Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden tarkoituksena on, että opintonsa korkeintaan 5 vuotta sitten keskeyttäneet voivat hakea opiskeluoikeutta ko. tutkinnon loppuun suorittamiseksi ilman yhteishakuun osallistumista.

Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden valintaperusteet

Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta koskevat valintaperusteet ovat seuraavat:

 1. Hakija jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaansa ammattikorkeakoulututkintoa samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa tai koulutuksessa tarkoituksenaan suorittaa tutkinto loppuun.
 2. Hakija on menettänyt opiskeluoikeutensa jostakin seuraavasta syystä:
  a. Hän on eronnut koulutusohjelmasta tai koulutuksesta.
  b. Hänen opiskeluoikeusaikansa on päättynyt.
  c. Hänet on kirjattu eronneeksi, koska hän on laiminlyönyt ilmoittautumisen, ja hänen opiskeluoikeutensa on päättynyt.
 3. Tutkinnosta puuttuvia opintoja voi olla hakuhetkellä enintään yhden vuoden opintoja vastaava määrä (60 op). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ei ole opintopistevaatimusta. Myös avoimessa ammattikorkeakoulussa ja toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot huomioidaan.
 4. Hakija suoriutuu hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta tai valintakokeesta.
 5. Yksikön resurssit mahdollistavat opiskelijan ottamisen koulutusohjelmaan tai koulutukseen.

Humanistisen alan, sosiaali- ja terveysalan sekä merenkulkualan koulutuksiin on terveydellisiä vaatimuksia, joita sovelletaan myös uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta myönnettäessä.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi lukukaudeksi. Opiskeluoikeus voi alkaa myös kesken lukukauden (opiskeluoikeuden alkamislukukausi lasketaan mukaan lukukausien määrään).

Uudelleen myönnettävällä opiskeluoikeudella opiskelevalla ei ole poissaolo-oikeutta, eikä hän voi saada harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen suorittamiseen.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus voidaan myöntää vain kerran (poikkeuksena tilanne, jossa kaikkia kolmea lukukautta ei ole vielä käytetty).

HUOM: Jos sinulla on vielä opiskeluoikeutta Xamkissa jäljellä, ota selvää, voitko hakea harkinnanvaraista lisäaikaa (lomake Lux-intranetissa). Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta voi hakea vasta sitten, kun opiskeluoikeus on päättynyt. (Jos sinulla on hakiessasi vielä opiskeluoikeutta jäljellä, hakemuksesi käsitellään vasta opiskeluoikeuden päättymisen jälkeen.)

Hakeminen ja hakemuksen käsittelymaksu

Voit hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta sähköisellä hakemuksella alla olevan linkin kautta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen (932/2014, 3§) mukainen 50 euron käsittelymaksu, joka maksetaan verkkomaksuna hakemuksen jättämisen yhteydessä. Maksua ei palauteta, vaikka hakemusta ei hyväksyttäisi.

Ennen hakemuksen täyttämistä

Tarvitset hakemusta varten liitteen, josta selviää suoritettujen opintopisteiden määrä ja opintojen keskeytyspäivämäärä. Liitä hakemukseen virallinen (oppilaitoksen edustajan allekirjoituksella ja leimalla tai sähköisellä allekirjoituksella varustettu) opintosuoritusrekisterin ote esim. pdf-muodossa. Toisesta ammattikorkeakoulusta hakevien tulee liittää myös erotodistus, mistä näkyy läsnä- tai poissaololukukaudet.

Lisäksi sinulla on oltava aikataulutettu suunnitelma tutkinnosta puuttuvien opintojen suorittamiseksi. Jos tarvitset apua opintosuunnitelman tekemiseen, voit ottaa yhteyttä koulutuksen vastuuopettajaan (pyydä tarvittaessa yhteystiedot opintotoimistosta).

Varaa hakemukselle ja verkkomaksamiseen tarvittavat tiedot ja opintorekisterin ote sähköisessä muodossa valmiiksi ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemuksen ja liitteen tallennus sekä maksaminen tehdään yhdellä kertaa eikä lomakkeelle voi palata myöhemmin.

HAKULOMAKE

Saat tiedon päätöksestä hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Uudelleen myönnetyllä opiskeluoikeudella opiskelevalla ei ole poissaolo-oikeutta, eikä hän voi saada harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen suorittamiseen.

Ohjeita ja lisätietoja

Hakemuksen täyttäminen ja käsittelymaksun maksaminen sähköisellä lomakkeella (pdf)

Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä opintotoimistoon (yhteystiedot sivun alareunassa).

Opintotoimistot

Opintotoimistot ovat avoinna

ma – pe klo 9 – 15

Huom. tiistaisin olemme suljettu klo 12.30 – 13.30 (viikkopalaveri)

Sähköiset palvelut toimivat 24/7: xinfo

 

Ota yhteyttä koulutuksesi opiskelijapalveluneuvojaan tai lähetä viesti opintotoimistoon Xinfo-palvelun kautta (kirjautuminen ei ole pakollista).

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Huom. Jos asiasi koskee opiskelua avoimessa amk:ssa, ota yhteyttä avoinamk@xamk.fi

 

Opiskelijapalvelupäällikkö

Leena Kurki-Pölönen, puh. 040 717 9992

 • toiminnan kehittäminen ja johtaminen

Kotkan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja

Anne Heikka, puh. 044 702 8705 ​

 • sosionomikoulutus
 • rakennustekniikka
 • robotiikka ja tekoäly
 • liiketoiminnan logistiikka
 • logistiikka
 • logistiikan ja talouden koulutus (ylempi AMK)
 • logistiikan koulutus (ylempi AMK)
 • tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi AMK)

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Auli Kuusikunnas, puh. 044 702 8940

 • ensihoitajakoulutus
 • sairaanhoitajakoulutus
 • naprapaattikoulutus
 • akuutti hoitotyö (ylempi AMK)
 • ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • mielenterveyshoitotyö (ylempi AMK)
 • terveyden edistäminen (ylempi AMK)
 • Health Promotion (ylempi AMK)
 • Naprapathy (ylempi AMK)
 • Kotkan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Päivi Martin, puh. 044 702 8442

 • merenkulku
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • kyberturvallisuus
 • kyberturvallisuuden (ylempi AMK)
 • Cybersecurity Master´s Degree
 • peliohjelmointi
 • peliteknologia
 • energiatekniikka
 • projekti- ja myyntijohtaminen (ylempi AMK)
 • teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

 

Kouvolan kampus

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Emilia Kiesilä, puh. 050 572 4607

 • Digital International Business
 • International Business
 • Game Design
 • International Business Management (ylempi AMK)
 • kehittyvä elintarviketekniikka
 • maahanmuuttajien valmentava koulutus

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Anna Rantamäki, puh 050 328 1814

 • biotuotemuotoilu
 • data-analytiikka
 • graafinen muotoilu
 • kestävä rakentaminen ja muotoilu (ylempi amk)
 • muoti ja puvustus
 • myynti ja markkinointi
 • palvelumuotoilu
 • puumuotoilu
 • restaurointi
 • sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu
 • yrittäjyys (ylempi amk)
 • Kouvolan kampuksen opiskelijoiden vakuutusasiat

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Paula Saarinen, puh. 044 702 8561

 • liiketalous
 • terveydenhoitajakoulutus
 • geronomikoulutus
 • hyvinvoinnin edistäminen (ylempi AMK)
 • kulttuurihyvinvointi (ylempi AMK)
 • HR, viestintä ja johtaminen (ylempi AMK)

 

Suunnittelija
Päivi Brunou
, puh. 044 702 8889

 • tutkintolautakunta
 • opintotukiasiat
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat (Kotka/Kouvola)

Mikkelin kampus

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Sanna Haapiainen, puh. 050 3125032

 • liiketalous
 • tietojenkäsittely
 • ympäristöteknologia
 • digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
 • tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi (ylempi AMK)
 • sähköinen asiointi ja arkistointi (ylempi AMK)
 • ympäristöteknologia (ylempi AMK)
 • hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen (syksy 2023 aloittavat)
 • kestävän liiketoiminnan kehittäjä (ylempi AMK)

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Kirsi Puumalainen, puh. 040 772 3353

 • sosionomikoulutus
 • matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • matkailu, palvelujen tuottaminen ja johtaminen
 • yhteisöpedagogikoulutus
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
 • matkailu- ja palveluliiketoinita (ylempi AMK)
 • palveluliiketoiminta (ylempi AMK)
 • yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
 • nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen (ylempi AMK)

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Kirsi Rouhiainen, puh. 050 312 5027
(kirsi.k.rouhiainen(a)xamk.fi)

 • materiaali- ja prosessitekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • talotekniikka
 • sähkövoimatekniikka (ylempi AMK)
 • talotekniikka (ylempi AMK)
 • Environmental Engineering
 • Information Technology
 • Business Management
 • Wellbeing Management
 • Double degree programmes

 

Opiskelijapalveluneuvoja

Kati Taskinen, puh. 050 312 5033

 • sairaanhoitajakoulutus
 • terveydenhoitajakoulutus
 • dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK)
 • kliininen asiantuntija (ylempi AMK)
 • metsätalous
 • metsätalouden liiketoiminta (ylempi AMK)

 

Suunnittelija

Sanna Autio, puh. 050 312 5035

 • uudelleen myönnettävän opiskeluoikeus, opintotukiasiat
 • TE-toimiston yhteyshenkilö omaehtoiset opiskelijat (Mikkeli/Savonlinna)

 

Suunnittelija

Ritva Kontulainen, puh. 0400 872 768

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi
 • eLomake
 • alumnirekisteri

Savonlinnan kampus

Opiskelijapalveluneuvoja

Päivi Pesonen, puh. 050 312 5037

 • Savonlinnan kampuksen koulutukset

 

Suunnittelija
Evangelia Antzaka, puh. 050 472 8993

 • Peppi-opintohallinto-ohjelmiston pääkäyttäjä
 • opiskelijatilastointi
 • Wihi