Euroopan unionin osarahoittama logo

VET4ALL

VET4ALL -hanke kokosi hyviä käytäntöjä Puolassa, Italiassa, Espanjassa ja Suomessa vammais- ja erityisnuorten ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

Hanke on päättynyt.

Tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

Miten kehittää opettajien ja nuorisotyöntekijöiden työtä vammaisten nuorten ammatillisessa koulutuksessa? Miten luoda parempi ammatillinen koulutus erityisnuorille? Kuinka auttaa vammaisia nuoria saavuttamaan ammatillinen osaaminen?

VET4ALL-projektin kansainvälisessä yhteistyössä hankekumppaneilla oli mahdollisuus vierailla erilaisissa ammatillisen koulutuksen keskuksissa, asiantuntijaorganisaatioissa ja yrityksissä, jotka työskentelevät erityisnuorten kanssa. Hankkeessa olivat mukana Puola, Italia, Espanja ja Suomi. Hanketta rahoitti Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma.

Hankkeen päätavoitteena oli vahvistaa lähettäviä, vastaanottavia ja välittäviä organisaatioita teknisten oppilaitosten vammaisten opiskelijoiden ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa. Tässä tavoitteessa yhdistyivät työmarkkinoiden vaatimukset (isäntä- ja välittäjäorganisaatioiden osallistumisen kautta) ammatillisen koulutussektorin mahdollisuuksiin (teknillisten oppilaitosten osallistumisen kautta). Tämä tavoite oli myös osa uusien opetusmenetelmien luomista ja korosti osallisuuden näkökulmaa.

Hankkeessa kehitettiin hyviä toimintatapoja vammaisten osallistamiseen teknillisten oppilaitosten ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi kehitetettiin hyviä käytäntöjä liikkuvuushankkeiden menettelytapojen mukauttamiseen vammaisten osallistumisen kannalta (mukaan lukien rekrytointisäännöt, suositukset, integraatiokoulutukset, joissa vammaiset osallistuvat liikkuvuusryhmään, tuki valmistelun aikana ja henkilöiden liikkuvuus, arviointi- ja seurantamenetelmät, jotka on mukautettu vammaisuuden erityispiirteisiin jne.). Tavoitteena oli myös hyvien toimintatapojen kehittäminen ulkomailla kansainvälistä harjoittelua toteuttavissa isäntäorganisaatioissa.  Hankkeen tuloksissa otettiin huomioon ammatillisten oppilaitosten, isäntä- ja välittäjäorganisaatioiden näkökulma.

Hankkeen nimi:

VET4ALL

Hankkeen kesto: 1.1.2022–30.11.2023

Tiedot

Hallinnoija: Dobre Kadry, Puola
Osatoteuttajat: Xamk, Juvenia, Suomi; Asociacion Mundus, Espanja; IFOM, Italia; ZSP, Puola
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi
Tutkimusyksikkö: Juvenia

Yhteystiedot

Elina Suominen
+358 50 473 2527
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Susan Eriksson
+358 40 684 7702
etunimi.sukunimi@xamk.fi