Social Entrepreneurship for Youth Empowerment in Finland and Latvia

EU:n osarahoittamasta Interreg Central Baltic -ohjelmasta rahoitetaan vuosina 2023–2025 hanketta ”Social Entrepreneurship for Youth Empowerment in Finland and Latvia”, jonka tavoitteena on parantaa nuorten asemaa Suomessa ja Latviassa antamalla heille ohjausta yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Euroopan Unionissa on korostettu yhteiskunnallista yrittäjyyttä tärkeänä toimintamuotona yhteiskunnallisen resilienssin ja kestävän hyvinvoinnin vahvistamiseksi, ja etenkin syrjäseuduilla eläville nuorille yrittäjyyteen liittyvillä taidoilla on voimauttavaa merkitystä, sillä he voivat niiden avulla osallistua asuinkuntansa kehittämiseen.

Hanketta johtaa kansainvälinen, voittoa tuottamaton organisaatio Reach For Change Latviasta, joka toimii yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamuotojen edistämiseksi koko maailmassa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Juvenia on hankkeessa osatoteuttajana yhdessä Lahden Diakonialaitoksen ja latvialaisen Creative Ideas -yhteisön kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa Päijät-Hämeen ja Latvian maaseutualueilla asuvia 18–25-vuotiaita nuoria yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen verkko-opiskelun ja leirimuotoisen yritysjohtamisen koulutuksen avulla. Juvenian tehtävänä on arvioida koulutusta sen vaikuttavuuden, toistettavuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen näkökulmasta.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Social Entrepreneurship for Youth Empowerment in Finland and Latvia

Hankkeen kesto: 1.4.2023–30.9.2025

Tiedot

Hallinnoija: Reach for Change
Osatoteuttajat: Creative Ideas, Lahti Diaconia Institute DILA, Juvenia
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi
Osaamiskärki: Luova talous, Uudistuva työelämä, Yhdenvertainen ja osallistuva nuoruus, Yrittäjyys ja innovaatiot
Tutkimusyksikkö: Juvenia
Vaikuttavuustavoite: Ihminen ja käyttäjälähtöisyys, Yrittäjyys ja korkea lisäarvo

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Interreg Central Baltic
Kokonaisbudjetti: 748 594 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 123 151 euroa