Euroopan unionin osarahoittama Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

VAASI – Vaativan sijaishuollon osaamisen kehittäminen

VAASI on viiden suomalaisen korkeakoulun sijaishuollon koulutusta ja osaamista kehittävä yhteishanke.

Hankkeen toiminta ja tapahtumat Kymenlaaksossa

Syksyn 2024 tapahtumat:

  • We have a Dream -osaamiskartoituksen tulosten julkaisu seminaari 26.9. klo 1215.30/teams. Ilmoittautuminen: tästä linkistä.
  • Työpaketin 3 (koulutussisältöjen muotoilu yhteiskehittäen) kohdennetut alueelliset työpajat kentän toimijoiden kanssa käynnistyvät. Ilmoittautuminen: https://forms.office.com/e/fjHFhg9RaC
  • Sijaishuollon kehittämispäivä Kotkan kampuksella (työpaja 3: koulutussisältöjen muotoilu yhteiskehittäen). Ti 26.11. klo 12-15.30. Ilmoittaudu: https://forms.office.com/e/fjHFhg9RaC

VAASI:n aamukahvit syksy 2024:

VAASI-kahvit 10.12.2024 klo 9-10
Aihe: Traumatietoisuus sijaishuollossa. Ullamari Kokko, Meiän Tukitiimi

Linkki Teams-kokoukseen: Liity kokoukseen nyt

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Kartoitamme, vahvistamme ja uudistamme vaativan sijaishuollon osaamista yhteistyössä sijaishuollon työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Rakennamme digitaalisia oppimiskokonaisuuksia, joiden avulla kaikilla lastensuojelualan toimijoilla on mahdollisuus uudistaa osaamistaan. https://vaasihanke.turkuamk.fi/

Lisätietoja hankkeesta

Puhelin
+358503476902
Sähköposti
Isa.Makela@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Isa Mäkelä
Projektipäällikkö
+358503476902
Isa.Makela@xamk.fi
Puhelin
+358505609396
Sähköposti
Paivi.Petrelius@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koul.yks
Päivi Petrelius
Yliopettaja
+358505609396
Paivi.Petrelius@xamk.fi
Puhelin
+358447028458
Sähköposti
Johanna.Jussila@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koul.yks
Johanna Jussila
Lehtori
+358447028458
Johanna.Jussila@xamk.fi

Julkaisuja hankkeeseen liittyen

Sijaishuollon ääntä etsimässä/blogiteksti

Sijaishuollon ääntä etsimässä/blogiteksti

Kokemusasiantuntijuus ja lasten ja nuorten äänen kuuluminen sijaishuollossa/NEXT-artikkeli

Kokemusasiantuntijuus ja lasten ja nuorten äänen kuuluminen sijaishuollossa/NEXT-artikkeli

Ilman nuorten ääntä ei voida rakentaa kestävää tulevaisuutta/NEXT-artikkeli

Ilman nuorten ääntä ei voida rakentaa kestävää tulevaisuutta/NEXT-artikkeli

Maahanmuuttajanuoret sijaishuollossa/NEXT-artikkeli

Maahanmuuttajanuoret sijaishuollossa/NEXT-artikkeli

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

VAASI – Vaativan sijaishuollon osaamisen kehittäminen

Hankkeen kesto: 1.4.2023–31.3.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Muut kumppanit: Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi
Tutkimusyksikkö: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ESR
Kokonaisbudjetti: 1 078 803 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 249 796 euroa
Vaativan sijaishuollon osaamisen kehittäminen