Valmistunut opiskelija

Tältä sivulta löydät tietoa valmistumiseen liittyvistä asioista sekä voit tilata erilaisia todistuksia (valmistunut opiskelija / keskeytyneet opinnot)

Valmistuva opiskelija

Valmistunut tai opinnot keskeyttänyt opiskelija

Opintojaksokuvaukset-ja-selvitykset

Opiskelijapalveluiden hinnasto

Tutkintotodistuksen liitteet

Xamkista valmistuvat opiskelijat saavat tutkintotodistuksen liitteenä opintosuoritusrekisterin otteen ja Diploma Supplementin. Lisäksi he saavat opintosuoritusrekisterin otteen englanninkielisen käännöksen. Englanninkielisistä koulutuksista valmistuvat saavat tutkintotodistuksen suomeksi ja englanniksi.

Diploma Supplement

Opetushallituksen julkaisema tiedote Diploma Supplementista

Diploma Supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu korkeakoulututkintotodistuksen liite, joka antaa lisätietoja opiskelijan suorittamista opinnoista, tutkinnon tasosta sekä tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta jatko-opinnoissa ja työelämässä. Diploma Supplement helpottaa valmistuneiden liikkuvuutta ja tutkintojen ammatillista ja akateemista tunnustamista.

Sähköisesti allekirjoitettu todistus

Sähköisesti allekirjoitettu tutkintotodistus täyttää EU-regulaatiossa asetetut tiukimman ja luotettavimman tason vaatimukset. Tiedostosta voi ottaa kopioita ja kopioissa säilyy sähköinen allekirjoitus. Allekirjoitus näkyy PDF-tiedoston Signature-toiminnon kautta. Lisäksi allekirjoituksen voi tarkistaa Digi- ja väestötietoviraston ”https://dvv.fineid.fi/validation” -palvelulla.  

Ihminen ojentaa paperia toiselle.

Alumnitoiminta

Jokainen korkeakoulusta valmistunut on alumni.

Lisätietoa alumnitoiminnasta saat seuraavasta linkistä:

Viralliset jäljennökset todistuksista

 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta aikavälillä 1.8.1996 -31.12.2016
 • Mikkelin ammattikorkeakoulussa aikavälillä 1.1.2001-31.12.2016
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) 1.1.2017 – 26.2.2021
  • 26.3.2021 alkaen valmistuneen todistus on sähköinen, voit tilata kadonneen tutkintotodistuksen tämän linkin kautta 
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk)  opinnot keskeyttänyt 1.1.2017-

Jos olet suorittanut tutkinnon mainittuina ajankohtina, voit tilata virallisen jäljennöksen tutkintotodistuksestasi (sisältäen kaikki liitteet).

Opintonsa keskeyttänyt opiskelija

Jos olet opiskellut, mutta keskeyttänyt opintosi oppilaitoksissa mainittuina ajankohtina, voit tilata virallisen jäljennöksen opintosuoritusrekisterin otteesta.

Huomaathan, että tilaus on sitova eikä maksua palauteta, vaikka peruisit tilauksen myöhemmin.

Opintojaksokuvaukset ja muut selvitykset opinnoista

Xamkin opintojaksokuvaukset saat ilmaiseksi sähköisestä opinto-oppaasta:
http://opinto-opas.xamk.fi. Muut opintojaksokuvaukset ovat maksullisia.

Ennenkuin maksat tilauksen opintojaksokuvauksista tai muista opintoihin liittyvistä selvityksistä, lähetä meille tarvitsemasi kuvausten tai selvitysten tiedot tämän linkin kautta.

Kun opintotoimisto on varmistanut, että tarvitsemasi asiakirjat ovat saatavissa, vahvista tilaus ja maksa maksu tällä lomakkeella:

Opintojaksokuvausten ja muiden selvitysten tilauslomake

Huomaathan, että tilaus on sitova eikä maksua palauteta, vaikka peruisit tilauksen myöhemmin.

Opiskelijapalveluiden hinnasto

Hakemuksen käsittelymaksu 50 €
VN asetus 1440/2014§
(opiskeluoikeuden palauttaminen, opiskeluoikeuden jatkaminen, erillinen opiskeluoikeus)

Tutkintotodistuksen virallinen jäljennös 60 €
(alkuperäisestä todistuskopiosta, sisältää kaikki liitteet)
1. jäljennös maksaa 60 € ja siitä seuraavat 10 €/kpl

Opintorekisteriotteen virallinen jäljennös, eroamisen jälkeen 30 €

Ei-tutkintoon johtavan koulutuksen todistusten viralliset jäljennökset 30 €
(avoin amk, erikoistumis-, lisä-, täydennys- ja tilauskoulutukset)

Opintojaksokuvaukset ja muut selvitykset 30 €

Opintotoimistot

Voit ottaa yhteyttä Xamkin opintotoimistoihin lähettämällä viestin suoraan koulutuksesi opiskelijapalveluneuvojalle (etunimi.sukunimi@xamk.fi) TAI lähettämällä viestin Xinfoon.

Opiskelijapalveluneuvoja

Anne Heikka, puh. 044 702 8705 ​

 • sosionomikoulutus
 • rakennustekniikka
 • robotiikka ja tekoäly
 • liiketoiminnan logistiikka
 • logistiikka
 • logistiikan ja talouden koulutus (ylempi AMK)
 • logistiikan koulutus (ylempi AMK)
 • tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja

Auli Kuusikunnas, puh. 044 702 8940

 • ensihoitajakoulutus
 • sairaanhoitajakoulutus
 • naprapaattikoulutus
 • akuutti hoitotyö (ylempi AMK)
 • ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • mielenterveyshoitotyö (ylempi AMK)
 • terveyden edistäminen (ylempi AMK)
 • Health Promotion (ylempi AMK)
 • Naprapathy (ylempi AMK)
 • Kotkan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat

Opiskelijapalveluneuvoja

Päivi Martin, puh. 044 702 8442

 • merenkulku
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • kyberturvallisuus
 • kyberturvallisuuden (ylempi AMK)
 • Cybersecurity Master´s Degree
 • peliohjelmointi
 • peliteknologia
 • energiatekniikka
 • projekti- ja myyntijohtaminen (ylempi AMK)
 • teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja

Emilia Kiesilä, puh. 050 572 4607

 • Digital International Business
 • International Business
 • Game Design
 • International Business Management (ylempi AMK)
 • kehittyvä elintarviketekniikka
 • maahanmuuttajien valmentava koulutus

Opiskelijapalveluneuvoja

Anna Rantamäki, puh 050 328 1814

 • biotuotemuotoilu
 • data-analytiikka
 • graafinen muotoilu
 • kestävä rakentaminen ja muotoilu (ylempi amk)
 • muoti ja puvustus
 • myynti ja markkinointi
 • palvelumuotoilu
 • puumuotoilu
 • restaurointi
 • sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu
 • yrittäjyys (ylempi amk)
 • Kouvolan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat

Opiskelijapalveluneuvoja

Paula Saarinen, puh. 044 702 8561

 • liiketalous
 • terveydenhoitajakoulutus
 • geronomikoulutus
 • hyvinvoinnin edistäminen (ylempi AMK)
 • kulttuurihyvinvointi (ylempi AMK)
 • HR, viestintä ja johtaminen (ylempi AMK)

Suunnittelija


Päivi Brunou
, puh. 044 702 8889

 • tutkintolautakunta
 • opintotukiasiat
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat (Kotka/Kouvola)

Opiskelijapalveluneuvoja

Sanna Haapiainen, puh. 050 3125032

 • liiketalous
 • tietojenkäsittely
 • ympäristöteknologia
 • digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
 • tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi (ylempi AMK)
 • sähköinen asiointi ja arkistointi (ylempi AMK)
 • ympäristöteknologia (ylempi AMK)
 • hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen (syksy 2023 aloittavat)
 • kestävän liiketoiminnan kehittäjä (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja

Kirsi Puumalainen, puh. 040 772 3353

 • sosionomikoulutus
 • matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • matkailu, palvelujen tuottaminen ja johtaminen
 • yhteisöpedagogikoulutus
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • matkailu- ja palveluliiketoinita (ylempi AMK)
 • palveluliiketoiminta (ylempi AMK)
 • yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
 • nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja

Kirsi Rouhiainen, puh. 050 312 5027
(kirsi.k.rouhiainen(a)xamk.fi)

 • materiaali- ja prosessitekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • talotekniikka
 • sähkövoimatekniikka (ylempi AMK)
 • talotekniikka (ylempi AMK)
 • Environmental Engineering
 • Information Technology
 • Business Management
 • Wellbeing Management
 • Double degree programmes

Opiskelijapalveluneuvoja

Kati Taskinen, puh. 050 312 5033

 • sairaanhoitajakoulutus
 • terveydenhoitajakoulutus
 • dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK)
 • kliininen asiantuntija (ylempi AMK)
 • metsätalous
 • metsätalouden liiketoiminta (ylempi AMK)

Suunnittelija

Sanna Autio, puh. 050 312 5035

 • uudelleen myönnettävän opiskeluoikeus, opintotukiasiat
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat (Mikkeli/Savonlinna)

Suunnittelija

Ritva Kontulainen, puh. 0400 872 768

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi
 • eLomake
 • alumnirekisteri

Savonlinnan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja

Päivi Pesonen, puh. 050 312 5037

 • Savonlinnan kampuksen koulutukset

Suunnittelija


Evangelia Antzaka, puh. 050 472 8993

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi
 • Wihi