Kysy lisää

Hakijapalvelut
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

puh. 044 702 8891 (Kouvola), 040 585 6610 (Mikkeli)
sähköposti: hakijapalvelut@xamk.fi

Todistuskopiot

Opiskelijavalinnassa tarvittavat todistuskopiot tulee tallentaa hakulomakkeelle Opintopolku.fi -palvelussa.

Haussa käytettyjen tutkintojen tiedot tarkistetaan joko valtakunnallisesta suoritusrekisteristä tai hakulomakkeelle tallennettujen todistuskopioiden perusteella.

Todistuskopiot tallennetaan hakuaikana hakulomakkeelle ja ne tarkistetaan viimeistään hyväksytyksi tulleilta opiskelijoilta. Joissain tapauksissa todistuskopiot voi kuitenkin tallentaa hakulomakkeelle vasta opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen (esim. hakukautena valmistuvat).

Hakemusten tarkistuksen yhteydessä voimme tarvittaessa pyytää toimittamaan todistuskopioita tai lisätietoja hakemuksellesi. Hakemuksen täydennyspyynnöt lähetetään sähköpostilla joko Opintopolusta tai hakijapalvelujen sähköpostista, joten seuraa omaa sähköpostiasi säännöllisesti.

Todistuskopiot hakuaikana (AMK-koulutukset)

Yo-tutkintojen ja uusimpien ammatillisten tutkintojen tiedot voidaan tarkistaa valtakunnallisesta suoritusrekisteristä. Vain alla mainitut tutkintotodistukset tarvitaan hakuaikana.

Hakuaikana tarvittavat todistuskopiot ovat: 
 • Tutkintotodistus 1.8.2015-31.12.2016 suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta.
 • Tutkintotodistus suoritetusta kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta: International Baccalaureate (IB), Reifeprüfung (RP) / tai Deutsches Internationales Abitur (DIA) tai European Baccalaureate (EB). Predicted Grades tai vastaava väliaikainen todistus, jos valmistut hakukauden aikana.
 • Ennen vuotta 1990 Suomessa suoritettu ylioppilastutkinto.
 • Tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta tutkinnosta, joka antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun kyseisessä maassa (esim. high school diploma / higher secondary school certificate) tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta hakulukukaudella.
 • Tutkintotodistus Suomessa tai ulkomailla suoritetusta korkeakoulututkinnosta.
 • Virallisen kielenkääntäjän käännös todistuksista, joiden kieli ei ole englanti, suomi tai ruotsi.

Poikkeuksena tähän ovat ne monimuoto- ja verkkokoulutukset, joihin on määritelty erillinen pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimus. Syksyn yhteishaussa poikkeukset ovat:

 • Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus: tutkintotodistus ja opintosuoritusrekisterin ote pohjakoulutusvaatimuksena olevan liiketalouden ja hallinnon alan, tekniikan alan tai luonnonvara-alan korkeakoulututkinnosta.
 • Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus: tutkintotodistus hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta liitetään hakulomakkeelle. Pohjakoulutusvaatimus: humanistisen ja kasvatusalan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, kulttuurialan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan) opistoasteen tutkinto, em. alojen toisen asteen ammatillisen perustutkinto, em. alojen korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot.

Todistuskopiot hakuaikana (YAMK-koulutukset)

Hakuaikana tarvittavat todistuskopiot ovat: 
 • Työtodistukset hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeisestä työkokemuksesta (2 vuotta = 24 kk riittää).
 • Tutkintotodistus Suomessa tai ulkomailla suoritetusta, hakukelpoisuuden antavasta korkeakoulututkinnosta.
 • Tutkintotodistus hakukelpoisuuden antavasta opistoasteen tutkinnosta, jos se antaa haettuun koulutukseen hakukelpoisuuden tai se vaaditaan työkokemusvaatimuksen täyttymisen varmistamiseen
 • Virallisen kielenkääntäjän käännös todistuksista, joiden kieli ei ole englanti, suomi tai ruotsi.

Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Huomaathan myös, että:
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
 • Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi kertyä työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
 • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.
Pakolaisasemassa oleva tai turvapaikanhakija

Jos olet on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinun tulee toimittaa taustaselvityslomake sekä pakolaisstatuksestasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistusten sijaan. Ota yhteyttä Xamkin hakijapalveluihin taustaselvityslomakkeen ja lisäohjeiden saamiseksi.

Vapautus lukuvuosimaksusta

Lukuvuosimaksut koskevat tutkintoonjohtavia koulutuksia, joiden opetuskieli on englanti. Opinnot ovat ilmaisia EU/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisille sekä muille pysyvästi Suomessa oleskeleville. Olet vapautettu lukuvuosimaksun maksamisesta, jos liität kopion jostakin alla mainituista asiakirjoista hakulomakkeellesi. Suomen kansalaisuus tarkistetaan kuitenkin väestörekisteristä, joten Suomen kansalaisen ei tarvitse liittää kopiota passista tai henkilökortista hakulomakkeelle.

Lukuvuosimaksusta vapauttavat asiakirjat:

 • Passi tai henkilökortti, josta ilmenee EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisuus
 • Jatkuva oleskelulupakortti Suomessa, oleskelulupatyyppi A
 • Pysyvä oleskelulupakortti Suomessa, oleskelulupa P
 • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
 • EU:n sininen kortti Suomessa
 • Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa, oleskelulupatyyppi P-EU
 • Maahanmuuttoviraston antama todistus erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta koskevan hakemuksen tekemisestä (Iso-Britannian kansalaiset)

Voit lukea lisää lukuvuosimaksuvelvollisuudesta Opintopolku.fi:stä. Tarkemmat tiedot Xamkin lukuvuosimaksuista ja apurahan hakemisesta löydät englanninkielisiltä nettisivuiltamme.

Hakemuksen liitteiden määräajat

 • Syksyn 2021 yhteishaussa: 22.9.2021 klo 15 mennessä.
 • Kevään 2022 1. yhteishaussa (englanninkieliset koulutukset):
  26.1.2022 klo 15 mennessä
 • Kevään 2022 2. yhteishaussa (suomenkieliset koulutukset):
  6.4.2022 klo 15 mennessä

Liitteiden tallentaminen hakulomakkeelle

Voit tallentaa liitteen jo täyttäessäsi hakemusta tai palata täytettyyn hakemukseen vahvistussähköpostissa olevasta linkistä tai Oma Opintopolun kautta Opintopolku.fi -sivustolla. Liite voi olla esimerkiksi kännykällä otettu kuva asiakirjasta.

Nimeä tiedostot muotoon ”Sukunimi_Etunimi_dokumentti”, esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus. Skannaa vaadittavan dokumentin kaikki sivut, joissa on tekstiä, tai ota niistä hyvälaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa selvää. Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi tutkintotodistuksen tulisi olla yksi tiedosto, joka voi sisältää useita sivuja. Tarkista, että dokumentit ovat tiedostossa oikein päin.

Suositeltuja tiedostomuotoja ovat PDF, JPG, PNG ja DOCX.

Millä tutkinnolla voi hakea?

Tietoa pääsyvaatimuksista yhteishaussa

Tutustu pääsyvaatimuksiin

Miten opiskelijat valitaan?

Tietoa koulutusten valintaperusteista

Lue lisää opiskelijavalinnasta

Takaisin hakeminen-pääsivulle

Siirry hakeminen pääsivulle