Voit hakea Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun siirtohaussa, jos

 • haluat siirtyä Xamkiin toisesta korkeakoulusta tai haluat vaihtaa koulutusta Xamkin sisällä niin, että tutkintonimike vaihtuu
 • suorittamasi opinnot soveltuvat uuteen tutkintoon (Opintopolussa kunkin koulutuksen valintaperustekuvauksessa kerrotaan, missä koulutuksessa suoritetuilla opinnoilla voit siirtohaussa hakea ja millä perusteella opiskelijat valitaan)
 • olet ollut vähintään yhden lukukauden läsnäolevana opiskelijana
 • opintorekisterissäsi on suorituksia vähintään 25 opintopistettä (valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut opinnot)
 • olet menestynyt aikaisemmissa opinnoissasi tavoitteellisesti ja sinulla on jäljellä riittävästi opiskeluaikaa uuden tutkinnon suorittamiseen
 • koulutuksessa, johon haluat siirtyä, on riittävät resurssit ja vapaita opiskelupaikkoja siirto-opiskelijan valitsemiseksi

Kaakkois-Suomen ammattikorkekoulun siirtohaun hakukohteet löytyvät Opintopolusta.

Siirron suositeltava hakuaika on ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla. Opinnot voi aloittaa aikaisintaan seuraavan kevät- tai syyslukukauden alussa (ei kesken lukukauden).

Siirtohaun jälkeen

Jos sinut hyväksytään siirtohaussa ja otat vastaan tarjotun opiskeluoikeuden, luovut samalla vanhasta opiskeluoikeudestasi. Sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi opiskelijaksi siirron jälkeiseksi lukuvuodeksi/-kaudeksi.

Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi siitä päivästä, jolloin olet edellisessä koulutuksessa ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan. Uuden opiskeluoikeuden suoritusajasta vähennetään aiempiin opintoihin käytetty opiskeluaika.

Siirto-opiskelijan valintaa koskee normaali opiskelijavalintojen oikaisumenettely.

Hakeminen

Siirtohaku on kaksi kertaa vuodessa

 • 1.-15.5. (syyslukukaudella alkavat opinnot)
 • 1.-15.11. (kevätlukukaudella alkavat opinnot)

Syksyn 2016 siirtohaku Xamk

Hakuaika 1.11.2016 klo 8.00 – 15.11.2016 klo 15.00.

Xakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Xamkin siirtohaun hakukohteet löytyvät hakusanoilla ”siirtohaku Xamk”.

Hakemuksen liitteet

 • ajantasainen opintosuoritusrekisterin ote suomeksi ja englanniksi
 • opiskelutodistus, josta ilmenevät käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet

Todistusten on oltava virallisia, nykyisen korkeakoulun varmentamia. Toimita liitteet Xamkin hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Liitteet voi toimittaa

 • sähköisen palvelun kautta
 • Xamkin hakijapalveluihin, käyntiosoitteet: Paraatikenttä 7, Kouvola ja Patteristonkatu 3 X (X116), Mikkeli
 • postitse: Xamk hakijapalvelut/siirtohaku, PL 111, 45101 Kouvola

Valintojen tulokset

Siirtohaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viimeistään 15.12.2016 ja opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 31.12.2016.

Siirtohaussa saatu opiskelupaikka otetaan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinut valitaan siirto-opiskelijaksi, huolehdi siitä, että kaikki opintojen arvioinnit kirjataan lähtökorkeakoulussa opintorekisteriin ennen sieltä eroamista.

Korkeakoulut vaihtavat tietoja siirtyvistä opiskelijoista ja opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa päättyy siksi lukuvuoden lopussa (31.12.2016). Opiskeluoikeus Xamkissa alkaa 1.1.2017.

Koulutuksen vaihtaminen Xamkin sisällä

Jos haluat vaihtaa koulutusta Xamkin sisällä niin, että suoritettavan tutkinnon tutkintonimike ei vaihdu (esimerkiksi insinöörikoulutuksesta toiseen) tulee sinulla olla opintoja suoritettuna vähintään yksi läsnäololukukausi ja 25 opintopistettä. Hakulomakkeen löydät Student-intranetistä.

Share This