Jatkava opiskelija

Tällä sivulla on tietoa opiskelijaksi ilmoittautumisesta niille, jotka ovat ilmoittautuneet poissaoleviksi opintojen aikana eivätkä pääse käyttämään Xamkin tietojärjestelmiä.

Opintojen aloittaminen poissaolon jälkeen

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Läsnä- ja poissaolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuminen

Lukuvuosi on 1.8.-31.7. välinen aika. Jokaisen opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisaikataulun mukaisesti. Voit muuttaa kevätlukukauden ilmoittautumistietoa aikataulussa ilmoitettuna aikana. Ilmoittautumista ei voi muuttaa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Vain läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja, saada suoritusmerkintöjä opintorekisteriin ja saada opintoihin liittyvää ohjausta. Läsnäolevaksi ilmoittaudutaan aina, kun suoritetaan tutkintoon kuuluvia opintoja; myös opiskelijavaihdon, harjoittelun ja opinnäytetyön tekemisen ajaksi.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi eikä poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Ilmoittautumisen laiminlyöneellä opiskelijalla on oikeus hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Jos opiskeluaika on jo päättynyt, opiskeluoikeuden palauttaminen ei ole enää mahdollista.

Huomio:

Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen tehdään Xamkin Peppi-järjestelmässä.

Poissaolevana kirjoilla olleet opiskelijat ilmoittautuvat erillisellä lomakkeella, joka lähetetään Xamkista kaikille opinnoistaan poissaolleille opiskelijoille.

Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen lukuvuodelle 2024-2025

 • uudet opiskelijat: 8.4.-11.7.2024
 • jatkavat opiskelijat: 8.4.-1.9.2024

Ilmoittautumislomake poissaoleville opiskelijoille

Kevätlukukauden 2025 ilmoittautumistietoa voi muuttaa joulukuussa 2024 lähettämällä Xinfon kautta viestin opintotoimistoon.

Poissaoloilmoittautumisen muuttaminen

Mikäli haluat muuttaa lukuvuoden poissaoloilmoittautumistasi, sinun tulee ottaa yhteys oman koulutuksesi opintovastaavaan opiskelusuunnitelman tarkistamista varten. Kesken lukuvuotta opintohin palaaminen aiheuttaa usein haasteita, koska tiettyjen, opintoihin kuuluvien opintojaksojen tarjonta voi muuttua tai  olla heikompaa keskellä lukuvuotta.

Lisätietoja poissaolo-oikeudesta

Poissaolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana

 • Sinulla ei ole oikeutta käyttää Xamkin tunnuksia mihinkään järjestelmään kirjautumiseen.
 • Sinulla ei ole oikeutta  suorittaa tutkinto-opintoja tai CampusOnlinen opintoja eikä saada niistä merkintöjä rekisteriin.
 • Et ole oikeutettu opintotukeen, tuettuun ateriaan, opiskelijaetuihin (esim. matka-alennukset), etkä kuulu ammattikorkeakoulun vakuutuksen piiriin

Kun olet aiemmin ollut läsnäoleva opiskelija ja  ilmoittaudut poissaolevaksi, käyttäjätunnuksesi suljetaan. Sen jälkeen et voi kirjautua mihinkään järjestelmään Xamkin tunnuksilla ja sähköpostilaatikkosi suljetaan (30 päivän viive). Kun palaat poissaolojaksolta, tunnuksesi palautuvat taas käyttöösi, mutta sähköpostilaatikkosi syntyy uudelleen. 

HUOMIO: ennen poissaolojaksoa käytössä olleen sähköpostilaatikon sisältö on hyvä ottaa talteen ennen kuin poissaolosi astuu voimaan Xamkissa.

Opiskelupaikkasi Xamkissa säilyy poissaolosi aikana. Poissaoleviin opiskelijoihin ollaan Xamkista yhteydessä keväisin, jolloin saat sähköpostilla tietoa seuraavan lukuvuoden ilmoittautumisesta. Voit aloittaa opinnot ilmoittautumalla läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisohjeiden mukaan.

Poissaolon peruste / syy

 • Ensimmäinen lukuvuosi: toimitettava todistus, ei kuluta poissaolokausia eikä opinto-oikeusaikaa
 • Muut lukukaudet/-vuodet: toimitettava todistus, ei kuluta poissaolokausia eikä opinto-oikeusaikaa
 • Todistus poissaolosta: palvelukseenastumismääräys
 • Ensimmäinen lukuvuosi: toimitettava todistus, ei kuluta poissaolokausia eikä opinto-oikeusaikaa
 • Muut lukukaudet/-vuodet: Toimitettava todistus, ei kuluta poissaolokausia eikä opinto-oikeusaikaa
 • Todistus poissaolosta: Kelan todistus äitiys-, isyys tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todituskset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • Ensimmäinen lukuvuosi: Toimitettava todistus, kuluttaa kahta poissaolokautta
 • Muut lukukaudet/-vuodet: Enintään kaksi lukukautta opintojen aikana, ei kuluta opinto-oikeusaikaa. Todistusta ei tarvita.
 • Todistus poissaolosta: Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1./1.8. tai sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelijaasuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.
 • Ensimmäinen lukuvuosi: Poissaolevaksi ilmoittautuminen ei mahdollinen
 • Muut lukukaudet/-vuodet: Enintään kaksi lukukautta opintojen aikana, ei kuluta opinto-oikeusaikaa
 • Todistus poissaolosta: Todistusta ei tarvita

Opintojen aloittaminen poissaolon jälkeen

Kun olet aloittamassa tai jatkamassa opintoja poissaolon jälkeen, ota yhteyttä opiskelijavastaavaasi (OVA) opiskelusuunnitelman tarkistamista varten tai kampuksesi opintotoimistoon muihin käytännön asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Opintotoimistot

Voit ottaa yhteyttä Xamkin opintotoimistoihin ilmoittautumisiin, opiskeluoikeuteen ja käyttäjätunnuksiin liittyvissä asioissa lähettämällä viestin suoraan koulutuksesi opiskelijapalveluneuvojalle (etunimi.sukunimi@xamk.fi) TAI lähettämällä viestin Xinfoon.

Opiskelijapalveluneuvoja

Anne Heikka, puh. 044 702 8705 ​

 • sosionomikoulutus
 • rakennustekniikka
 • robotiikka ja tekoäly
 • liiketoiminnan logistiikka
 • logistiikka
 • logistiikan ja talouden koulutus (ylempi AMK)
 • logistiikan koulutus (ylempi AMK)
 • tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja

Auli Kuusikunnas, puh. 044 702 8940

 • ensihoitajakoulutus
 • sairaanhoitajakoulutus
 • naprapaattikoulutus
 • akuutti hoitotyö (ylempi AMK)
 • ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • mielenterveyshoitotyö (ylempi AMK)
 • terveyden edistäminen (ylempi AMK)
 • Health Promotion (ylempi AMK)
 • Naprapathy (ylempi AMK)
 • Kotkan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat

Opiskelijapalveluneuvoja

Päivi Martin, puh. 044 702 8442

 • merenkulku
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • kyberturvallisuus
 • kyberturvallisuuden (ylempi AMK)
 • Cybersecurity Master´s Degree
 • peliohjelmointi
 • peliteknologia
 • energiatekniikka
 • projekti- ja myyntijohtaminen (ylempi AMK)
 • teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja

Emilia Kiesilä, puh. 050 572 4607

 • Digital International Business
 • International Business
 • Game Design
 • International Business Management (ylempi AMK)
 • kehittyvä elintarviketekniikka
 • maahanmuuttajien valmentava koulutus

Opiskelijapalveluneuvoja

Anna Rantamäki, puh 050 328 1814

 • biotuotemuotoilu
 • data-analytiikka
 • graafinen muotoilu
 • kestävä rakentaminen ja muotoilu (ylempi amk)
 • muoti ja puvustus
 • myynti ja markkinointi
 • palvelumuotoilu
 • puumuotoilu
 • restaurointi
 • sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu
 • yrittäjyys (ylempi amk)
 • Kouvolan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat

Opiskelijapalveluneuvoja

Paula Saarinen, puh. 044 702 8561

 • liiketalous
 • terveydenhoitajakoulutus
 • geronomikoulutus
 • hyvinvoinnin edistäminen (ylempi AMK)
 • kulttuurihyvinvointi (ylempi AMK)
 • HR, viestintä ja johtaminen (ylempi AMK)

Suunnittelija


Päivi Brunou
, puh. 044 702 8889

 • tutkintolautakunta
 • opintotukiasiat
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat (Kotka/Kouvola)

Opiskelijapalveluneuvoja

Sanna Haapiainen, puh. 050 3125032

 • liiketalous
 • tietojenkäsittely
 • ympäristöteknologia
 • digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
 • tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi (ylempi AMK)
 • sähköinen asiointi ja arkistointi (ylempi AMK)
 • ympäristöteknologia (ylempi AMK)
 • hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen (syksy 2023 aloittavat)
 • kestävän liiketoiminnan kehittäjä (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja

Kirsi Puumalainen, puh. 040 772 3353

 • sosionomikoulutus
 • matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • matkailu, palvelujen tuottaminen ja johtaminen
 • yhteisöpedagogikoulutus
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • matkailu- ja palveluliiketoinita (ylempi AMK)
 • palveluliiketoiminta (ylempi AMK)
 • yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
 • nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja

Kirsi Rouhiainen, puh. 050 312 5027
(kirsi.k.rouhiainen(a)xamk.fi)

 • materiaali- ja prosessitekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • talotekniikka
 • sähkövoimatekniikka (ylempi AMK)
 • talotekniikka (ylempi AMK)
 • Environmental Engineering
 • Information Technology
 • Business Management
 • Wellbeing Management
 • Double degree programmes

Opiskelijapalveluneuvoja

Kati Taskinen, puh. 050 312 5033

 • sairaanhoitajakoulutus
 • terveydenhoitajakoulutus
 • dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK)
 • kliininen asiantuntija (ylempi AMK)
 • metsätalous
 • metsätalouden liiketoiminta (ylempi AMK)

Suunnittelija

Sanna Autio, puh. 050 312 5035

 • uudelleen myönnettävän opiskeluoikeus, opintotukiasiat
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat (Mikkeli/Savonlinna)

Suunnittelija

Ritva Kontulainen, puh. 0400 872 768

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi
 • eLomake
 • alumnirekisteri

Savonlinnan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja

Päivi Pesonen, puh. 050 312 5037

 • Savonlinnan kampuksen koulutukset

Suunnittelija


Evangelia Antzaka, puh. 050 472 8993

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi
 • Wihi

Lux

Luxiin kirjaudutaan omilla opiskelijatunnuksilla. Saat tunnuksesi käyttöön aloittaessasi opinnot. Luxin kautta pääset opiskelussa tarvittaviin tietojärjestelmiin ja löydät niiden käyttöohjeet.

Lisätietoja Luxista: viestintäsuunnittelija Katja Laihanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskeluoikeuden palautusta voivat hakea opiskelijat, jotka ovat menettäneet opiskeluoikeutensa ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Katso ohjeet alta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Opintonsa korkeintaan 5 vuotta sitten keskeyttäneet opiskelijat voivat hakea 1 – 3 lukukauden pituista opiskeluoikeutta tutkinnon loppuun suorittamiseksi.

Katso ohjeet alta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).