Tällä sivulla on tietoa opiskelijaksi ilmoittautumisesta niille, jotka ovat ilmoittautuneet poissaoleviksi opintojen aikana eivätkä pääse käyttämään Xamkin tietojärjestelmiä.

Lisäksi sivulta löytyvät linkit opiskeluoikeuden palauttamisen ja uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakemiseen:

 • Opiskeluoikeuden palautusta voivat hakea opiskelijat, jotka ovat menettäneet opiskeluoikeutensa ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.
 • Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta tutkinnon loppuun suorittamiseksi voivat hakea kriteerit täyttävät opiskelijat, joiden opinnot ovat keskeytyneet korkeintaan 5 vuotta sitten.

Xamkin läsnäolevat opiskelijat löytävät kaikki opintoihin liittyvät ohjeet Lux-intranetistä, jonne kirjaudutaan omilla verkkotunnuksilla.

Läsnä- ja poissaolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuminen

Lukuvuosi on 1.8.-31.7. välinen aika. Jokaisen opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisaikataulun mukaisesti. Voit muuttaa kevätlukukauden ilmoittautumistietoa aikataulussa ilmoitettuna aikana. Ilmoittautumista ei voi muuttaa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Vain läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja, saada suoritusmerkintöjä opintorekisteriin ja saada opintoihin liittyvää ohjausta. Läsnäolevaksi ilmoittaudutaan aina, kun suoritetaan tutkintoon kuuluvia opintoja; myös opiskelijavaihdon, harjoittelun ja opinnäytetyön tekemisen ajaksi.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi eikä poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Ilmoittautumisen laiminlyöneellä opiskelijalla on oikeus hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Jos opiskeluaika on jo päättynyt, opiskeluoikeuden palauttaminen ei ole enää mahdollista.

Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen tehdään Xamkin Peppi-järjestelmässä, poissaolevana kirjoilla olleet opiskelijat ilmoittautuvat erillisellä lomakkeella.

Opintojen aloittaminen poissaolon jälkeen

Kun olet aloittamassa tai jatkamassa opintoja poissaolon jälkeen, ota yhteyttä opiskelijavastaavaasi (OVA) opiskelusuunnitelman tarkistamista varten tai kampuksesi opintotoimistoon muihin käytännön asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Opintotoimistot

Voit ottaa yhteyttä Xamkin opintotoimistoihin ilmoittautumisiin, opiskeluoikeuteen ja käyttäjätunnuksiin liittyvissä asioissa. Katso oman koulutuksesi asioita hoitavan opiskelijapalveluneuvojan yhteystiedot sivun alareunasta.

Lux

Lux-intranetin osoite on https://lux.xamk.fi. Luxiin kirjaudutaan omilla opiskelijatunnuksilla. Luxin kautta pääset opiskelussa tarvittaviin tietojärjestelmiin ja löydät niiden käyttöohjeet.

Lisätietoja Luxista: viestintäsuunnittelija Heli Kauppinen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022

 • uudet opiskelijat: 12.4.-16.7.2021
 • jatkavat opiskelijat: 12.4.-3.9.2021

Ilmoittautumislomake poissaoleville opiskelijoille

Kevätlukukauden 2022 ilmoittautumistietoa voi muuttaa joulukuussa 2021 ottamalla yhteyttä opintotoimistoon (ks. sivun alareunan yhteystiedot).

Lisätietoja poissaolo-oikeudesta

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija
 • ei voi harjoittaa opintojaan ts. opintorekisteriin ei voi kirjata mitään suorituksia poissaolon aikana.
 • ei ole oikeutettu opintotukeen eikä päivittäiseen tuettuun ateriaan.
 • ei myöskään ole oikeutettu mihinkään opiskelijaetuihin (esim. alennukset matkoista, oppilaitoksen internetin käyttö yms.).

Kun aikaisemmin läsnäoleva opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi, hänen käyttäjätunnuksensa suljetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että järjestelmiin ei voi kirjautua ja sähköpostilaatikko poistuu käytöstä 30 päivän kuluttua. Kun opiskelija palaa poissaolojaksolta, hänen tunnuksensa palautuu käyttöön, mutta sähköpostilaatikko syntyy uudelleen. Vanha laatikko ja sen sisällä olleet postit eivät siis säily, jos aikaa on kulunut yli 30 päivää.

Lukuvuoden ajaksi poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi palata jatkamaan opintojaan kesken lukuvuoden seuraavan lukukauden alussa ilmoittautumalla läsnäolevaksi. Tällaisessa tapauksessa on otettava yhteyttä oman koulutuksen opintovastaavaan opiskelusuunnitelman tarkistamista varten. Käytännössä em. tapaus yleensä aiheuttaa ongelmia opiskelijalle itselleen: tiettyjen opintojaksojen tarjollaolo voi muuttua, koulutus voi loppua kokonaan tai toteutua vasta vuosien kuluttua.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija vastaa itse opintojensa jatkumisesta ja etenemisestä, koska opintojaksotarjonta voi muuttua lukuvuodesta toiseen.

Lakimuutoksen vuoksi opiskelijan poissaolo-oikeus on erilainen riippuen siitä onko hänet hyväksytty koulutukseen ennen tai jälkeen kesän 2015.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen, jos opiskelija on hyväksytty koulutukseen ennen kesää 2015

Poissaolevaksi voi ilmoittautua opintojen aikana enintään kahden lukuvuoden (4 lukukauden) ajan; ilmoittautuminen on kuitenkin tehtävä lukuvuosittain. Tätä ilmoitettua poissaoloaikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen, jos opiskelija on hyväksytty koulutukseen kesällä 2015 tai sen jälkeen

Poissaolevaksi voi ilmoittautua opintojen aikana enintään yhden lukuvuoden (2 lukukauden) ajan, paitsi jos poissaolon syy on lakisääteinen (varusmies-, siviili tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa). Poissaololukukausien määrää lakisääteisen syyn perusteella ei ole rajoitettu.

Poissaolon peruste/syy 1. lukuvuosi Muut lukukaudet/-vuodet Todistus poissaolosta
Varusmies-, siviili- tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus toimitettava todistus,
ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa
toimitettava todistus, ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa palvelukseenastumismääräys
Äitiys- isyys- tai vanhempainvapaa toimitettava todistus, ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa toimitettava todistus, ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa Kelan todistus äitiys-, isyys tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
Oma sairaus tai vamma, joka estää opiskelun toimitettava todistus, kuluttaa kahta poissaololukukautta enintään kaksi lukukautta opintojen aikana, ei kuluta opinto-oikeusaikaa

Todistusta ei tarvita.

sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1./1.8. tai

sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

Muut kuin em. perusteet/syyt poissaoloon poissaolevaksi ilmoittautuminen ei mahdollinen enintään kaksi lukukautta opintojen aikana, ei kuluta opinto-oikeusaikaa Todistusta ei tarvita.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Voit hakea opiskeluoikeuden palautusta, jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia.

Katso ohjeet täältä

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Opintonsa korkeintaan 5 vuotta sitten keskeyttäneet voivat hakea 1-3 lukukauden pituista opiskeluoikeutta tutkinnon loppuun suorittamiseksi.

Katso ohjeet täältä

Opintotoimistot

​Opintotoimistot ovat avoinna

 • 16.10. asti ma – pe klo 9 – 15 etänä
 • 18.10 alkaen ma-pe klo 9 – 15, paitsi tiistaisin klo 13 – 14, jolloin toimisto on suljettu 

Ota yhteyttä koulutuksesi opiskelijapalveluneuvojaan tai lähetä viesti opintotoimistoon Xinfo-palvelun kautta (kirjautuminen ei ole pakollista).

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Huom. Jos asiasi koskee opiskelua avoimessa amk:ssa, ota yhteyttä avoinamk(a)xamk.fi

Opiskelijapalvelupäällikkö
Leena Kurki-Pölönen, puh. 040 717 9992

 • toiminnan kehittäminen ja johtaminen

Kotkan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Arja Grönholm, puh. 044 702 8712

 • liiketoiminnan logistiikka
 • logistiikka
 • energiatekniikka
 • teknologiaosaaminen (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja
Anne Heikka, puh. 044 702 8705 ​

 • sosionomikoulutus
 • rakennustekniikka
 • robotiikka ja tekoäly
 • logistiikan ja talouden koulutus (YAMK)
 • logistiikan koulutus (YAMK)
 • tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (YAMK)

Opiskelijapalveluneuvoja
Auli Kuusikunnas, puh. 044 702 8940

 • ensihoitajakoulutus
 • sairaanhoitajakoulutus
 • naprapaattikoulutus
 • akuutti hoitotyö (ylempi AMK)
 • ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • terveyden edistäminen (ylempi AMK)
 • Health Promotion (ylempi AMK)
 • Kotkan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat

Opiskelijapalveluneuvoja
Päivi Martin, puh. 044 702 8442

 • merenkulku, merikapteeni
 • merenkulku, insinööri, laivatekniikka
 • merenkulku, insinööri, sähkövoimatekniikka
 • merenkulun johtaminen (ylempi AMK), merenkulun hallinto (ylempi AMK)
 • Cybersecurity (ylempi AMK), Kyberturvallisuus (ylempi AMK)
 • projekti- ja myyntijohtaminen (ylempi AMK)

Suunnittelija
Sanna Mäenpää, puh. 044 702 8211

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi

Kouvolan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Mirka Piira, puh. 044 702 8972

 • Digital International Business
 • International Business
 • Design
 • Game Design
 • International Business Management (ylempi AMK)
 • Design (ylempi AMK)
 • myynti ja markkinointi

Opiskelijapalveluneuvoja
Saija Niskapohja, puh. 044 702 8256

 • data-analytiikka
 • muotoilu
 • restaurointi
 • kestävä rakentaminen ja muotoilu (ylempi AMK)
 • palvelumuotoilu (ylempi AMK)
 • Kouvolan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat

Opiskelijapalveluneuvoja
Paula Saarinen
, puh. 044 702 8561

 • liiketalous
 • terveydenhoitajakoulutus
 • geronomikoulutus
 • sosiaaliala (ylempi AMK)
 • hyvinvoinnin edistäminen (ylempi AMK)
 • kulttuurihyvinvointi (ylempi AMK)

Suunnittelija
Päivi Brunou
, puh. 044 702 8889

 • tutkintolautakunta
 • opintotukiasiat
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat (Kotka/Kouvola)

Mikkelin kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Sanna Haapiainen, puh. 050 3125032

 • liiketalous
 • tietojenkäsittely
 • ympäristöteknologia
 • tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
 • yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)
 • tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi (ylempi AMK)
 • sähköinen asiointi ja arkistointi (ylempi AMK)
 • ympäristöteknologia (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja
Kirsi Rouhiainen, puh. 050 312 5027
(kirsi.k.rouhiainen(a)xamk.fi)

 • materiaali- ja prosessitekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • talotekniikka
 • sähkövoimatekniikka (ylempi AMK)
 • talotekniikka (ylempi AMK)
 • Environmental Engineering
 • Information Technology
 • Business Management
 • Wellbeing Management
 • Double degree programmes

Opiskelijapalveluneuvoja
Kirsi Puumalainen, puh. 040 772 3353

 • matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • sosionomikoulutus
 • yhteisöpedaogikoulutus
 • matkailu- ja palveluliiketoiminta (ylempi AMK)
 • palveluliiketoiminta (ylempi AMK)
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja
Kati Taskinen, puh. 050 312 5033

 • sairaanhoitajakoulutus
 • terveydenhoitajakoulutus
 • metsätalous
 • dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK)
 • kliininen asiantuntija (ylempi AMK)
 • metsätalouden liiketoiminta (ylempi AMK)

Suunnittelija
Sanna Autio, puh. 050 312 5035

 • opintotukiasiat
 • uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakemukset
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat (Mikkeli/Savonlinna)

Suunnittelija
Ritva Kontulainen, puh. 0400 872 768

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi

Savonlinnan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Päivi Pesonen
, puh. 050 312 5037

 • fysioterapeuttikoulutus
 • sairaanhoitajakoulutus
 • terveydenhoitajakoulutus
 • jalkaterapeuttikoulutus
 • biotuotetekniikka
 • teollinen puurakentaminen
 • sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittäminen (ylempi AMK)
 • monialainen toimintakyvyn edistäminen (ylempi AMK)
 • Savonlinnan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat