Todistusvalinnassa opiskelijat valitaan

 • ylioppilastutkinnon (suomalaisen ylioppilastutkinnon, kansainvälisen EB- tai IB tutkinnon suorittaneet sekä RP/DIA-tutkinnon Suomessa suorittaneet) tai
 • ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen, ei kokonaan näyttönä suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella.

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinta

Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain. Sinun ei tarvitse itse valita tai ilmoittaa, millä valintatavalla haet. Valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoittamiesi tietojen ja KOSKI-palvelussa olevien tutkintotietojen perusteella.

Ammattikorkeakoulut käyttävät todistusvalinnassa yhteisiä pisteytysmalleja. Haussa oleville koulutuksille voidaan määrittää todistusvalinnan vähimmäispisteraja ja/tai kynnysehtoja. Jos olet suorittanut kaksi eri ammatillista perustutkintoa tai sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon, todistusvalinta tehdään näistä tutkinnoista erikseen.

Jos tulet valituksi todistusvalinnassa, saat tiedon valinnastasi jo ennen AMK-valintakoetta. Englanninkielisten koulutusten (kevään 1. yhteishaku) todistusvalinta tehdään vasta valintakokeen jälkeen.

Todistusvalinnan yhteydessä erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään Xamkissa vain Merikapteeni (AMK) -koulutukseen haettaessa. Soveltuvuuskoe järjestetään ennen todistusvalintaa ja vain kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat tulla valituksi opiskelemaan.

Todistusvalintaa käytetään laajasti etenkin päivätoteutusten opiskelijavalinnassa. Kaikissa hakukohteissa sitä ei kuitenkaan käytetä.

Löydät Xamkissa todistusvalintaan varatut aloituspaikkamäärät sekä käytettävät pisterajat ja kynnysehdot Opintopolusta, hakukohteen valintaperusteista:

Ammattikorkeakoulujen yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Myös tiedot kaikista todistusvalintaa käyttävistä ammattikorkeakoulujen suomenkielisistä hakukohteista julkaistaan siellä ennen hakuajan alkua.

Todistusvalinta ylioppilastutkinnon perusteella

Suomalaisen yo-tutkinnon suoritustiedot saadaan suoraan rekisteristä (YTL). Ennen vuotta 1990 suoritetun tutkinnon todistus tulee kuitenkin tallentaa hakulomakkeelle. Syksyn abit eivät ole mukana saman syksyn yhteishaun todistusvalinnassa.

European Baccalaureate -tutkinto (EB), International Baccalaureate -tutkinto (IB), Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) -tutkinto tai Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Ilmoitat hakulomakkeella suorittamasi kansainvälisen yo-tutkinnon arvosanatiedot ja tallennat lomakkeelle myös kopion tutkintotodistuksesta. Ulkomailla suoritetut RP/DIA-tutkinnot eivät ole mukana todistusvalinnassa.

Ylioppilastutkinnon pisteytys

Ylioppilastutkinnon todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta (max 198 pistettä):

 • Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä)
 • Matematiikka
 • Vieras/toinen kotimainen kieli
 • Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä
  – toista kotimaista kieltä ei huomioida tässä kohdassa
  – reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006 ja sen jälkeen suoritetut nk. ainereaalit.

Vaikka pisteytyksessä huomioidaan enimmillään viisi ainetta, voit tulla valituksi myös neljän aineen pisteillä. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmalli ja pistelaskuri Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.

Ylioppilastutkinnon vähimmäispisterajat ja kynnysehdot Xamkissa

Kevään 2024 yhteishaut
 • vähimmäispisteraja: 60/198 pistettä kaikki hakukohteet, paitsi merikapteeni AMK, jossa soveltuvuuskoe, 90/303 pistettä
 • kynnysehdot:
  • insinööri (AMK) ja merikapteeni (AMK) -hakukohteet: pitkä matematiikka vähintään A tai lyhyt matematiikka vähintään C
  • Digital International Business -hakukohde: pitkä englannin kieli vähintään A tai lyhyt vähintään C.

Todistusvalinta ammatillisen perustutkinnon perusteella

Vuodesta 2017 lähtien suoritettujen ammatillisten perustutkintojen osalta todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta.

1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana suoritetusta tutkinnosta ilmoitat hakulomakkeella perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä perustutkinnon painotetun keskiarvon. Ohje painotetun keskiarvon laskemiseen löytyy Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Myös kopio päättötodistuksesta on liitettävä hakulomakkeelle (selkeä valokuva päättötodistuksesta tai skannattu todistus).

Näyttötutkintona suoritetut ammatilliset perustutkinnot eivät ole mukana todistusvalinnassa.

Jos valmistut hakuajan päättymisen jälkeen, sinun on huolehdittava siitä, että ammatillisen perustutkintosi suoritustiedot ja tieto valmistumispäivästä on tallennettu KOSKI-palveluun kevään 2024 yhteishakuja varten viimeistään 13.5.2024. Voit itse tarkistaa omat KOSKI-palvelussa olevat tietosi tai olla tarvittaessa yhteydessä omaan oppilaitokseesi.

Ammatillisen perustutkinnon pisteytys

Todistusvalinnassa huomioidaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat ja tutkinnon painotettu keskiarvo (yhteensä max 150 pistettä). Ammatillisen perustutkinnon pisteytysmalli ja pistelaskuri Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.

Ammatillisen perustutkinnon vähimmäispisterajat ja kynnysehdot Xamkissa

Kevään 2024 yhteishaut
 • vähimmäispisteraja:
  • ICT-alan insinööri (AMK) -hakukohteet (kyberturvallisuus, peliohjelmointi, ohjelmistotekniikka ja Information Technology): pisteraja 110/150 pistettä
  • merikapteeni (AMK) -hakukohde, jossa soveltuvuuskoe, 104/233 pistettä.
  • muut hakukohteet: 80/150 pistettä
 • kynnysehdot:
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan hakukohteet sekä Digital International Business -hakukohde: tutkinnon osasta ”viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen” vähintään arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 4 (asteikko 1-5)
  • ICT-alan insinööri (AMK) -hakukohteet (kyberturvallisuus, peliohjelmointi, ohjelmistotekniikka ja Information Technology): tutkinnon osasta ”matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen” vähintään arvosana 3 (asteikko 1-3) tai arvosana 4 (asteikko 1-5)
  • muut tekniikan alan insinööri (AMK) -hakukohteet sekä merenkulun alan hakukohteet: tutkinnon osasta ”matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen” vähintään arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 4 (asteikko 1-5)

Yleistä tietoa todistusvalinnasta

Kaikki ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintaan liittyvät asiat on koottu kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteiseen sivustoon: www.ammattikorkeakouluun.fi