Työelämätietojen ja -taitojen hiomista Juvenia Akatemiassa

 

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa on mahdollisuus opintojen opinnollistamiseen, joka yleensä tarkoittaa osallistumista tietyn TKI-hankkeen toimintaan.

 

  • Juvenia Akatemiaan voi hakeutua opiskelemaan 10–30 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opinnot voivat olla opintojaksoja, opinnäytetyön tekemistä tai harjoittelua.
  • Opiskelija perehtyy nuorisoalan ajankohtaisiin teemoihin ja kehittää tutkimus- ja kehittämisosaamistaan sekä viestintätaitojaan.
  • Samalla opiskelijalla on mahdollisuus verkostoitua nuorisoalan keskeisiin toimijoihin alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti – riippuen hankkeesta johon opiskelija kiinnittyy mukaan.
  • Opiskelijoiden tukena ovat yhteisöpedagogikoulutuksen opettajat sekä Juvenian asiantuntijat.
  • Opintosuoritukset arvioi opettaja.
  • Juvenia Akatemiasta opiskelija saa erillisen osaamistodistuksen, jos opintosuoritus on yhteensä 15–30 opintopisteen laajuinen.

 

Yhteyshenkilö: Tutkimuspäällikkö Jaana Poikolainen jaana.poikolainen@xamk.fi