Euroopan unionin osarahoittama

Tulvaroska

Tulvaveden kuljettaman jätteen kerääminen öljyntorjuntakalustolla

Hanke testaa öljyntorjuntakaluston käytettävyyttä tulvaveden huuhtoman ja vesistöihin kuljettaman roskan keräämiseksi. 

Tavoitteena tukea tulvatilanteen jälkitoimia

Öljyntorjuntakaluston käytettävyys roskan keräämiseen vesistöistä

Hanke tukee varautumista tulvantorjuntatilanteen jälkitoimiin selvittämällä öljyntorjuntakaluston käytettävyyttä tulvaveden huuhtoman ja vesistöihin kuljettaman roskan keräämiseksi.

Kaluston käytettävyys selvitetään käytännön testeillä. Testien perusteella varaudutaan kaluston modifiointiin.

Testitulokset raportoidaan ja käyttökelpoisiksi osoittautuvista keruujärjestelmistä kootaan ’Tulvaroskan keräämisen toimintamalli öljyntorjuntakalustoa hyödyntäen’ -tietopaketti. Tietopaketti koostuu keräinjärjestelmien kuvauksesta sekä turvallisia työskentelymenetelmiä ja suojautumistarpeita koskevasta osasta.

Uutta käyttöä öljyntorjuntakalustolle?

Hanke käynnistyy taustaselvityksellä muualla maailmalla hyödynnetyistä keräystekniikoista. Taustaselvityksen painoarvoa kasvatetaan, jos öljyntorjuntakalusto osoittautuisi täysin roskankeräämiseen soveltumattomaksi, jolloin hankkeen tavoite soveltuvan kaluston kartoittamiseksi toteutuu. Tietopaketti ja taustaselvitys kootaan raportiksi.

Hankkeen tuloksena tulvatilanteessa hyödynnettävä keräyslaitevalikoima on laajentunut ja tietous keräyslaitteista on lisääntynyt. Roskan keräämisen soveltuvan kaluston etukäteiskartoitus, keräämisen testaaminen ja keräystoiminnan suunnittelu nopeuttavat tulvatilanteen jälkitoimia ja vahingoista toipumista sekä vähentävät ympäristön pilaantumista. Roskankeräystoiminnan ennakkosuunnittelu lisää myös jälkitoimien työ- ja terveysturvallisuutta ja kustannustehokkuutta.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet aikataulutettuina:

  • TP1 Taustaselvitys tulvavahinkojen jälkitoimissa ja/tai meriroskan keräämisessä hyödynnettävistä menetelmistä ja laitteista (kevät 2024)
  • TP2 Roskan keräämistestaukset, testausmallin kehittäminen, kaluston kehittämis- tai modifiointitarpeiden määrittely ja kaluston saatavuuden arviointi (kesä–syksy 2024)
  • TP3 Tulvaroskan keräämisen turvallisen työskentelyn toimintamallin kuvaus suojaustarpeineen (syksy 2024)
  • TP4 Demonstraatiopäivä tulosten jalkauttamiseksi käytännön osaamiseksi (syksy 2024)
  • TP5 Tulosten raportointi (talvi 2024–2025)
  • TP6 Viestintä (koko hankeajan)

Hankkeen julkaisut

Muoviroskaa meressä

Soveltuuko öljyntorjuntakalusto myös meriroskan keräämiseen?

Halonen, J. 2024. Soveltuuko öljyntorjuntakalusto myös meriroskan keräämiseen? In: Xamk READ 2/2024. Xamk READ – Research, Education and Regional Development, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Tulvaroska – Tulvaveden kuljettaman jätteen kerääminen öljyntorjuntakalustolla

Hankkeen kesto: 1.3.2024–28.2.2025

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku
Osaamiskärki: Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta
Vaikuttavuustavoite: Ympäristö ja kestävyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Kokonaisbudjetti: 69 469 euroa

Asiasanat

Puhelin
+358509112288
Sähköposti
Manu.Kettunen@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikka ja merenkulku
Manu Kettunen
TKI-asiantuntija
+358509112288
Manu.Kettunen@xamk.fi
Puhelin
+358447028514
Sähköposti
Justiina.Halonen@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikka ja merenkulku
Justiina Halonen
Tutkimuspäällikkö
+358447028514
Justiina.Halonen@xamk.fi