Siirtohaussa voit hakea voimassa olevan opiskeluoikeutesi siirtoa toisesta suomalaisesta korkeakoulusta Xamkiin.

 

Voit hakea Xamkin siirtohaussa, jos

 • haluat siirtyä Xamkiin toisesta suomalaisesta korkeakoulusta
 • suorittamasi opinnot soveltuvat uuteen tutkintoon, lue valintaperusteista missä koulutuksessa suoritetuilla opinnoilla voit hakea
 • olet ollut vähintään yhden lukukauden läsnäolevana opiskelijana
 • olet menestynyt aikaisemmissa opinnoissasi tavoitteellisesti ja sinulla on jäljellä riittävästi opiskeluaikaa uuden tutkinnon suorittamiseen
 • opintorekisterissäsi on suorituksia vähintään 25 opintopistettä. Valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut opinnot. (Ei koske YAMK-koulutuksia. Muotoilun koulutuksissa suorituksia tulee olla vähintään 15 opintopistettä) ja
 • koulutuksessa, johon haluat siirtyä, on riittävät resurssit ja vapaita opiskelupaikkoja siirto-opiskelijan valitsemiseksi

Siirron suositeltava hakuaika on ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla. Opinnot voi aloittaa aikaisintaan seuraavan kevät- tai syyslukukauden alussa (ei kesken lukukauden).

Siirtohaun jälkeen

Jos sinut hyväksytään siirtohaussa ja otat vastaan tarjotun opiskeluoikeuden, luovut samalla vanhasta opiskeluoikeudestasi aiemmassa korkeakoulussa. Sinun ei tarvitse tehdä eroilmoitusta aiempaan korkeakouluusi, koska korkeakoulut vaihtavat tietoja siirto-opiskelijoista. Sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi opiskelijaksi siirron jälkeiseksi lukuvuodeksi/-kaudeksi.

Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi siitä päivästä, jolloin olet edellisessä koulutuksessa ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan. Uuden opiskeluoikeuden suoritusajasta vähennetään aiempiin opintoihin käytetty opiskeluaika.

Hakeminen

Siirtohaku on kaksi kertaa vuodessa

 • 1.-15.5. (syyslukukaudella alkavat opinnot)
 • 1.-15.11. (kevätlukukaudella alkavat opinnot)

Syksyn siirtohaku Xamk

Hakuaika 1. – 15.11.2020 klo 15.00.

Täytä hakulomake hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa. Löydät Xamkin koulutukset kampuksittain alla olevien linkkien kautta:

 

Seuraavat koulutukset eivät ole mukana syksyn 2020 siirtohaussa:

– Ensihoitaja (AMK), päivä- ja monimuotototeutus, Kotkan kampus
– Sosionomi (AMK), päivä- ja monimuotototeutus, Mikkelin kampus
– Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinnan kampus
– Terveydenhoitaja (AMK), päivä- ja monimuotototeutus, Kouvolan kampus
– Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto- ja verkkototeutus, Mikkelin kampus
– Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinnan kampus
– Insinööri (Ylempi AMK), kyberturvallisuus, Kotkan kampus
– Tradenomi (Ylempi AMK), tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, Mikkelin kampus

 

Valintaperusteet

Valinteperusteyhteenveto

 

Hakemuksen liitteet

 • ajantasainen opintosuoritusote suomeksi ja englanniksi
 • opiskelutodistus, josta ilmenevät käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet
  Todistusten on oltava virallisia, nykyisen korkeakoulun varmentamia.
 • kulttuurialan amk-tutkintoihin haettaessa portfolio
 • ict-alan amk-tutkintoihin haettaessa motivaatiovideo
 • YAMK-tutkintoihin haettaessa työtodistuskopiot kahden vuoden työkokemuksesta korkeakoulututkinnon jälkeen, jotka antavat hakukelpoisuuden kyseiseen YAMK-koulutukseen sekä kopio korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta, jos tutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa.

Tallenna liitteet hakulomakkeelle 15.11.2020 klo 15 mennessä.

 

Valintojen tulokset

Siirtohaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viimeistään 11.12.2020. Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 31.12.2020 klo 15.00 Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinut valitaan siirto-opiskelijaksi, huolehdi siitä, että kaikki opintojen arvioinnit kirjataan lähtökorkeakoulussa opintorekisteriin ennen sieltä eroamista. Sinun ei tarvitse itse jättää eroilmoitusta aiempaan korkeakouluun. Korkeakoulut vaihtavat tietoja siirtyvistä opiskelijoista, ja opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa päättyy siksi lukukauden lopussa 31.12.2020. Opiskeluoikeus Xamkissa alkaa 1.1.2021.

Siirto-opiskelijan valintaa koskee normaali opiskelijavalintojen oikaisumenettely.

Koulutuksen tai kampuksen vaihtaminen Xamkin sisällä

Jos haluat vaihtaa koulutusta tai kampusta Xamkin sisällä tulee sinulla olla opintoja suoritettuna vähintään yksi läsnäololukukausi ja 25 opintopistettä. Hakulomakkeen ja tiedon millä opinnoilla voit hakea löydät Student-intranetistä.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15