ETÄOPISKELUA VERKKO-OPINTOINA

 • Ajankohta: syyskuu 2020 – huhtikuu 2021
 • Laajuus: 30 opintopistettä
 • Ryhmäkoko: 50 opiskelijaa
 • Opiskelutapa: etäopiskelu verkossa

 

 

 • Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Suomessa.
 • Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi. Tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan esim. yhteishaun tai erillishakujen kautta.
 • Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on vähintään suomen kielen taitotaso B1 sekä ammattikorkeakoululain (L 2014/932, 25 §) edellyttämä kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin.
  • Hakijalla täytyy olla käytynä lukio tai ammatillinen tutkinto (2. aste) Suomessa tai ulkomailla.
  • Pakolaisstatus ei ole este.
 • Koulutukseen haetaan opintopolku.fi -sivustolla, linkin löydät ohesta ja sivun alalaidasta. Opintopolku.fi -sivustolta löydät hakulomakkeen sekä lisätietoja hakukelpoisuudesta.

Paranna suomen kielen taitojasi ja valmistaudu korkeakouluopintoihin

Koulutuksen tavoitteena on, että saat valmiudet opiskella korkeakoulussa ja menestyä opinnoissa. Koulutuksessa saat ohjausta Xamkin kokeneilta opettajilta. Olemme verkko-opetuksen asiantuntijoita.

Koulutuksessa kehität taitoja, joita tarvitset ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa sekä korkeakoulujen valintakokeissa. Tavoitteena on suomen kielen taidon kehittyminen taitotasolta B1 tasolle B2.

Yleisiä tavoitteita ovat esimerkiksi:

 • korkeakoulujärjestelmän ja -toimintatapojen tuntemus
 • yhteisöllisten toimintatapojen ja esim. ryhmätyötaitojen kehittyminen
 • itseohjautuvuus ja vastuullisuus opinnoissa
 • oman oppimisen ja opitun asian reflektointi
 • oman mielipiteen ilmaiseminen
 • tiedonhaku ja lähdekriittisyys
 • erilaisten lukutekniikkojen ja monilukutaidon kehittyminen
 • peruslaskutoimitusten hallinta
 • taito ymmärtää ja hyödyntää englanninkielistä materiaalia sekä kommunikoida englanniksi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa

Keskeisiä suomen kielen tavoitteita ovat:

Tavoitteena on suomen kielen taidon kehittyminen taitotasolta B1 tasolle B2.

 • korkeakouluopintoihin liittyvän sanaston ja käsitteiden hallinta
 • kirjoitetun ja puhutun kielen erojen hallinta
 • suulliset vuorovaikutustaidot
 • tekstilajien ja tyylin tuntemus
 • tekstin rakentamisen taito
 • lauseen rakentamisen taito ja rakenteiden hallinta

Opiskele ohjatusti arki-iltaisin työn tai muiden opintojen ohella

Opiskelu on etäopiskelua verkossa. Voit siis opiskella esimerkiksi kotona, kunhan sinulla on toimiva internetyhteys ja tietokone.

 • Koulutus järjestetään syyskuusta 2020 huhtikuuhun 2021. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin 810 tunnin työskentelyä.
 • Valmentava koulutus on maksutonta.
 • Koulutuksen  kanssa samanaikaisesti on mahdollista käydä työssä tai opiskella esimerkiksi Xamkin avoimessa ammattikorkekoulussa.

Koulutukseen kuuluvat:

 • opetustuokiot (ohjattu opiskelu)
 • ryhmätyöskentely ja
 • itsenäinen työ.

Ohjattua opiskelua on verkossa joka viikko:

 • yhteensä noin 10 tuntia
 • 3-5 arkipäivänä (maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai)
 • klo 16-18 välisenä aikana.

HISHAM SAI OPISKELUPAIKAN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN ANSIOSTA

Valmentava koulutus kehitti Jemenistä kotoisin olevan Hishamin suomen kielen osaamista.

Lue Hishamin tarina

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutuksen sisällöissä painottuvat:

 • suomen kieli sekä
 • ammattialakohtaiset tai
 • yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot.

Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

 • Valmiudet korkeakouluopintoihin, 5 opintopistettä (op)
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1), 5 op
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1), 5 op
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2), 5 op
 • Matematiikan valmentavat opinnot, 5 op
 • Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot, 5 op

Hae koulutukseen

- Koulutukseen haetaan Opintopolku.fi-sivuilla.
- Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on vähintään suomen kielen taitotaso B1 sekä ammattikorkeakoululain (L 2014/932, 25 §) edellyttämä kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin.
- Tarkempaa tietoa kelpoisuusehdoista ja hakemisesta löydät opintopolku-sivulta.

siirry opintopolkuun

Kysy lisää koulutuksesta

Miia Karttunen
kieliopintovastaava, lehtori
p. 044 702 8483
miia.karttunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
p. 044 702 8891

Jaa sivu