Puurakennusten välipohjien optimointi

PuuHyVä

Yhdistämme puurakennusten käyttäjätyytyväisyyden, kenttämittaukset, laboratoriotestaukset välipohjaratkaisuille ja näiden osakokonaisuuksien huomioimisen ratkaisujen optimoinnissa ja suunnittelussa.

PuuHyVä-hanke on osa hankekokonaisuutta. Mukana konsortiossa ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Karelia Ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus kukin omilla hankkeillaan.

Tavoitteena on tehostaa puuhybridivälipohjien suunnittelua sekä kustannus- ja materiaalitehokkuutta.

Tavoitteet

Tavoitteena on tehostaa puuhybridivälipohjien suunnittelua sekä kustannus- ja materiaalitehokkuutta. Tavoitteeseen pyritään yhdistämällä puurakennusten käyttäjätyytyväisyys, puurakennusten kenttämittaukset, laboratoriotestaukset välipohjaratkaisuille ja näiden osakokonaisuuksien huomioiminen ratkaisujen optimoinnissa ja suunnittelussa. Hankkeen osatavoitteet liittyvät välipohjissa jo käytettävien tuoteominaisuuksien parantamiseen ja uusien tuotteiden kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien tunnistamiseen.

Lisäksi projektin toimenpiteet keskittyvät rakennesuunnittelijoiden käyttöön tarkoitettujen uusien mitoitustyökalujen kehittämiseen, välipohjaratkaisujen käyttäjätarpeita koskevan ymmärryksen lisäämiseen sekä tulosten käytäntöön viemiseen liittyvään laajaan sidosryhmäviestintään ja -vuorovaikutukseen.

Välipohjien suunnittelun yksinkertaistaminen uudentyyppisen mitoitustyökalun avulla

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

TP 1 Valmistelu, kenttämittaukset ja kyselytutkimukset

TP 2 Mittaustekniikan kehittäminen

TP 4 Koerakenteiden valmistus ja uusien ratkaisujen testaaminen

TP 6 Työpajat, raportointi ja viestintä

.

.

.

Hankkeen tulokset

Käyttömukavuus, kustannus- ja hiilijalanjälkioptimointi sekä kiertotalous. Välipohjien suunnittelun yksinkertaistaminen uudentyyppisen mitoitustyökalun avulla. Eri ratkaisujen luokittelujen ja vertailujen avulla välipohjarakenteen valinnan helpottuminen. Välipohjien parempi laatu rakentamisen eri vaiheiden yhteensovittamisen ohjeistamisella. Yleisesti välipohjarakenteen tehokkuuden parantaminen. Pilotointien avulla uusien innovaatioiden syntyminen.

Ajankohtaista

Kenttämittaukset ovat alkaneet!

Kokemuksia tai artikkeleja hankkeeseen liittyen

Lisätietoja

Puhelin
+358505604836
Sähköposti
Juha-Pekka.Luukkainen@xamk.fi
Yksikkö
Kuitulaboratorio
Juha-Pekka Luukkainen
Projektipäällikkö
+358505604836
Juha-Pekka.Luukkainen@xamk.fi
Puhelin
+358505607581
Sähköposti
Katja.Rinkinen@xamk.fi
Yksikkö
Kuitulaboratorio
Katja Rinkinen
Tutkimusinsinööri
+358505607581
Katja.Rinkinen@xamk.fi
Puhelin
+358504640896
Sähköposti
Aarno.Hatsala@xamk.fi
Yksikkö
Kuitulaboratorio
Aarno Hatsala
Tutkimusinsinööri
+358504640896
Aarno.Hatsala@xamk.fi
Puhelin
+358504737726
Sähköposti
Fanny.Malmstedt@xamk.fi
Yksikkö
Kuitulaboratorio
Fanny Malmstedt
Tutkimusinsinööri
+358504737726
Fanny.Malmstedt@xamk.fi
Puhelin
+358505763874
Sähköposti
Niko.Kinnunen@xamk.fi
Yksikkö
Kuitulaboratorio
Niko Kinnunen
Projektityöntekijä
+358505763874
Niko.Kinnunen@xamk.fi
Puhelin
+358406375741
Sähköposti
Juha-Pekka.Ontronen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
  • TKI-hankkeet
  • kansainvälinen TKI
  • TKI-viestintä
Juha-Pekka Ontronen
Projektiasiantuntija
+358406375741
Juha-Pekka.Ontronen@xamk.fi

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

PuuHyVä – Puu- ja hybridirakenteisen välipohjatuotteiden optimoinnin innovaatioverkosto

Hankkeen kesto: 1.9.2023–31.8.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia
Osaamiskärki: Kuitu- ja prosessitekniikka sekä puurakentaminen
Tutkimusyksikkö: Kuitulaboratorio

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan unionin osarahoittama
Kokonaisbudjetti: n. 1 500 000 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 699 860 euroa

Xamkin budjetti hankkeessa on 699 860 €, josta EU-tuen määrä on 559 888 €.

Yhteistyökumppanit

Karelia Ammattikorkeakoulu logo
Tampereen yliopiston tunnus