Todistuskopiot

Haussa käytettyjen tutkintojen tiedot tarkistetaan joko valtakunnallisesta suoritusrekisteristä tai hakulomakkeelle tallennettujen todistuskopioiden perusteella. Joissain tapauksissa todistuskopiot voi kuitenkin tallentaa hakulomakkeelle vasta opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen (esim. hakukautena valmistuvat).

 • Kevään 2024 ensimmäisessä yhteishaussa liitteiden yleinen toimitusaika on 24.1.2024 klo 15 mennessä.
 • Kevään 2024 toisessa yhteishaussa liitteiden yleinen toimitusaika on 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Voit tallentaa liitteen jo täyttäessäsi hakemusta tai palata täytettyyn hakemukseen vahvistussähköpostissa olevasta linkistä tai Oma Opintopolun kautta.

Skannaa vaadittavan dokumentin kaikki sivut, joissa on tekstiä, tai ota niistä hyvälaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa selvää. Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Tarkista, että dokumentit ovat tiedostossa oikein päin. Suositeltuja tiedostomuotoja ovat PDF, JPG, PNG ja DOCX.

Hakemusten tarkistuksen yhteydessä voimme tarvittaessa pyytää toimittamaan todistuskopioita tai lisätietoja hakemuksellesi. Hakemuksen täydennyspyynnöt lähetetään sähköpostilla joko Opintopolusta tai hakijapalvelujen sähköpostista, joten seuraa omaa sähköpostiasi säännöllisesti.

Todistuskopiot hakuaikana, AMK-koulutukset

Yo-tutkintojen ja uusimpien ammatillisten tutkintojen tiedot voidaan tarkistaa valtakunnallisesta suoritusrekisteristä. Joissakin tapauksissa todistuksesta tulee kuitenkin ladata kuva tai kopio hakulomakkeelle. Tarkista hakemuksen liitteet Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

 

Hakuaikana tarvittavat todistuskopiot tulee tallentaa haettaessa niihin monimuotototeutuksiin, joihin on määritelty erillinen pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimus. Vaaditut liitteet tulee tallentaa hakemuslomakkeelle Omassa Opintopolussa.

Kevään 2024 toinen yhteishaku

Todistuskopiot hakuaikana, YAMK-koulutukset

Hakuaikana tarvittavat todistuskopiot ovat:
 • Työtodistukset hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeisestä työkokemuksesta (2 vuotta = 24 kk riittää).
 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote Suomessa tai ulkomailla suoritetusta, hakukelpoisuuden antavasta korkeakoulututkinnosta. Suomessa suoritetusta tutkinnosta hyväksytään myös linkki tutkinnon tietoihin KOSKI-palvelussa.
 • Tutkintotodistus hakukelpoisuuden antavasta opistoasteen tutkinnosta, jos se antaa haettuun koulutukseen hakukelpoisuuden tai se vaaditaan työkokemusvaatimuksen täyttymisen varmistamiseen
 • Virallisen kielenkääntäjän käännös todistuksista, joiden kieli ei ole englanti, suomi tai ruotsi.

Työtodistuksen tulee olla työnantajan varmentama (allekirjoitus/leima) ja siitä tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Huomaathan myös, että:
 • Työsopimus ei ole hyväksyttävä työtodistus.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
 • Työkokemus lasketaan täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi kertyä työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
 • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Vapautus lukuvuosimaksusta

Korkeakouluopinnot ovat ilmaisia EU/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisille sekä muille pysyvästi Suomessa oleskeleville.
Olet vapautettu lukuvuosimaksun maksamisesta, jos tallennat kuvan/kopion vapauttavasta asiakirjasta hakulomakkeellesi (esim. EU-kansalaisen passi/henkilökortti tai hyväksyttävä oleskelulupakortti). Suomen kansalaisuus tarkistetaan kuitenkin väestörekisteristä, joten Suomen kansalaisen ei tarvitse liittää kopiota passista tai henkilökortista hakulomakkeelle.
 
Tarkista lukuvuosimaksusta vapauttavat asiakirjat sekä tarkemmat tiedot Xamkin lukuvuosimaksuista ja apurahan hakemisesta nettisivuiltamme

Pakolaisasemassa oleva tai turvapaikanhakija

Jos olet on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinun tulee toimittaa taustaselvityslomake sekä pakolaisstatuksestasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistusten sijaan. Ota yhteyttä Xamkin hakijapalveluihin taustaselvityslomakkeen ja lisäohjeiden saamiseksi.

Millä tutkinnolla voi hakea?

Tietoa pääsyvaatimuksista yhteishaussa

Tutustu pääsyvaatimuksiin

Miten opiskelijat valitaan?

Tietoa koulutusten valintaperusteista

Lue lisää opiskelijavalinnasta

Takaisin hakeminen-pääsivulle

Siirry hakeminen pääsivulle

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet