dialogityöpajoja, joissa kerätään hyviä käytäntöjä ja keskeisiä haasteita rauhankasvatuksen ja nuorisotyön yhdistämisessä. Työpajojen pohjalta kehitämme koulutusmateriaalipaketin otsikolla.

”Nuorisotyöntekijä rauhankasvattajana”. Tämä materiaali tukee nuorisotyön organisaatioita ja nuorisotyöntekijöitä omaksumaan tämän lähestymistavan heidän työhönsä käytännössä. Kaikki tuotettu materiaali levitetään verkostojen kautta ympäri Eurooppaa

TULOKSET

Nuorisotyöntekijöille suunnattu dialogityöpajamalli heidän roolistaan rauhankasvattajina
Kehitetään ja julkaistaan näyttöön perustuva koulutusmateriaalipaketti ”Nuorisotyöntekijä rauhankasvattajana”, joka perustuu nuorisotyöntekijöiden kanssa toteutettuihin kansallisiin dialogityöpajoihin.

Kaikki tuotettu materiaali julkaistaan mallina rauhankasvatuksen mukauttamisesta nuorisotyöhön. Tätä mallia voidaan toteuttaa non-formaaleissa oppimisympäristöissä ja käyttää materiaalina formaaleissa oppimisympäristöissä.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Järjestämme nuorisotyöntekijöille tarkoitettuja dialogityöpajoja, joissa kerätään hyviä käytäntöjä ja keskeisiä haasteita rauhankasvatuksen ja nuorisotyön yhdistämisessä. Työpajojen pohjalta kehitämme koulutusmateriaalipaketin otsikolla.

”Nuorisotyöntekijä rauhankasvattajana”. Tämä materiaali tukee nuorisotyön organisaatioita ja nuorisotyöntekijöitä omaksumaan tämän lähestymistavan heidän työhönsä käytännössä. Kaikki tuotettu materiaali levitetään verkostojen kautta ympäri Eurooppaa.


Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Antti Rantaniva

antti.rantaniva@xamk.fi

P. 040 623 3082


Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Peace4Europe

Hankkeen kesto: 1.9.2023–31.8.2026

Tiedot

Hallinnoija: Xamk
Osatoteuttajat: Rauhankasvatusinstituutti, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, MONDO MTU – NGO MONDO, EESTI NOORSOOTOOTAJATE KOGU
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi
Osaamiskärki: Yhdenvertainen ja osallistuva nuoruus
Tutkimusyksikkö: Juvenia
Vaikuttavuustavoite: Ihminen ja käyttäjälähtöisyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Erasmus+
Kokonaisbudjetti: 400 000 euroa