Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden tarkoituksena on, että opintonsa korkeintaan 5 vuotta sitten keskeyttäneet voivat hakea opiskeluoikeutta ko. tutkinnon loppuun suorittamiseksi ilman yhteishakuun osallistumista.

Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden valintaperusteet

Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta koskevat valintaperusteet ovat seuraavat:

 1. Hakija jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaansa ammattikorkeakoulututkintoa samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa tai koulutuksessa tarkoituksenaan suorittaa tutkinto loppuun.
 2. Hakija on menettänyt opiskeluoikeutensa jostakin seuraavasta syystä:
  a. Hän on eronnut koulutusohjelmasta tai koulutuksesta.
  b. Hänen opiskeluoikeusaikansa on päättynyt.
  c. Hänet on kirjattu eronneeksi, koska hän on laiminlyönyt ilmoittautumisen, ja hänen opiskeluoikeutensa on päättynyt.
 3. Tutkinnosta puuttuvia opintoja voi olla hakuhetkellä enintään yhden vuoden opintoja vastaava määrä (60 op). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ei ole opintopistevaatimusta. Myös avoimessa ammattikorkeakoulussa ja toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot huomioidaan.
 4. Hakija suoriutuu hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta tai valintakokeesta.
 5. Yksikön resurssit mahdollistavat opiskelijan ottamisen koulutusohjelmaan tai koulutukseen.

Humanistisen alan, sosiaali- ja terveysalan sekä merenkulkualan koulutuksiin on terveydellisiä vaatimuksia, joita sovelletaan myös uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta myönnettäessä.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi lukukaudeksi. Opiskeluoikeus voi alkaa myös kesken lukukauden (opiskeluoikeuden alkamislukukausi lasketaan mukaan lukukausien määrään).

Uudelleen myönnettävällä opiskeluoikeudella opiskelevalla ei ole poissaolo-oikeutta, eikä hän voi saada harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen suorittamiseen.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus voidaan myöntää vain kerran.

HUOM: Jos sinulla on vielä opiskeluoikeutta Xamkissa jäljellä, ota selvää, voitko hakea harkinnanvaraista lisäaikaa (lomake Lux-intranetissa). Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta voi hakea vasta sitten, kun opiskeluoikeus on päättynyt. (Jos sinulla on hakiessasi vielä opiskeluoikeutta jäljellä, hakemuksesi käsitellään vasta opiskeluoikeuden päättymisen jälkeen.)

Hakeminen ja hakemuksen käsittelymaksu

Voit hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta sähköisellä hakemuksella alla olevan linkin kautta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen (932/2014, 3§) mukainen 50 euron käsittelymaksu, joka maksetaan verkkomaksuna hakemuksen jättämisen yhteydessä. Maksua ei palauteta, vaikka hakemusta ei hyväksyttäisi.

Ennen hakemuksen täyttämistä

Tarvitset hakemusta varten liitteen, josta selviää suoritettujen opintopisteiden määrä ja opintojen keskeytyspäivämäärä. Liitä hakemukseen virallinen (oppilaitoksen edustajan allekirjoituksella ja leimalla tai sähköisellä allekirjoituksella varustettu) opintosuoritusrekisterin ote esim. pdf-muodossa.

Lisäksi sinulla on oltava aikataulutettu suunnitelma tutkinnosta puuttuvien opintojen suorittamiseksi. Jos tarvitset apua opintosuunnitelman tekemiseen, voit ottaa yhteyttä koulutuksen vastuuopettajaan (pyydä tarvittaessa yhteystiedot opintotoimistosta).

Varaa hakemukselle ja verkkomaksamiseen tarvittavat tiedot ja opintorekisterin ote sähköisessä muodossa valmiiksi ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemuksen ja liitteen tallennus sekä maksaminen tehdään yhdellä kertaa eikä lomakkeelle voi palata myöhemmin.

HAKULOMAKE

Saat tiedon päätöksestä hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Uudelleen myönnetyllä opiskeluoikeudella opiskelevalla ei ole poissaolo-oikeutta, eikä hän voi saada harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen suorittamiseen.

Ohjeita ja lisätietoja

Hakemuksen täyttäminen ja käsittelymaksun maksaminen sähköisellä lomakkeella (pdf)

Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä opintotoimistoon (yhteystiedot sivun alareunassa).

Opintotoimistot

​Opintotoimistot ovat avoinna

 • 16.10. asti ma – pe klo 9 – 15 etänä
 • 18.10 alkaen ma-pe klo 9 – 15, paitsi tiistaisin klo 13 – 14, jolloin toimisto on suljettu

Ota yhteyttä koulutuksesi opiskelijapalveluneuvojaan tai lähetä viesti opintotoimistoon Xinfo-palvelun kautta (kirjautuminen ei ole pakollista).

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Huom. Jos asiasi koskee opiskelua avoimessa amk:ssa, ota yhteyttä avoinamk(a)xamk.fi

Opiskelijapalvelupäällikkö
Leena Kurki-Pölönen, puh. 040 717 9992

 • toiminnan kehittäminen ja johtaminen

Kotkan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Arja Grönholm, puh. 044 702 8712

 • liiketoiminnan logistiikka
 • logistiikka
 • energiatekniikka
 • teknologiaosaaminen (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja
Anne Heikka, puh. 044 702 8705 ​

 • sosionomikoulutus
 • rakennustekniikka
 • robotiikka ja tekoäly
 • logistiikan ja talouden koulutus (YAMK)
 • logistiikan koulutus (YAMK)
 • tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (YAMK)

Opiskelijapalveluneuvoja
Auli Kuusikunnas, puh. 044 702 8940

 • ensihoitajakoulutus
 • sairaanhoitajakoulutus
 • naprapaattikoulutus
 • akuutti hoitotyö (ylempi AMK)
 • ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • terveyden edistäminen (ylempi AMK)
 • Health Promotion (ylempi AMK)
 • Kotkan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat

Opiskelijapalveluneuvoja
Päivi Martin, puh. 044 702 8442

 • merenkulku, merikapteeni
 • merenkulku, insinööri, laivatekniikka
 • merenkulku, insinööri, sähkövoimatekniikka
 • merenkulun johtaminen (ylempi AMK), merenkulun hallinto (ylempi AMK)
 • Cybersecurity (ylempi AMK), Kyberturvallisuus (ylempi AMK)
 • projekti- ja myyntijohtaminen (ylempi AMK)

Suunnittelija
Sanna Mäenpää, puh. 044 702 8211

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi

Kouvolan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Mirka Piira, puh. 044 702 8972

 • Digital International Business
 • International Business
 • Design
 • Game Design
 • International Business Management (ylempi AMK)
 • Design (ylempi AMK)
 • myynti ja markkinointi

Opiskelijapalveluneuvoja
Saija Niskapohja, puh. 044 702 8256

 • data-analytiikka
 • muotoilu
 • restaurointi
 • kestävä rakentaminen ja muotoilu (ylempi AMK)
 • palvelumuotoilu (ylempi AMK)
 • Kouvolan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat

Opiskelijapalveluneuvoja
Paula Saarinen
, puh. 044 702 8561

 • liiketalous
 • terveydenhoitajakoulutus
 • geronomikoulutus
 • sosiaaliala (ylempi AMK)
 • hyvinvoinnin edistäminen (ylempi AMK)
 • kulttuurihyvinvointi (ylempi AMK)

Suunnittelija
Päivi Brunou
, puh. 044 702 8889

 • tutkintolautakunta
 • opintotukiasiat
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat (Kotka/Kouvola)

Mikkelin kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Sanna Haapiainen, puh. 050 3125032

 • liiketalous
 • tietojenkäsittely
 • ympäristöteknologia
 • tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
 • yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)
 • tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi (ylempi AMK)
 • sähköinen asiointi ja arkistointi (ylempi AMK)
 • ympäristöteknologia (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja
Kirsi Rouhiainen, puh. 050 312 5027
(kirsi.k.rouhiainen(a)xamk.fi)

 • materiaali- ja prosessitekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • talotekniikka
 • sähkövoimatekniikka (ylempi AMK)
 • talotekniikka (ylempi AMK)
 • Environmental Engineering
 • Information Technology
 • Business Management
 • Wellbeing Management
 • Double degree programmes

Opiskelijapalveluneuvoja
Kirsi Puumalainen, puh. 040 772 3353

 • matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • sosionomikoulutus
 • yhteisöpedaogikoulutus
 • matkailu- ja palveluliiketoiminta (ylempi AMK)
 • palveluliiketoiminta (ylempi AMK)
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Opiskelijapalveluneuvoja
Kati Taskinen, puh. 050 312 5033

 • sairaanhoitajakoulutus
 • terveydenhoitajakoulutus
 • metsätalous
 • dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK)
 • kliininen asiantuntija (ylempi AMK)
 • metsätalouden liiketoiminta (ylempi AMK)

Suunnittelija
Sanna Autio, puh. 050 312 5035

 • opintotukiasiat
 • uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakemukset
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat (Mikkeli/Savonlinna)

Suunnittelija
Ritva Kontulainen, puh. 0400 872 768

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi

Savonlinnan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja
Päivi Pesonen
, puh. 050 312 5037

 • fysioterapeuttikoulutus
 • sairaanhoitajakoulutus
 • terveydenhoitajakoulutus
 • jalkaterapeuttikoulutus
 • biotuotetekniikka
 • teollinen puurakentaminen
 • sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittäminen (ylempi AMK)
 • monialainen toimintakyvyn edistäminen (ylempi AMK)
 • Savonlinnan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat