Siirtohaussa voit hakea voimassa olevan opiskeluoikeutesi siirtoa toisesta suomalaisesta korkeakoulusta Xamkiin tai hakea koulutuksen vaihtoa Xamkin sisällä, jos tutkintonimike tai koulutusala vaihtuu.

Voit hakea Xamkin siirtohaussa, jos

 • haluat siirtyä Xamkiin toisesta suomalaisesta korkeakoulusta tai haluat vaihtaa koulutusta Xamkin sisällä niin, että tutkintonimike tai koulutusala vaihtuu
 • sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa ja olet ollut vähintään yhden lukukauden läsnäolevana opiskelijana
 • suorittamasi opinnot soveltuvat uuteen tutkintoon, lue valintaperusteista missä koulutuksessa suoritetuilla opinnoilla voit hakea
 • olet menestynyt niissä opinnoissasi tavoitteellisesti, joihin sinut on valittu ja sinulla on jäljellä riittävästi opiskeluaikaa uuden tutkinnon suorittamiseen
 • opintorekisterissäsi on suorituksia vähintään 25 opintopistettä (ei koske YAMK-koulutuksia) hakuajan loppuun mennessä, yleensä ensimmäisenä lukukautena ei vielä voi hakea siirtoa
 • koulutuksessa, johon haluat siirtyä, on riittävät resurssit ja vapaita opiskelupaikkoja siirto-opiskelijan valitsemiseksi
 • YAMK-koulutuksiin haettaessa, sinulla on vaadittujen suoritusten lisäksi kyseiseen koulutukseen vaadittava pohjakoulutus ja työkokemus.

Siirron suositeltava hakuaika on ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla. Opinnot voi aloittaa aikaisintaan seuraavan kevät- tai syyslukukauden alussa (1.8 tai 1.1).

Voit tarkastella Xamkin koulutusten ja opintojaksojen sisältöjä opinto-oppaasta.

Hakeminen

Siirtohaku on kaksi kertaa vuodessa

 • 1.-15.5. (syyslukukaudella alkavat opinnot)
 • 1.-15.11. (kevätlukukaudella alkavat opinnot)

Kevään siirtohaku Xamk

Hakuaika 1.-15.5.2024, hakemuslomake sulkeutuu klo 15.00 hakuajan viimeisenä päivänä.

Täytä hakulomake hakuaikana Opintopolussa. Voit hakea Xamkin siirtohaussa 1-2 koulutukseen. Laita koulutukset hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen, eli ensimmäiseksi koulutus, johon haluat tulla valituksi. Jos tulet valituksi ensimmäiseen hakukohteeseen toinen hakutoiveesi peruuntuu.

Kevään 2024 siirtohaussa eivät ole mukana seuraavat koulutukset:

 • Ensihoitaja (AMK), päivä- ja monimuotototeutus, Kotkan kampus
 • Muotoilija (Ylempi AMK), palvelumuotoilu, Kouvolan kampus
 • Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, monimuotototeutus, Kouvolan kampus
 • Sosiaali- ja terveysala (Ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Mikkelin kampus
 • Sosiaali- ja terveysala (Ylempi AMK), dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, Mikkelin kampus
 • Sosionomi (AMK), päivä- ja monimuotototeutus, Mikkelin kampus
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotkan kampus
 • Terveydenhoitaja (AMK), päivä- ja monimuotototeutus, Kouvolan kampus
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto- ja verkkototeutus, Mikkelin kampus
 • Tradenomi (Ylempi AMK), tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, Mikkelin kampus
 • Tradenomi (Ylempi AMK), HR, viestintä ja johtaminen, Kouvolan kampus
 • Tradenomi (Ylempi AMK), kestävän liiketoiminnan kehittäjä, Mikkelin kampus

Hakemuksen liitteet

Tallenna liitteet hakulomakkeelle 15.5.2024 klo 15 mennessä.

 • Ajantasainen opintosuoritusote suomeksi ja englanniksi.
 • Opiskelutodistus, josta ilmenevät käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet.
 • Todistusten on oltava virallisia, nykyisen korkeakoulun varmentamia.
 • Kulttuurialan amk-tutkintoihin haettaessa portfolio.
 • Ict-alan amk-tutkintoihin haettaessa motivaatiovideo (perustelut sille miksi haet siirtoa Xamkin koulutukseen).
 • Monimuotokoulutusten vaatimat tutkinto- tai työtodistukset (info hakukohteen tiedoissa, mikäli vaaditaan).
 • YAMK-tutkintoihin haettaessa työtodistuskopiot kahden vuoden työkokemuksesta korkeakoulututkinnon jälkeen, jotka antavat hakukelpoisuuden kyseiseen YAMK-koulutukseen sekä kopio korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta, jos tutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa.

 

Valintojen tulokset

Siirtohaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla 14.6.2024 mennessä. Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 31.7.2024 klo 15.00 Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinut hyväksytään siirtohaussa ja otat vastaan tarjotun opiskeluoikeuden, luovut samalla vanhasta opiskeluoikeudestasi aiemmassa korkeakoulussa. On suositeltavaa ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi siirron jälkeiseksi lukuvuodeksi/-kaudeksi.

Huolehdi siitä, että kaikki opintojen arvioinnit kirjataan lähtökorkeakoulussa opintorekisteriin ennen sieltä eroamista. Sinun ei tarvitse tehdä eroilmoitusta aiempaan korkeakouluusi, koska korkeakoulut vaihtavat tietoja siirto-opiskelijoista. Opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa päättyy lukukauden lopussa 31.7.2024 ja opiskeluoikeus Xamkissa alkaa 1.8.2024.

Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi siitä päivästä, jolloin olet edellisessä koulutuksessa ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan. Uuden opiskeluoikeuden suoritusajasta vähennetään aiempiin opintoihin käytetty opiskeluaika. Käytetyt läsnä- sekä poissaololukukaudet merkitään alkuperäisen opiskeluoikeuden mukaisesti.

Koulutusalakohtaiset valintaperusteet

Siirtohaku:

 • opinnot suoritettu vastaavassa koulutuksessa
 • vaihtaa Xamkin sisällä koulutuksesta toiseen niin että tutkintonimike muuttuu (artenomi <-> muotoilija)

Valintaperuste:

 • valinta tehdään koulumenestyksen (keskiarvo vähintään 3,5) ja portfolion perusteella

Koulutuksen/kampuksen vaihto:

 • vaihtaa Xamkin sisällä koulutuksesta toiseen niin, ettei tutkintonimike muutu tai vaihtaa samassa koulutuksessa kampukselta toiseen

Valintaperuste:

 • valinta tehdään haastattelun ja portfolion perusteella

Seuraavilla opinnoilla voi hakea:

 • liiketalous ja turvallisuusala: tradenomi- tai restonomikoulutuksen opinnoilla
 • hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen: tradenomikoulutuksen lisäksi myös terveys- ja liikunta-alan opinnoilla
 • data-analytiikka: tradenomikoulutuksen, ICT-alan sekä tekniikan (ICT) alan opinnoilla
 • logistiikka: tradenomi- tai restonomikoulutuksen tai tekniikan alan opinnoilla

Valintaperuste:

 • opiskelijavalinta tehdään opintopisteiden määrän ja arvosanojen keskiarvon sekä tarvittaessa haastattelun perusteella

Seuraavilla opinnoilla voi hakea:

 • yhteisöpedagogikoulutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö): yhteisöpedagogin, sosionomin, liikunnanohjaajan, sairaan-/terveydenhoitajan, restonomin, liiketalouden, pelialan ja palvelumuotoilun opinnoilla
 • yhteisöpedagogikoulutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä): yhteisöpedagogin, sosionomin, liikunnanohjaajan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, restonomin, liiketalouden, pelialan, palvelumuotoilun, ympäristöteknologian ja metsätalousinsinöörin opinnoilla
 • restonomikoulutus: restonomi- tai tradenomikoulutuksen lisäksi palvelumuotoilun, yhteisöpedagogin, Insinöörin (kehittyvä elintarviketekniikka, peliohjelmointi, ohjelmistotekniikka, peliteknologia, Environmental Engineering, metsätalous) sekä liikunnanohjaajan opinnoilla
 • erityisehto: yhteisöpedagogin monimuotototeutukseen (nuorisokasvatus ja nuorisotyö) erityinen pohjakoulutusvaatimus (tämä voimassa vielä vuonna 2024)

Valintaperuste:

 • valinta tehdään suoritettujen opintopisteiden määrän ja arvosanojen keskiarvon sekä tarvittaessa haastattelun perusteella
 • nuorisoalalla kysytään SORA-kysymykset

Missä koulutuksessa suoritetuilla opinnoilla voi hakea:

 • sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus:
  o soveltuvat kumpaankin näistä koulutuksista
  o ensihoitajakoulutuksesta voi hakea sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutukseen
 • ensihoitajakoulutus, fysioterapeuttikoulutus, geronomikoulutus, jalkaterapeuttikoulutus, liikunnanohjaajakoulutus, naprapaattikoulutus, sosionomikoulutus:
  o vain samassa koulutuksessa suoritetuilla opinnoilla voi hakea

Valintaperuste:

 • opiskelijavalinta tehdään suoritettujen opintopisteiden määrän ja arvosanojen keskiarvon sekä tarvittaessa haastattelun perusteella
 • kysytään SORA-kysymykset

Seuraavilla opinnoilla voi hakea:

 • saman tai vastaavan koulutuksen opinnoilla
 • erityisehtoja:
  o kyberturvallisuuteen, peliohjelmointiin, ohjelmistotekniikkaan, peliteknologioihin, tietojenkäsittelyyn tai information technologyyn haettaessa aiempien suoritettujen opintojen tulee olla saman tai vastaavan ICT‐alan opintoja (insinööri, tradenomi tai muu korkeakoulututkinto)
  o tradenomi, logistiikka -> insinööri, logistiikka: suoritettava matematiikan koe, jonka koulutus järjestää
  o insinööri, tekniikka -> insinööri, merenkulku: merimieslääkärintodistus vaaditaan
  o insinööri, merenkulku -> merikapteeni: merimieslääkärintodistus sekä soveltuvuuskoe vaaditaan (järjestetään toukokuun alussa)
  o metsätalouden monimuotototeutukseen erityinen pohjakoulutusvaatimus
  o talotekniikan monimuotototeutukseen erityinen työkokemusvaatimus
  o rakennustekniikan monimuotototeutukseen erityinen työkokemusvaatimus
  o ympäristöteknologian monimuotototeutukseen ei voi siirtyä päivätoteutuksesta

Valintaperuste:

 • opiskelijavalinta tehdään opintopisteiden määrän ja arvosanojen keskiarvon sekä tarvittaessa haastattelun perusteella
 • ICT-alan koulutuksissa haastattelun sijaan motivaatiovideo
 • merenkulussa kysytään SORA-kysymykset

Valintaperusteet:

 • hakijalla tulee olla vaadittujen suoritusten lisäksi ko. koulutukseen vaadittava pohjakoulutus ja työkokemus
 • suoritettujen opintojen on sovelluttava tavoitetutkintoon
 • valinta tehdään suoritettujen opintopisteiden määrän ja arvosanojen sekä tarvittaessa haastattelun perusteella

Koulutuksen tai kampuksen vaihtaminen Xamkin sisällä

Jos haet koulutuksen vaihtoa Xamkin sisällä niin, että tutkintonimike tai koulutusala vaihtuu, sinun tulee hakea kevään tai syksyn siirtohaussa Opintopolussa.

Jos haluat hakea koulutuksen tai kampuksen vaihtoa Xamkin sisällä, niin etteivät tutkintonimike ja koulutusala vaihdu, sinun tulee hakea Xamkin sisäisessä haussa Luxista löytyvällä lomakkeella 15.5./15.11. mennessä. Sinulla tulee olla opiskelijarekisterissä vähintään yksi läsnäololukukausi sekä opintoja suoritettuna vähintään 25 opintopistettä.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle. Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai sähköpostitse tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet