Tällä sivulla on tietoa opiskelijaksi ilmoittautumisesta niille, jotka ovat ilmoittautuneet poissaoleviksi opintojen aikana eivätkä pääse käyttämään Xamkin tietojärjestelmiä.

Lisäksi sivulta löytyvät linkit opiskeluoikeuden palauttamisen ja uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakemiseen:

 • Opiskeluoikeuden palautusta voivat hakea opiskelijat, jotka ovat menettäneet opiskeluoikeutensa ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.
 • Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta tutkinnon loppuun suorittamiseksi voivat hakea kriteerit täyttävät opiskelijat, joiden opinnot ovat keskeytyneet korkeintaan 5 vuotta sitten.

Xamkin läsnäolevat opiskelijat löytävät kaikki opintoihin liittyvät ohjeet Lux-intranetistä, jonne kirjaudutaan omilla verkkotunnuksilla.

Läsnä- ja poissaolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuminen

Lukuvuosi on 1.8.-31.7. välinen aika. Jokaisen opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisaikataulun mukaisesti. Voit muuttaa kevätlukukauden ilmoittautumistietoa aikataulussa ilmoitettuna aikana. Ilmoittautumista ei voi muuttaa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Vain läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja, saada suoritusmerkintöjä opintorekisteriin ja saada opintoihin liittyvää ohjausta. Läsnäolevaksi ilmoittaudutaan aina, kun suoritetaan tutkintoon kuuluvia opintoja; myös opiskelijavaihdon, harjoittelun ja opinnäytetyön tekemisen ajaksi.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi eikä poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Ilmoittautumisen laiminlyöneellä opiskelijalla on oikeus hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Jos opiskeluaika on jo päättynyt, opiskeluoikeuden palauttaminen ei ole enää mahdollista.

Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen tehdään Xamkin Peppi-järjestelmässä, poissaolevana kirjoilla olleet opiskelijat ilmoittautuvat erillisellä lomakkeella.

Opintojen aloittaminen poissaolon jälkeen

Kun olet aloittamassa tai jatkamassa opintoja poissaolon jälkeen, ota yhteyttä opiskelijavastaavaasi (OVA) opiskelusuunnitelman tarkistamista varten tai kampuksesi opintotoimistoon muihin käytännön asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Opintotoimistot

Voit ottaa yhteyttä Xamkin opintotoimistoihin ilmoittautumisiin, opiskeluoikeuteen ja käyttäjätunnuksiin liittyvissä asioissa. Katso oman koulutuksesi asioita hoitavan opiskelijapalveluneuvojan yhteystiedot sivun alareunasta.

Lux

Lux-intranetin osoite on https://lux.xamk.fi. Luxiin kirjaudutaan omilla opiskelijatunnuksilla. Luxin kautta pääset opiskelussa tarvittaviin tietojärjestelmiin ja löydät niiden käyttöohjeet.

Lisätietoja Luxista: viestintäsuunnittelija Katja Laihanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen lukuvuodelle 2024-2025

 • uudet opiskelijat: 8.4.-11.7.2024
 • jatkavat opiskelijat: 8.4.-1.9.2024

Ilmoittautumislomake poissaoleville opiskelijoille

Kevätlukukauden 2025 ilmoittautumistietoa voi muuttaa joulukuussa 2024 ottamalla yhteyttä opintotoimistoon (ks. sivun alareunan yhteystiedot).

Lisätietoja poissaolo-oikeudesta

Poissaolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana

 • Sinulla ei ole oikeutta käyttää Xamkin tunnuksia mihinkään järjestelmään kirjautumiseen.
 • Sinulla ei ole oikeutta  suorittaa tutkinto-opintoja tai CampusOnlinen opintoja eikä saada niistä merkintöjä rekisteriin.
 • Et ole oikeutettu opintotukeen, tuettuun ateriaan, opiskelijaetuihin (esim. matka-alennukset), etkä kuulu ammattikorkeakoulun vakuutuksen piiriin

Kun olet aiemmin ollut läsnäoleva opiskelija ja  ilmoittaudut poissaolevaksi, käyttäjätunnuksesi suljetaan. Sen jälkeen et voi kirjautua mihinkään järjestelmään Xamkin tunnuksilla ja sähköpostilaatikkosi suljetaan (30 päivän viive). Kun palaat poissaolojaksolta, tunnuksesi palautuvat taas käyttöösi, mutta sähköpostilaatikkosi syntyy uudelleen. HUOMIO: ennen poissaolojaksoa käytössä olleen sähköpostilaatikon sisältö on hyvä ottaa talteen ennen kuin poissaolosi astuu voimaan Xamkissa.

Opiskelupaikkasi Xamkissa säilyy poissaolosi aikana. Poissaoleviin opiskelijoihin ollaan Xamkista yhteydessä keväisin, jolloin saat sähköpostilla tietoa seuraavan lukuvuoden ilmoittautumisesta, jatkavan opiskelijan ohjeet. Voit aloittaa opinnot ilmoittautumalla läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisohjeiden mukaan.

Mikäli haluat muuttaa lukuvuoden poissaoloilmoittautumistasi, sinun tulee ottaa yhteys oman koulutuksesi opintovastaavaan opiskelusuunnitelman tarkistamista varten. Kesken lukuvuotta opintohin palaaminen aiheuttaa usein haasteita, koska tiettyjen, opintoihin kuuluvien opintojaksojen tarjonta voi muuttua tai  olla heikompaa keskellä lukuvuotta.

***

HUOMIO: Lakimuutoksen vuoksi opiskelijan poissaolo-oikeus on erilainen riippuen siitä onko hänet hyväksytty koulutukseen ennen tai jälkeen kesän 2015.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen, jos opiskelija on hyväksytty koulutukseen ennen kesää 2015

Poissaolevaksi voi ilmoittautua opintojen aikana enintään kahden lukuvuoden (4 lukukauden) ajan; ilmoittautuminen on kuitenkin tehtävä lukuvuosittain. Tätä ilmoitettua poissaoloaikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen, jos opiskelija on hyväksytty koulutukseen kesällä 2015 tai sen jälkeen

Poissaolevaksi voi ilmoittautua opintojen aikana enintään yhden lukuvuoden (2 lukukauden) ajan, paitsi jos poissaolon syy on lakisääteinen (varusmies-, siviili tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa). Poissaololukukausien määrää lakisääteisen syyn perusteella ei ole rajoitettu.

Poissaolon peruste/syy 1. lukuvuosi Muut lukukaudet/-vuodet Todistus poissaolosta
Varusmies-, siviili- tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus toimitettava todistus,
ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa
toimitettava todistus, ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa palvelukseenastumismääräys
Äitiys- isyys- tai vanhempainvapaa toimitettava todistus, ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa toimitettava todistus, ei kuluta poissaololukukausia eikä opinto-oikeusaikaa Kelan todistus äitiys-, isyys tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
Oma sairaus tai vamma, joka estää opiskelun toimitettava todistus, kuluttaa kahta poissaololukukautta enintään kaksi lukukautta opintojen aikana, ei kuluta opinto-oikeusaikaa

Todistusta ei tarvita.

sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1./1.8. tai

sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

Muut kuin em. perusteet/syyt poissaoloon poissaolevaksi ilmoittautuminen ei mahdollinen enintään kaksi lukukautta opintojen aikana, ei kuluta opinto-oikeusaikaa Todistusta ei tarvita.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Voit hakea opiskeluoikeuden palautusta, jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia.

Katso ohjeet täältä

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Opintonsa korkeintaan 5 vuotta sitten keskeyttäneet voivat hakea 1-3 lukukauden pituista opiskeluoikeutta tutkinnon loppuun suorittamiseksi.

Katso ohjeet täältä

Opintotoimistot

Opintotoimistot ovat avoinna

ma – pe klo 9 – 15

Huom. tiistaisin olemme suljettu klo 12.30 – 13.30 (viikkopalaveri)

Sähköiset palvelut toimivat 24/7: xinfo

 

Ota yhteyttä koulutuksesi opiskelijapalveluneuvojaan tai lähetä viesti opintotoimistoon Xinfo-palvelun kautta (kirjautuminen ei ole pakollista).

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Huom. Jos asiasi koskee opiskelua avoimessa amk:ssa, ota yhteyttä avoinamk@xamk.fi

 

Opiskelijapalvelupäällikkö

Leena Kurki-Pölönen, puh. 040 717 9992

 • toiminnan kehittäminen ja johtaminen

Kotkan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja

Anne Heikka, puh. 044 702 8705 ​

 • sosionomikoulutus
 • rakennustekniikka
 • robotiikka ja tekoäly
 • liiketoiminnan logistiikka
 • logistiikka
 • logistiikan ja talouden koulutus (ylempi AMK)
 • logistiikan koulutus (ylempi AMK)
 • tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi AMK)

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Auli Kuusikunnas, puh. 044 702 8940

 • ensihoitajakoulutus
 • sairaanhoitajakoulutus
 • naprapaattikoulutus
 • akuutti hoitotyö (ylempi AMK)
 • ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • mielenterveyshoitotyö (ylempi AMK)
 • terveyden edistäminen (ylempi AMK)
 • Health Promotion (ylempi AMK)
 • Naprapathy (ylempi AMK)
 • Kotkan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Päivi Martin, puh. 044 702 8442

 • merenkulku
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • kyberturvallisuus
 • kyberturvallisuuden (ylempi AMK)
 • Cybersecurity Master´s Degree
 • peliohjelmointi
 • peliteknologia
 • energiatekniikka
 • projekti- ja myyntijohtaminen (ylempi AMK)
 • teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

 

Kouvolan kampus

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Emilia Kiesilä, puh. 050 572 4607

 • Digital International Business
 • International Business
 • Game Design
 • International Business Management (ylempi AMK)
 • kehittyvä elintarviketekniikka
 • maahanmuuttajien valmentava koulutus

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Anna Rantamäki, puh 050 328 1814

 • biotuotemuotoilu
 • data-analytiikka
 • graafinen muotoilu
 • kestävä rakentaminen ja muotoilu (ylempi amk)
 • muoti ja puvustus
 • myynti ja markkinointi
 • palvelumuotoilu
 • puumuotoilu
 • restaurointi
 • sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu
 • yrittäjyys (ylempi amk)
 • Kouvolan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Paula Saarinen, puh. 044 702 8561

 • liiketalous
 • terveydenhoitajakoulutus
 • geronomikoulutus
 • hyvinvoinnin edistäminen (ylempi AMK)
 • kulttuurihyvinvointi (ylempi AMK)
 • HR, viestintä ja johtaminen (ylempi AMK)

 

Suunnittelija
Päivi Brunou
, puh. 044 702 8889

 • tutkintolautakunta
 • opintotukiasiat
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat (Kotka/Kouvola)

Mikkelin kampus

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Sanna Haapiainen, puh. 050 3125032

 • liiketalous
 • tietojenkäsittely
 • ympäristöteknologia
 • digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
 • tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi (ylempi AMK)
 • sähköinen asiointi ja arkistointi (ylempi AMK)
 • ympäristöteknologia (ylempi AMK)
 • hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen (syksy 2023 aloittavat)
 • kestävän liiketoiminnan kehittäjä (ylempi AMK)

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Kirsi Puumalainen, puh. 040 772 3353

 • sosionomikoulutus
 • matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • matkailu, palvelujen tuottaminen ja johtaminen
 • yhteisöpedagogikoulutus
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • matkailu- ja palveluliiketoinita (ylempi AMK)
 • palveluliiketoiminta (ylempi AMK)
 • yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
 • nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen (ylempi AMK)

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Kirsi Rouhiainen, puh. 050 312 5027
(kirsi.k.rouhiainen(a)xamk.fi)

 • materiaali- ja prosessitekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • talotekniikka
 • sähkövoimatekniikka (ylempi AMK)
 • talotekniikka (ylempi AMK)
 • Environmental Engineering
 • Information Technology
 • Business Management
 • Wellbeing Management
 • Double degree programmes

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Kati Taskinen, puh. 050 312 5033

 • sairaanhoitajakoulutus
 • terveydenhoitajakoulutus
 • dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK)
 • kliininen asiantuntija (ylempi AMK)
 • metsätalous
 • metsätalouden liiketoiminta (ylempi AMK)

 

Suunnittelija

Sanna Autio, puh. 050 312 5035

 • uudelleen myönnettävän opiskeluoikeus, opintotukiasiat
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat (Mikkeli/Savonlinna)

 

Suunnittelija

Ritva Kontulainen, puh. 0400 872 768

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi
 • eLomake
 • alumnirekisteri

Savonlinnan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja

Päivi Pesonen, puh. 050 312 5037

 • Savonlinnan kampuksen koulutukset

 

Suunnittelija
Evangelia Antzaka, puh. 050 472 8993

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi
 • Wihi