Tällä sivulla on tietoa opiskelijaksi ilmoittautumisesta niille, jotka ovat ilmoittautuneet poissaoleviksi opintojen aikana eivätkä pääse käyttämään Xamkin tietojärjestelmiä. Lisäksi sivulta löytyy linkki opiskeluoikeuden palauttamisen hakemiseen. Sitä voivat hakea opiskelijat, jotka ovat menettäneet opiskeluoikeutensa ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Xamkin läsnäolevat opiskelijat löytävät kaikki opintoihin liittyvät ohjeet Student-intranetistä, jonne kirjaudutaan omilla verkkotunnuksilla.

Läsnä- ja poissaolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuminen

Lukuvuosi on 1.8.-31.7. välinen aika. Jokaisen opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisaikataulun mukaisesti. Voit muuttaa kevätlukukauden ilmoittautumistietoa aikataulussa ilmoitettuna aikana. Ilmoittautumista ei voi muuttaa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Vain läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja, saada suoritusmerkintöjä opintorekisteriin ja saada opintoihin liittyvää ohjausta. Läsnäolevaksi ilmoittaudutaan aina, kun suoritetaan tutkintoon kuuluvia opintoja; myös opiskelijavaihdon, harjoittelun ja opinnäytetyön tekemisen ajaksi.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi eikä poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Ilmoittautumisen laiminlyöneellä opiskelijalla on oikeus hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Jos opiskeluaika on jo päättynyt, opiskeluoikeuden palauttaminen ei ole enää mahdollista.

Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen lukuvuodelle 2019-2020 tehdään Xamkin Peppi-järjestelmässä, poissaolevana kirjoilla olleet opiskelijat ilmoittautuvat erillisellä lomakkeella.

Opintojen aloittaminen poissaolon jälkeen

Kun olet aloittamassa tai jatkamassa opintoja poissaolon jälkeen, ota yhteyttä opiskelijavastaavaasi (OVA) opiskelusuunnitelman tarkistamista varten tai kampuksesi opintotoimistoon muihin käytännön asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Opintotoimistot

Voit ottaa yhteyttä Xamkin opintotoimistoihin ilmoittautumisiin, opiskeluoikeuteen ja käyttäjätunnuksiin liittyvissä asioissa. Katso oman koulutuksesi asioita hoitavan opiskelijapalveluneuvojan yhteystiedot sivun alareunasta.

Student

Student-intranetin osoite on https://student.xamk.fi. Studentiin kirjaudutaan omilla opiskelijatunnuksilla. Studentin kautta pääset opiskelussa tarvittaviin tietojärjestelmiin ja löydät niiden käyttöohjeet.

Lisätietoja Studentista: viestintäsuunnittelija Heli Kauppinen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen lukuvuodelle 2019-2020

 • uudet opiskelijat: 5.4.-8.7.2019
 • jatkavat opiskelijat: 5.4.-3.9.2019

Ilmoittautumislomake poissaoleville opiskelijoille

Kevätlukukauden 2020 ilmoittautumistietoa voi muuttaa 15.-31.12.2019 ottamalla yhteyttä opintotoimistoon: opintotoimisto@xamk.fi.

 

Lisätietoja poissaolo-oikeudesta

 

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija
 • ei voi harjoittaa opintojaan ts. opintorekisteriin ei voi kirjata mitään suorituksia poissaolon aikana.
 • ei ole oikeutettu opintotukeen eikä päivittäiseen tuettuun ateriaan.
 • ei myöskään ole oikeutettu mihinkään opiskelijaetuihin (esim. alennukset matkoista, oppilaitoksen internetin käyttö yms.).

Kun aikaisemmin läsnäoleva opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi, hänen käyttäjätunnuksensa suljetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että järjestelmiin ei voi kirjautua ja sähköpostilaatikko poistuu käytöstä 30 päivän kuluttua. Kun opiskelija palaa poissaolojaksolta, hänen tunnuksensa palautuu käyttöön, mutta sähköpostilaatikko syntyy uudelleen. Vanha laatikko ja sen sisällä olleet postit eivät siis säily, jos aikaa on kulunut yli 30 päivää.

Lukuvuoden ajaksi poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi palata jatkamaan opintojaan kesken lukuvuoden seuraavan lukukauden alussa ilmoittautumalla läsnäolevaksi. Tällaisessa tapauksessa on otettava yhteyttä oman koulutuksen opintovastaavaan opiskelusuunnitelman tarkistamista varten. Käytännössä em. tapaus yleensä aiheuttaa ongelmia opiskelijalle itselleen: tiettyjen opintojaksojen tarjollaolo voi muuttua, koulutus voi loppua kokonaan tai toteutua vasta vuosien kuluttua.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija vastaa itse opintojensa jatkumisesta ja etenemisestä, koska opintojaksotarjonta voi muuttua lukuvuodesta toiseen.

Lakimuutoksen vuoksi opiskelijan poissaolo-oikeus on erilainen riippuen siitä onko hänet hyväksytty koulutukseen ennen tai jälkeen kesän 2015.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen, jos opiskelija on hyväksytty koulutukseen ennen kesää 2015

Poissaolevaksi voi ilmoittautua opintojen aikana enintään kahden lukuvuoden (4 lukukauden) ajan; ilmoittautuminen on kuitenkin tehtävä lukuvuosittain. Tätä ilmoitettua poissaoloaikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen, jos opiskelija on hyväksytty koulutukseen kesällä 2015 tai sen jälkeen

Poissaolevaksi voi ilmoittautua opintojen aikana enintään yhden lukuvuoden (2 lukukauden) ajan, paitsi jos poissaolon syy on lakisääteinen (varusmies-, siviili tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa). Poissaololukukausien määrää lakisääteisen syyn perusteella ei ole rajoitettu.

 

Poissaolon peruste/syy 1. lukuvuosi Muut lukukaudet/-vuodet Todistus poissaolosta
Varusmies-, siviili- tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus toimitettava todistus,
ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa
toimitettava todistus, ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa palvelukseenastumismääräys
Äitiys- isyys- tai vanhempainvapaa toimitettava todistus, ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa toimitettava todistus, ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa Kelan todistus äitiys-, isyys tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
Oma sairaus tai vamma, joka estää opiskelun toimitettava todistus, kuluttaa kahta poissaololukukautta toimitettava todistus, kuluttaa kahta poissaololukukautta sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2019; tai

sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

Muut kuin em. perusteet/syyt poissaoloon poissaolevaksi ilmoittautuminen ei mahdollinen enintään kaksi lukukautta opintojen aikana, ei kuluta opinto-oikeusaikaa Todistusta ei tarvita.

 

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Voit hakea opiskeluoikeuden palautusta, jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia.

Katso ohjeet täältä

Hakijapalvelut ja opintotoimistot

HAKIJAPALVELUT

Hakijapalvelut ovat avoinna ma, ke – pe klo 9 – 15 ja ti klo 9 – 14.30
Kouvolan toimisto, puh. 044 702 8891
Mikkelin toimisto, puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Suomenkielinen tutkintokoulutus

 • Suunnittelija Riitta Heikkilä, puh. 040 571 0063
 • Suunnittelija Tuija Koskipuro, puh. 044 702 8890
 • Suunnittelija Päivi Brunou, puh. 044 702 8889

Vieraskielinen tutkintokoulutus

 • Suunnittelija Riikka Korolainen, puh. 044 702 8752
 • Suunnittelija Anniina Hämäläinen, puh. 050 312 5031

 

Opiskelijapalvelut

​Opintotoimiston sähköposti: opintotoimisto@xamk.fi
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Opintotoimistot ovat avoinna ma, ke – pe klo 9 – 15 ja ti klo 9 – 14.30.

Mikäli et pysty asioimaan opintotoimistossa sen aukioloaikana, ota yhteyttä koulutuksesi opiskelijapalveluneuvojaan ja sovi asioimisaika hänen kanssaan.

 

Opiskelijapalvelupäällikkö
Leena Kurki-Pölönen, puh. 040 717 9992

 • toiminnan kehittäminen ja johtaminen

Kotkan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Arja Grönholm, puh. 044 702 8712

 • liiketoiminnan logistiikka
 • logistiikka
 • energiatekniikka
 • automaatiotekniikka
 • veneteknologia
 • logistiikka, ylempi AMK
 • teknologiaosaaminen, ylempi AMK

Opiskelijapalveluneuvoja
Anne Heikka, puh. 044 702 8705 ​

 • sosionomikoulutus
 • rakennustekniikka

Opiskelijapalveluneuvoja
Auli Kuusikunnas, puh. 044 702 8940

 • ensihoitajakoulutus
 • sairaanhoitajakoulutus
 • naprapaattikoulutus
 • akuutti hoitotyö, ylempi AMK
 • ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK
 • terveyden edistäminen, ylempi AMK
 • Master’s Degree Programme in Health Promotion

Opiskelijapalveluneuvoja
Päivi Martin, puh. 044 702 8442

 • merenkulku, merikapteeni
 • merenkulku, insinööri
 • merenkulun hallinto (ylempi AMK)
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • Master’s Degree Programme in Cybersecurity

Suunnittelija
Sanna Mäenpää, puh. 044 702 8211

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi

 

Kouvolan kampus

Suunnittelija
Päivi Brunou, puh. 044 702 8889

 • opintotukiasiat
 • tutkintolautakunta
 • TE-toimiston yhteyshenkilö, omaehtoiset opiskelijat
 • kampusvastaava

Opiskelijapalveluneuvoja
Henna-Leena Hirvonen, puh. 044 702 8972

 • Degree Programme in International Business
 • Degree Programme in Design
 • Degree Programme in Game Design
 • Master’sDegree Programme in International Business Management
 • Master’s Degree Programme in Design
 • Double degree programmes
 • myynnin ja markkinoinnin koulutus

Opiskelijapalveluneuvoja
Saija Niskapohja, puh. 044 702 8256

 • muotoilu
 • restaurointi
 • liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi
 • johdon assistenttityö ja kielet
 • palvelumuotoilu, ylempi AMK

Opiskelijapalveluneuvoja
Paula Saarinen, puh. 044 702 8561

 • liiketalous
 • terveydenhoitajakoulutus
 • geronomikoulutus
 • viestintä
 • sosiaaliala, ylempi AMK

Savonlinnan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Päivi Pesonen, puh. 050 312 5037

 • fysioterapeuttikoulutus
 • sairaanhoitajakoulutus
 • terveydenhoitajakoulutus
 • jalkaterapeuttikoulutus
 • biotuotetekniikka
 • mekaaninen puurakentaminen
 • sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittäminen, ylempi AMK
 • monialainen toimintakyvyn edistäminen, ylempi AMK

 

 

Mikkelin kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Sanna Haapiainen, puh. 050 3125032

 • liiketalous
 • ympäristöteknologia
 • tietojenkäsittely
 • tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi AMK
 • yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, ylempi AMK
 • sähköinen asiointi ja arkistointi, ylempi AMK
 • ympäristöteknologia, ylempi AMK

Suunnittelija
Anniina Hämäläinen, puh. 050 312 5031

 • Degree Programme in Environmental Engineering
 • Degree Programme in Information Technology
 • Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Wellbeing Management
 • Double degree programmes
 • kampusvastaava

Suunnittelija
Ritva Kontulainen, puh. 0400 872 768

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi

Suunnittelija
Sanna Autio, puh. 050 312 5035

 • metsätalous
 • yhteisöpedagogikoulutus
 • metsätalouden liiketoiminta, ylempi AMK
 • projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi AMK
 • yhteisöpedagogi, ylempi AMK
 • opintotukiasiat

Opiskelijapalveluneuvoja
Kirsi Puumalainen, puh. 040 772 3353

 • matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • sosionomikoulutus
 • matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi AMK
 • palveluliiketoiminta, ylempi AMK
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK
 • sosiaali- ja terveysalan harjoittelusopimukset

Opiskelijapalveluneuvoja
Kati Taskinen, puh. 050 312 5033

 • sairaanhoitajakoulutus
 • terveydenhoitajakoulutus
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi AMK
 • kliininen asiantuntija, ylempi AMK
 • sähkövoimatekniikka, ylempi AMK

Opiskelijapalveluneuvoja
Anja Ukkonen, puh. 050 312 5027,
osa-aikainen (työpäivät ma-ke)

 • materiaali- ja prosessitekniikka
 • talotekniikka
 • talotekniikka, ylempi AMK
Jaa sivu