Työelämätaitojen hiomista ja urasuunnittelua Juvenia Akatemiassa!

Juvenia Akatemia on yhteisöpedagogiopiskelijoiden sosiaalinen oppimis- ja uraohjausympäristö, johon voi hakeutua opiskelemaan 15 – 30 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opiskelija perehtyy Juvenia Akatemiassa nuorisokasvatuksen ajankohtaisimpiin teemoihin ja syventää samalla erityisesti tutkimus- kehittämis- ohjaus-, viestintä- sekä työelämäosaamistaan.

Juvenia Akatemiassa työskennellään asiantuntijatiimin jäsenenä, jolloin tiimityöskentelytaidot vahvistuvat. Samalla opiskelija verkostoituu nuorisokasvatuksen keskeisiin toimijoihin alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, mikä vahvistaa työelämäosaamista, edistää opiskelijan urasuunnittelua sekä työllistymismahdollisuuksia.

Lisäksi Juvenia Akatemia mahdollistaa opiskelijoilleen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta. Uraohjaus nivoutuu osaksi Juvenian työelämäohjausta ja –opetusta sekä yamk -opiskelijamentorointia.

Opiskelijoiden  tukena ovat yhteisöpedagogikoulutuksen työelämäopettajat, Juvenian työelämäohjaajat sekä yhteisöpedagogi yamk –opiskelijamentori. Lisäksi kattava työelämän yhteistyöverkosto.

Juvenia Akatemiasta opiskelija saa erillisen osaamistodistuksen.

Kuva: Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke.