Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, joka järjestetään verkossa

Hae mukaan koulutukseen Opintopolussa 1. -15.8.

 • Koulutuksen nimi: Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, monialainen verkkototeutus (Higher education preparatory program for immigrants) 
 • Ajankohta: opiskeluaika 28.10.2024 – 18.4.2025 
 • Laajuus: 30 opintopistettä 
 • Ryhmäkoko: 40 opiskelijaa 
 • Opiskelutapa: etäopiskelu verkossa
 • Koulutuksen maksullisuus: valmentava koulutus ei sisällä lukuvuosimaksua. 
 • Hakeminen: hakeminen koulutukseen tapahtuu hakuaikana Opintopolussa 
 • Hakuaika:  1. – 15.8.2024. Viimeisenä hakupäivänä 15.8. hakemuslomake sulkeutuu Opintopolussa klo 15:00. 
 • Valintakoe: Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe järjestään verkossa 2. – 16.9. välisenä aikana. Koe sisältää kirjallisen sekä suullisen osion. Tehtävät palautetaan Opintopolkuun. Hakijat saavat tarkemmat tiedot valintakokeesta sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. 

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, monialainen verkkototeutus

Hae mukaan koulutukseen Opintopolussa 1. -15.8.

Hakukelpoisuusvaatimukset

 • Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on hakea eri alojen opintoihin suomalaiseen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 
 • Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi. Tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan esim. yhteishaun tai erillishakujen kautta. 
 • Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on vähintään suomen kielen taitotaso B1 sekä ammattikorkeakoululain (L 2014/932, 25 §) edellyttämä kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. 
 • Hakijalla täytyy olla käytynä lukio tai ammatillinen tutkinto (2. aste) Suomessa tai 
 • Ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai 
 • Ulkomainen korkeakoulututkinto 
 • Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuuttaan todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). 

Paranna suomen kielen taitojasi ja valmistaudu korkeakouluopintoihin

Koulutuksen tavoitteena on, että saat valmiudet eri alojen korkeakouluopintoihin. Koulutuksessa saat ohjausta Xamkin kokeneilta opettajilta. Olemme verkko-opetuksen asiantuntijoita. Koulutuksessa kehität taitoja, joita tarvitset eri alojen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa sekä korkeakoulujen valintakokeissa. 

Koulutuksen aikana: 

 • tutustut korkeakoulujärjestelmään 
 • harjoittelet korkeakoulun opiskelumuotoja, esim. ryhmätyöskentelyä 
 • otat vastuuta omista opinnoistasi 
 • harjoittelet mielipiteesi ilmaisemista ja oppimisesi reflektointia 
 • harjoittelet tiedonhakua ja lähdekriittisyyttä 
 • kehität lukutekniikkaasi 
 • kertaat tai opiskelet uusia matematiikan taitoja 
 • kertaat tai opiskelet uusia englannin kielen taitoja ja harjoittelet englanninkielistä viestintää 

 

Kehitä suomen kielen taitotasosi tasolle B2 

Suomen kielen opetuksen tavoitteenamme on, että kielitaitosi kehittyy taitotasolta B1 taitotasolle B2. 

Koulutuksen aikana: 

 • opiskelet eri alojen korkeakouluopintoihin liittyvää sanastoa ja käsitteiden hallintaa 
 • tutustut kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin 
 • harjoittelet suullista vuorovaikutusta 
 • tutustut korkeakouluopinnoissa tavallisiin tekstilajeihin (essee, esseevastaus, raportti, oppimispäiväkirja jne.) 
 • tutustut tekstin tyylipiirteisiin ja harjoittelet asiatyylisen tekstin kirjoittamista 
 • harjoittelet kielioppirakenteita 

Opiskele ohjastusti arki-iltaisin työn ja muiden opintojen ohella

Opiskelu on etäopiskelua verkossa. Voit siis opiskella esimerkiksi kotona, kunhan sinulla on toimiva internetyhteys ja tietokone. Tarvittavat ohjelmat saat käyttöösi, kun aloitat opinnot. 

 • Koulutus järjestetään syksyllä 2024 ja keväällä 2025. Koulutus alkaa 28.10. ja päättyy 11.4. 
 • Tässä koulutuksessa ehdit siis valmentautua korkeakoulujen yhteishakuun ja valintakokeisiin, jotka pidetään keväällä 2025 (syksyllä 2025 alkavat koulutukset). 
 • Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin 810 tunnin työskentelyä. Koulutus kestää 25 viikkoa, eli opiskelua on keskimäärin 32 tuntia viikossa. 
 • Ohjattua opiskelua on syksyllä 2024 joka viikko 4 arki-iltana (maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai) ja keväällä 2025 joka viikko 3 arki-iltana (maanantai, tiistai ja keskiviikko). 
 • Valmentava koulutus vaatii aikaa ja keskittymistä. Ennen kuin haet, varmista, että sinulla on riittävästi aikaa ja energiaa opiskeluun. Koulutuksen kanssa samanaikaisesti on tosin mahdollista käydä työssä tai opiskella esimerkiksi Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa

Koulutukseen kuuluvat

 • opetustuokiot opettajan johdolla (ohjattua opiskelua) 
 • ryhmätyöskentely (ohjattua opiskelua) ja 
 • itsenäinen työ. 

Ohjattua opiskelua on verkossa joka viikko 

 • yhteensä noin 12-16 tuntia 
 • syksyllä neljänä arki-iltana, klo 16–20 (maanantai – torstai) 
 • keväällä kolmena arki-iltana, klo 16–20 (maanantai – keskiviikko). 

Itsenäistä opiskelua on joka viikko 

 • noin 20 tuntia 
 • materiaaliin tutustumista ja tehtäviä 
 • sinulle sopivassa aikataulussa määräaikojen sisällä. 

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutuksen sisällöissä painottuvat:

 • suomen kieli
 • eri alojen korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot 
 • yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. 

Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja. Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus. 

Koulutuksen opetussuunnitelma 30 opintopistettä sisältää: 

 • Valmiudet korkeakouluopintoihin, 5 op 
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1), 5 op 
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1), 5 op 
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2), 5 op 
 • Matematiikan valmentavat opinnot, 5 op 
 • Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot, 5 op 

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358503125144
Sähköposti
Sirpa.Juusola@xamk.fi
Yksikkö
Yhteisten opintojen koulutusyksikkö
Sirpa Juusola
Lehtori
+358503125144
Sirpa.Juusola@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Puhelin
+358503458602
Sähköposti
Saija.Niskapohja@xamk.fi
Yksikkö
Opiskelija- ja hakijapalvelut
Saija Niskapohja
Suunnittelija
+358503458602
Saija.Niskapohja@xamk.fi

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta. 

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä. 

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle. Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella: 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Tutkintolautakunta, 
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 

tai sähköpostitse: tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”. 

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: