Tällä sivulla on tietoa opiskelijaksi ilmoittautumisesta niille, jotka ovat ilmoittautuneet poissaoleviksi opintojen aikana eivätkä pääse käyttämään Xamkin tietojärjestelmiä. Lisäksi sivulta löytyy linkki opiskeluoikeuden palauttamisen hakemiseen. Sitä voivat hakea opiskelijat, jotka ovat menettäneet opiskeluoikeutensa ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Xamkin läsnäolevat opiskelijat löytävät kaikki opintoihin liittyvät ohjeet Student-intranetistä, jonne kirjaudutaan omilla verkkotunnuksilla.

Läsnä- ja poissaolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuminen

Lukuvuosi on 1.8.-31.7. välinen aika. Jokaisen opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisaikataulun mukaisesti. Voit muuttaa kevätlukukauden ilmoittautumistietoa aikataulussa ilmoitettuna aikana. Ilmoittautumista ei voi muuttaa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Vain läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja, saada suoritusmerkintöjä opintorekisteriin ja saada opintoihin liittyvää ohjausta.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi eikä poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Ilmoittautumisen laiminlyöneellä opiskelijalla on oikeus hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Jos opiskeluaika on jo päättynyt, opiskeluoikeuden palauttaminen ei ole enää mahdollista.

Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen lukuvuodelle 2018-2019 tehdään Xamkin Peppi-järjestelmässä, poissaolevat opiskelijat ilmoittautuvat erillisellä lomakkeella.

Opintojen aloittaminen poissaolon jälkeen

Kun olet aloittamassa opintoja poissaolon jälkeen, ota yhteyttä opiskelijavastaavaasi (OVA) opiskelusuunnitelman tarkistamista varten tai kampuksesi opintotoimistoon muihin käytännön asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Opintotoimistot

Voit ottaa yhteyttä Xamkin opintotoimistoihin ilmoittautumisiin, opiskeluoikeuteen ja käyttäjätunnuksiin liittyvissä asioissa: opintotoimisto@xamk.fi.

Student

Student-intranetin osoite on https://student.xamk.fi. Studentiin kirjaudutaan omilla opiskelijatunnuksilla. Studentin kautta pääset opiskelussa tarvittaviin tietojärjestelmiin ja löydät niiden käyttöohjeet.

Lisätietoja Studentista: viestintäsuunnittelija Heli Kauppinen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen lukuvuodelle 2018-2019

 • uudet opiskelijat: 15.4.-10.7.2018
 • jatkavat opiskelijat: 15.4.-3.9.2018

Ilmoittautumislomake poissaoleville opiskelijoille

Kevätlukukauden 2019 ilmoittautumistietoa voi muuttaa 15.-31.12.2018 ottamalla yhteyttä opintotoimistoon: opintotoimisto@xamk.fi.

 

Lisätietoja poissaolo-oikeudesta

 

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija
 • ei voi harjoittaa opintojaan ts. opintorekisteriin ei voi kirjata mitään suorituksia poissaolon aikana (maksulliset avoimen amk:n opinnot ovat mahdollisia, opintojen kirjaus korvaavuutena tai hyväksilukuna tutkintoon vasta läsnäolokirjoittautumisen jälkeen).
 • ei ole oikeutettu opintotukeen eikä päivittäiseen tuettuun ateriaan.
 • ei myöskään ole oikeutettu mihinkään opiskelijaetuihin (esim. alennukset matkoista, oppilaitoksen internetin käyttö yms.).
 • Lukuvuoden ajaksi poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi palata jatkamaan opintojaan kesken lukuvuoden seuraavan lukukauden alussa ilmoittautumalla läsnäolevaksi. Tällaisessa tapauksessa on otettava yhteyttä oman koulutuksen opintovastaavaan opiskelusuunnitelman tarkistamista varten. Käytännössä em. tapaus yleensä aiheuttaa ongelmia opiskelijalle itselleen: tiettyjen opintojaksojen tarjollaolo voi muuttua, koulutus voi loppua kokonaan tai toteutua vasta vuosien kuluttua.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija vastaa siis itse opintojensa jatkumisesta ja etenemisestä, koska opintojaksotarjonta voi muuttua lukuvuodesta toiseen.

Lakimuutoksen vuoksi opiskelijan poissaolo-oikeus on erilainen riippuen siitä onko hänet hyväksytty koulutukseen ennen tai jälkeen kesän 2015.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen, jos opiskelija on hyväksytty koulutukseen ennen kesää 2015

Poissaolevaksi voi ilmoittautua opintojen aikana enintään kahden lukuvuoden (4 lukukauden) ajan; ilmoittautuminen on kuitenkin tehtävä lukuvuosittain. Tätä ilmoitettua poissaoloaikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen, jos opiskelija on hyväksytty koulutukseen kesällä 2015 tai sen jälkeen

Poissaolevaksi voi ilmoittautua opintojen aikana enintään yhden lukuvuoden (2 lukukauden) ajan, paitsi jos poissaolon syy on lakisääteinen (varusmies-, siviili tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa). Poissaololukukausien määrää lakisääteisen syyn perusteella ei ole rajoitettu.

 

Poissaolon peruste/syy 1. lukuvuosi Muut lukukaudet/-vuodet
Varusmies-, siviili- tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus toimitettava todistus,
ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa
toimitettava todistus, ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa
Äitiys- isyys- tai vanhempainvapaa toimitettava todistus, ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa toimitettava todistus, ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa
Oma sairaus tai vamma, joka estää opiskelun toimitettava todistus, kuluttaa kahta poissaololukukautta toimitettava todistus, kuluttaa kahta poissaololukukautta
Muut kuin em. perusteet/syyt poissaoloon poissaolevaksi ilmoittautuminen ei mahdollinen enintään kaksi lukukautta opintojen aikana, ei kuluta opinto-oikeusaikaa

 

Kun poissaolon syy täytyy todistaa, sitä koskevat dokumentit pitää toimittaa opiskelijapalveluihin ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä (hakijapalvelut@xamk.fi). Lisätietoja vaadittavista todistuksista saat hakijapalvelujen toimistoista: p. 040 585 6610 / Mikkeli, p. 044 702 8891 / Kouvola.

 

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Voit hakea opiskeluoikeuden palautusta, jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia.

Katso ohjeet täältä

Hakijapalvelut ja opiskelijapalvelut

Palvelut kesän aikana

Hakijapalvelut on avoinna koko kesän.

Yhteydenotot opintotoimistoihin heinäkuussa: opintotoimisto@xamk.fi .

HAKIJAPALVELUT

Hakijapalvelut ovat avoinna ma – pe klo 9 – 15
Kouvolan toimisto, puh. 044 702 8891
Mikkelin toimisto, puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Suomenkielinen tutkintokoulutus

 • Suunnittelija Riitta Heikkilä, puh. 040 571 0063
 • Suunnittelija Tuija Koskipuro, puh. 044 702 8890
 • Suunnittelija Päivi Brunou, puh. 044 702 8889

Vieraskielinen tutkintokoulutus

 • Suunnittelija Karoliina Daelemans, puh. 044 702 8752
 • Suunnittelija Anniina Hämäläinen, puh. 050 312 5031

 

Opiskelijapalvelut

​Opintotoimiston sähköposti: opintotoimisto@xamk.fi
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Opintotoimistot ovat avoinna ma – pe klo 9 – 15.

Mikäli et pysty asioimaan opintotoimistossa sen aukioloaikana, ota yhteyttä koulutuksesi opiskelijapalveluneuvojaan ja sovi asioimisaika hänen kanssaan.

 

Opiskelijapalvelupäällikkö
Leena Kurki-Pölönen, puh. 040 717 9992

 • toiminnan kehittäminen ja johtaminen

Kotkan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Arja Grönholm, puh. 044 702 8712

 • liiketoiminnan logistiikka
 • logistiikka
 • energiatekniikka
 • automaatiotekniikka
 • metsätalous
 • puutekniikka
 • veneteknologia
 • teknologiaosaamisen ylempi AMK -koulutus

Opiskelijapalveluneuvoja
Anne Heikka, puh. 044 702 8705 ​

 • sosionomikoulutus
 • rakennustekniikka

Opiskelijapalveluneuvoja
Auli Kuusikunnas, puh. 044 702 8940

 • ensihoitajakoulutus
 • sairaanhoitajakoulutus
 • naprapaattikoulutus
 • ensihoidon kehittämisen ja johtamisen ylempi AMK -koulutus
 • terveyden edistämisen ylempi AMK -koulutus
 • Master’s Degree Programme in Health Promotion, ylempi AMK -koulutus

Opiskelijapalveluneuvoja
Päivi Martin, puh. 044 702 8442

 • merenkulun koulutus, merikapteeni
 • merenkulun koulutus, insinööri
 • merenkulun hallinnon ylempi AMK -koulutus
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • Master’s Degree Programme in Cybersecurity, ylempi AMK -koulutus

Suunnittelija
Sanna Mäenpää, puh. 044 702 8211

 • Peppi- opintohallinto -ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi

 

Kouvolan kampus

Suunnittelija
Päivi Brunou, puh. 044 702 8889

 • opintotukiasiat
 • opintotukilautakunnan esittelijä/sihteeri
 • tutkintolautakunta
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat
 • kampusvastaava

Opiskelijapalveluneuvoja
Frederic Daelemans, puh. 044 702 8972
työvapaalla 2.8.2019 saakka

Opiskelijapalveluneuvoja
Henna-Leena Hirvonen sijainen, puh. 044 702 8972

 • Degree Programme in International Business
 • Degree Programme in Design
 • Degree Programme in Game Design
 • Master’sDegree Programme in International Business Management
 • Master’s Degree Programme in Design
 • myynnin ja markkinoinnin koulutus

Opiskelijapalveluneuvoja
Saija Niskapohja, puh. 044 702 8256

 • johdon assistenttityön ja kielten koulutus
 • muotoilun koulutus
 • restauroinnin koulutus

Opiskelijapalveluneuvoja
Paula Saarinen, puh. 044 702 8561

 • terveydenhoitajakoulutus
 • vanhustyö/geronomikoulutus
 • sosiaaliala ylempi AMK -koulutus
 • viestinnän koulutus
 • liiketalouden koulutus

 

Savonlinnan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Päivi Pesonen, puh. 050 312 5037

 • fysioterapeuttikoulutus
 • sairaanhoitajakoulutus
 • terveydenhoitajakoulutus
 • jalkaterapeuttikoulutus
 • biotuotetekniikka
 • sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittäminen (ylempi AMK)
 • monialainen toimintakyvyn edistäminen (ylempi AMK)

 

 

Mikkelin kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Sanna Haapiainen, puh. 050 3125032

 • liiketalous
 • yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)
 • tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
 • ympäristöteknologia
 • ympäristöteknologia (ylempi AMK)
 • tietojenkäsittely
 • sähköinen asiointi ja arkistointi (ylempi AMK)

Suunnittelija
Anniina Hämäläinen, puh. 050 312 5031

 • Degree Programme in Business Management
 • Degree Programme in Environmental Engineering
 • Degree Programme in Information Technology
 • Double degree programmes
 • kampusvastaava

Suunnittelija
Ritva Kontulainen, puh. 0400 872 768

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi

Opiskelijapalveluneuvoja
Kirsi Puumalainen, puh. 040 772 3353

 • matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • palveluliiketoiminta (ylempi AMK)
 • matkailu- ja palveluliiketoiminta (ylempi AMK)
 • sosionomikoulutus
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • sosiaali- ja terveysalan harjoittelusopimukset

Suunnittelija
Sanna Autio, puh. 050 312 5035

 • metsätalous
 • metsätalouden liiketoiminta (ylempi AMK)
 • yhteisöpedagogikoulutus
 • yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
 • opintotukiasiat

Opiskelijapalveluneuvoja
Kati Taskinen, puh. 050 312 5033
työvapaalla 31.7.2018 saakka

Opiskelijapalveluneuvoja
Anni Laitinen, sijainen

 • sairaanhoitajakoulutus
 • terveydenhoitajakoulutus
 • kliininen asiantuntija (ylempi AMK)
 • sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • sähkövoimatekniikka (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja
Anja Ukkonen, puh. 050 312 5027,
osa-aikainen (työpäivät ma-ke)

 • materiaali- ja prosessitekniikka
 • talotekniikka
Jaa sivu