Voit hakea Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun siirtohaussa, jos

 • haluat siirtyä Xamkiin toisesta korkeakoulusta tai haluat vaihtaa koulutusta Xamkin sisällä niin, että tutkintonimike vaihtuu
 • suorittamasi opinnot soveltuvat uuteen tutkintoon (Opintopolussa kunkin koulutuksen valintaperustekuvauksessa kerrotaan, missä koulutuksessa suoritetuilla opinnoilla voit siirtohaussa hakea ja millä perusteella opiskelijat valitaan)
 • olet ollut vähintään yhden lukukauden läsnäolevana opiskelijana
 • opintorekisterissäsi on suorituksia vähintään 25 opintopistettä (valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut opinnot)
 • olet menestynyt aikaisemmissa opinnoissasi tavoitteellisesti ja sinulla on jäljellä riittävästi opiskeluaikaa uuden tutkinnon suorittamiseen
 • koulutuksessa, johon haluat siirtyä, on riittävät resurssit ja vapaita opiskelupaikkoja siirto-opiskelijan valitsemiseksi

Siirron suositeltava hakuaika on ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla. Opinnot voi aloittaa aikaisintaan seuraavan kevät- tai syyslukukauden alussa (ei kesken lukukauden).

Siirtohaun jälkeen

Jos sinut hyväksytään siirtohaussa ja otat vastaan tarjotun opiskeluoikeuden, luovut samalla vanhasta opiskeluoikeudestasi. Sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi opiskelijaksi siirron jälkeiseksi lukuvuodeksi/-kaudeksi.

Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi siitä päivästä, jolloin olet edellisessä koulutuksessa ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan. Uuden opiskeluoikeuden suoritusajasta vähennetään aiempiin opintoihin käytetty opiskeluaika.

Siirto-opiskelijan valintaa koskee normaali opiskelijavalintojen oikaisumenettely.

Hakeminen

Siirtohaku on kaksi kertaa vuodessa

 • 1.-15.5. (syyslukukaudella alkavat opinnot)
 • 1.-15.11. (kevätlukukaudella alkavat opinnot)

SYKSYN 2017 siirtohaku Xamk

Hakuaika 1.11.2017 – 15.11.2017 klo 15.00.

Täytä hakulomake Opintopolku.fi -palvelussa, löydät Xamkin koulutukset kampuksittain alla olevien linkkien kautta:

Kotkan kampus

Kouvolan kampus

Mikkelin kampus

Savonlinnan kampus

Hakemuksen liitteet

 • ajantasainen opintosuoritusrekisterin ote suomeksi ja englanniksi
 • opiskelutodistus, josta ilmenevät käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet

Todistusten on oltava virallisia, nykyisen korkeakoulun varmentamia. Toimita liitteet Xamkin hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Liitteet voi toimittaa

 • sähköisen palvelun kautta
 • Xamkin hakijapalveluihin, käyntiosoitteet: Paraatikenttä 7, Kouvola ja Patteristonkatu 3 X (X116), Mikkeli
 • postitse: Xamk hakijapalvelut/siirtohaku, Paraatikenttä 7, 45101 Kouvola

Jos opiskelet tällä hetkellä Xamkissa, liitteitä ei tarvitse toimittaa.

Valintojen tulokset

Siirtohaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viimeistään 15.12.2017 ja opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 31.12.2017.

Siirtohaussa saatu opiskelupaikka otetaan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinut valitaan siirto-opiskelijaksi, huolehdi siitä, että kaikki opintojen arvioinnit kirjataan lähtökorkeakoulussa opintorekisteriin ennen sieltä eroamista.

Korkeakoulut vaihtavat tietoja siirtyvistä opiskelijoista ja opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa päättyy siksi lukuvuoden lopussa (31.12.2017). Opiskeluoikeus Xamkissa alkaa 1.1.2018.

Koulutuksen vaihtaminen Xamkin sisällä

Jos haluat vaihtaa koulutusta Xamkin sisällä niin, että suoritettavan tutkinnon tutkintonimike ei vaihdu (esimerkiksi insinöörikoulutuksesta toiseen) tulee sinulla olla opintoja suoritettuna vähintään yksi läsnäololukukausi ja 25 opintopistettä. Hakulomakkeen löydät Student-intranetistä.

Muutoksenhaku ja oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut@xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta@xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Share This