Hakemuksen liitteet

Haussa käytettyjen tutkintojen tiedot tarkistetaan joko valtakunnallisesta suoritusrekisteristä tai hakulomakkeelle tallennettujen todistuskopioiden perusteella.

Mitä liitteitä tulee liittää hakemukselle?

Todistuskopiot

Voit tallentaa liitteen jo täyttäessäsi hakemusta tai palata täytettyyn hakemukseen vahvistussähköpostissa olevasta linkistä tai Oma Opintopolun kautta. 

Skannaa vaadittavan dokumentin kaikki sivut, joissa on tekstiä, tai ota niistä hyvälaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa selvää. Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Tarkista, että dokumentit ovat tiedostossa oikein päin. Suositeltuja tiedostomuotoja ovat PDF, JPG, PNG ja DOCX. 

Hakemusten tarkistuksen yhteydessä voimme tarvittaessa pyytää toimittamaan todistuskopioita tai lisätietoja hakemuksellesi. Hakemuksen täydennyspyynnöt lähetetään sähköpostilla joko Opintopolusta tai hakijapalvelujen sähköpostista, joten seuraa omaa sähköpostiasi säännöllisesti. 

Liitteiden toimittamisen aikataulu

Liitteet tulee tallentaa hakulomakkeelle yleensä viikko hakuajan päättymisen jälkeen.

 • Syksyn 2024 yhteishaussa liitteiden yleinen toimitusaika on 18.9.2024 klo 15 mennessä. 

Jos haet AMK-koulutuksiin ja valmistut hakuajan jälkeen, tutkintosi tulee olla valmis niin, että tutkinnon tiedot näkyvät KOSKI-palvelussa tai tallennat lopullisen tutkintotodistuksen hakulomakkeellesi: 

Lukion oppimäärä/ammatillinen tutkinto /korkeakoulututkinto

 • 31.12.2024 klo 15 mennessä. 

Jos haet YAMK-koulutuksiin ja valmistut hakuajan jälkeen, tutkintosi tulee olla valmis ja kahden vuoden työkokemusvaatimuksen täyttyä 

 • syksyn yhteishaussa 31.12. mennessä 

Todistuskopiot hakuaikana, AMK-koulutukset

Yo-tutkintojen ja uusimpien ammatillisten tutkintojen tiedot voidaan tarkistaa valtakunnallisesta suoritusrekisteristä. Joissakin tapauksissa todistuksesta tulee kuitenkin ladata kuva tai kopio hakulomakkeelle:

 • Suomessa suoritettu ylioppilastutkinto ennen vuotta 1990
 • Suomalainen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa
 • Suomessa ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • Suomessa ennen vuotta 2018 suoritettu ammatti-, tai erikoisammattitutkinto
 • Ahvenanmaalaisen ammatillisen perustutkinnon päättö-/tutkintotodistus
 • Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinto, European Baccalaureate (EB) -tutkinto tai Reiferprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
 • Ulkomailla suoritettu toisen asteen tutkinto
 • Ulkomailla suoritettu kandidaatin, maisterin, jatko-lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
 • Huom. Jos todistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, tulee sinun lähettää myös kopio virallisen kielenkääntäjän tekemästä käännöksestä jollekin näistä kielistä.

Hakuaikana tarvittavat todistuskopiottulee tallentaa haettaessa niihin hakukohteisiin, joihin on määritelty erillinen pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimus. Tarkista hakukelpoisuusvaatimukset kunkin hakukohteen valintaperusteista Opintopolusta.

Vaaditut liitteet tulee tallentaa hakemuslomakkeelle Omassa Opintopolussa

Todistuskopiot hakuaikana, YAMK-koulutukset

Hakuaikana tarvittavat todistuskopiot ovat: 

 • Työtodistukset hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeisestä työkokemuksesta (2 vuotta = 24 kk riittää). 
 • Suomessa suoritetut korkeakoulututkinnot voidaan tarkistaa valtakunnallisesta suoritusrekisteristä. Ulkomailla suoritetusta, hakukelpoisuuden antavasta korkeakoulututkinnosta tulee liittää hakemukselle kopio.
 • Mikäli hakukohteessa on käytössä todistusvalinta, tulee hakemukselle lisätä linkki hakukelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon tietoihin KOSKI-palvelussa. 
 • Tutkintotodistus opistoasteen tutkinnosta, jos se antaa haettuun koulutukseen hakukelpoisuuden tai se vaaditaan työkokemusvaatimuksen täyttymisen varmistamiseen 
 • Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun tallennettava hakulomakkeelle alkuperäiskielisen työtodistuksen lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. 

Työtodistuksen tulee olla työnantajan varmentama (allekirjoitus/leima) ja siitä tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. 

Huomaathan myös, että: 

 • Työsopimus ei ole hyväksyttävä työtodistus. 
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. 
 • Työkokemus lasketaan täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. 
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi kertyä työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä. 
 • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta. 

Vapautus lukuvuosimaksusta

Korkeakouluopinnot ovat ilmaisia EU/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisille sekä muille pysyvästi Suomessa oleskeleville. 

Olet vapautettu lukuvuosimaksun maksamisesta, jos tallennat kuvan/kopion vapauttavasta asiakirjasta hakulomakkeellesi (esim. EU-kansalaisen passi/henkilökortti tai hyväksyttävä oleskelulupakortti). Suomen kansalaisuus tarkistetaan kuitenkin väestörekisteristä, joten Suomen kansalaisen ei tarvitse liittää kopiota passista tai henkilökortista hakulomakkeelle. 

Tarkista lukuvuosimaksusta vapauttavat asiakirjat sekä tarkemmat tiedot Xamkin lukuvuosimaksuista ja apurahan hakemisesta nettisivuiltamme.  

Pakolaisasemassa oleva tai turvapaikanhakija

Jos olet on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinun tulee toimittaa taustaselvityslomake sekä pakolaisstatuksestasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistusten sijaan. Ota yhteyttä Xamkin hakijapalveluihin (yhteystiedot alla) taustaselvityslomakkeen ja lisäohjeiden saamiseksi. 

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: