Siirtohaussa voit hakea opiskeluoikeutesi siirtoa toisesta korkeakoulusta Xamkiin.

Voit myös hakea siirtoa koulutuksesta toiseen Xamkin sisällä, jos tutkintonimike vaihtuu.

Voit hakea Xamkin siirtohaussa, jos

 • haluat siirtyä Xamkiin toisesta suomalaisesta korkeakoulusta tai haluat vaihtaa koulutusta Xamkin sisällä niin, että tutkintonimike vaihtuu
 • suorittamasi opinnot soveltuvat uuteen tutkintoon (Tästä yhteenvedosta löydät tiedon siitä, missä koulutuksessa suoritetuilla opinnoilla voit siirtohaussa hakea ja millä perusteella opiskelijat valitaan)
 • olet ollut vähintään yhden lukukauden läsnäolevana opiskelijana
 • olet menestynyt aikaisemmissa opinnoissasi tavoitteellisesti ja sinulla on jäljellä riittävästi opiskeluaikaa uuden tutkinnon suorittamiseen
 • opintorekisterissäsi on suorituksia vähintään 25 opintopistettä. Valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut opinnot. (Ei koske YAMK-koulutuksia. Muotoilun koulutuksissa suorituksia tulee olla vähintään 15 opintopistettä)
 • koulutuksessa, johon haluat siirtyä, on riittävät resurssit ja vapaita opiskelupaikkoja siirto-opiskelijan valitsemiseksi

Siirron suositeltava hakuaika on ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla. Opinnot voi aloittaa aikaisintaan seuraavan kevät- tai syyslukukauden alussa (ei kesken lukukauden).

Siirtohaun jälkeen

Jos sinut hyväksytään siirtohaussa ja otat vastaan tarjotun opiskeluoikeuden, luovut samalla vanhasta opiskeluoikeudestasi. Sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi opiskelijaksi siirron jälkeiseksi lukuvuodeksi/-kaudeksi.

Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi siitä päivästä, jolloin olet edellisessä koulutuksessa ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan. Uuden opiskeluoikeuden suoritusajasta vähennetään aiempiin opintoihin käytetty opiskeluaika.

Siirto-opiskelijan valintaa koskee normaali opiskelijavalintojen oikaisumenettely.

Hakeminen

Siirtohaku on kaksi kertaa vuodessa

 • 1.-15.5. (syyslukukaudella alkavat opinnot)
 • 1.-15.11. (kevätlukukaudella alkavat opinnot)

Syksyn siirtohaku Xamk

Hakuaika 1. – 15.11.2019 klo 15.00.

Täytä hakulomake hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa. Löydät Xamkin koulutukset kampuksittain alla olevien linkkien kautta:

Seuraavat koulutukset eivät ole mukana syksyn 2019 siirtohaussa:

 • Ensihoitaja (AMK), päivä- ja monimuotototeutukset, Kotkan kampus
 • Fysioterapeutti (AMK), päivä- ja monimuotototeutukset, Savonlinnan kampus
 • Restonomi (AMK), verkkototeutus, Kotkan ja Mikkelin kampukset
 • Sosionomi (AMK), päivä- ja monimuotototeutukset, Mikkelin kampus
 • Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvolan ja Mikkelin kampukset
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto- ja verkkototeutukset, Mikkelin kampus
 • Tradenomi (Ylempi AMK), Sähköinen asiointi ja arkistointi, Mikkelin kampus
 • Master of Engineering, Cybersecurity, Kotkan kampus

 

Hakemuksen liitteet

 • ajantasainen opintosuoritusote suomeksi ja englanniksi
 • opiskelutodistus, josta ilmenevät käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet
  Todistusten on oltava virallisia, nykyisen korkeakoulun varmentamia.
 • kulttuurialan amk-tutkintoihin haettaessa portfolio
 • YAMK-tutkintoihin haettaessa kopio korkeakoulutodistuksesta, joka antaa hakukelpoisuuden kyseiseen YAMK-koulutukseen

Tallenna liitteet hakulomakkeelle 15.11.2019 klo 15 mennessä.

Jos olet suorittanut opinnot Xamkissa, voit tallentaa liitteeksi Pepistä itse tulostamasi opintosuoritusotteen. Opiskelutodistusta ei tarvita.

Valintaperusteet

Löydät tästä yhteenvedosta tiedon siitä, missä koulutuksissa suoritetuilla opinnoilla voi hakea sekä koulutusten valintaperusteet.

Valintojen tulokset

Siirtohaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viimeistään 13.12.2019. Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 31.12.2019. Siirtohaussa saatu opiskelupaikka otetaan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinut valitaan siirto-opiskelijaksi, huolehdi siitä, että kaikki opintojen arvioinnit kirjataan lähtökorkeakoulussa opintorekisteriin ennen sieltä eroamista.

Korkeakoulut vaihtavat tietoja siirtyvistä opiskelijoista, ja opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa päättyy siksi lukukauden lopussa (31.12.2019). Opiskeluoikeus Xamkissa alkaa 1.1.2020.

Koulutuksen vaihtaminen Xamkin sisällä

Jos haluat vaihtaa koulutusta Xamkin sisällä niin, että suoritettavan tutkinnon tutkintonimike ei vaihdu (esimerkiksi insinöörikoulutuksesta toiseen) tulee sinulla olla opintoja suoritettuna vähintään yksi läsnäololukukausi ja 25 opintopistettä. Hakulomakkeen löydät Student-intranetistä.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Jaa sivu