Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden tarkoituksena on, että opintonsa korkeintaan 5 vuotta sitten keskeyttäneet voivat hakea opiskeluoikeutta ko. tutkinnon loppuun suorittamiseksi ilman yhteishakuun osallistumista.

Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden valintaperusteet

Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta koskevat valintaperusteet ovat seuraavat:

 1. Hakija jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaansa ammattikorkeakoulututkintoa samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa tai koulutuksessa tarkoituksenaan suorittaa tutkinto loppuun.
 2. Hakija on menettänyt opiskeluoikeutensa jostakin seuraavasta syystä:
  a. Hän on eronnut koulutusohjelmasta tai koulutuksesta.
  b. Hänen opiskeluoikeusaikansa on päättynyt.
  c. Hänet on kirjattu eronneeksi, koska hän on laiminlyönyt ilmoittautumisen, ja hänen opiskeluoikeutensa on päättynyt.
 3. Tutkinnosta puuttuvia opintoja voi olla hakuhetkellä enintään yhden vuoden opintoja vastaava määrä (60 op). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ei ole opintopistevaatimusta. Myös avoimessa ammattikorkeakoulussa ja toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot huomioidaan.
 4. Hakija suoriutuu hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta tai valintakokeesta.
 5. Yksikön resurssit mahdollistavat opiskelijan ottamisen koulutusohjelmaan tai koulutukseen.

Humanistisen alan, sosiaali- ja terveysalan sekä merenkulkualan koulutuksiin on terveydellisiä vaatimuksia, joita sovelletaan myös uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta myönnettäessä.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi lukukaudeksi. Opiskeluoikeus voi alkaa myös kesken lukukauden (opiskeluoikeuden alkamislukukausi lasketaan mukaan lukukausien määrään).

Uudelleen myönnettävällä opiskeluoikeudella opiskelevalla ei ole poissaolo-oikeutta, eikä hän voi saada harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen suorittamiseen.

HUOM: Jos sinulla on vielä opiskeluoikeutta Xamkissa jäljellä, ota selvää, voitko hakea harkinnanvaraista lisäaikaa (lomake Studentissa). Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta voi hakea vasta sitten, kun opiskeluoikeus on päättynyt. (Jos sinulla on hakiessasi vielä opiskeluoikeutta jäljellä, hakemuksesi käsitellään vasta opiskeluoikeuden päättymisen jälkeen.)

Hakeminen ja hakemuksen käsittelymaksu

Voit hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta sähköisellä hakemuksella alla olevan linkin kautta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen (932/2014, 3§) mukainen 50 euron käsittelymaksu, joka maksetaan verkkomaksuna hakemuksen jättämisen yhteydessä. Maksua ei palauteta, vaikka hakemusta ei hyväksyttäisi.

Ennen hakemuksen täyttämistä

Hakemukseen liitetään virallinen (oppilaitoksen allekirjoituksella ja leimalla varustettu) opintosuoritusrekisterin ote esim. pdf-muodossa. Tarvitset hakemusta varten myös tiedot aiemmasta opiskeluoikeudestasi (mm. suoritettujen opintopisteiden määrän ja opintojen keskeytyspäivämäärän).

Lisäksi sinulla on oltava aikataulutettu suunnitelma tutkinnosta puuttuvien opintojen suorittamiseksi. Jos tarvitset apua opintosuunnitelman tekemiseen, voit ottaa yhteyttä koulutuksen vastuuopettajaan (pyydä tarvittaessa yhteystiedot hakijapalveluista: hakijapalvelut(at)xamk.fi).

Varaa hakemukselle ja verkkomaksamiseen tarvittavat tiedot ja opintorekisterin ote sähköisessä muodossa valmiiksi ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemuksen ja liitteen tallennus sekä maksaminen tehdään yhdellä kertaa eikä lomakkeelle voi palata myöhemmin.

Hakulomake

Saat tiedon päätöksestä hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Uudelleen myönnetyllä opiskeluoikeudella opiskelevalla ei ole poissaolo-oikeutta, eikä hän voi saada harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen suorittamiseen.

Ohjeita ja lisätietoja

Hakemuksen täyttäminen ja käsittelymaksun maksaminen sähköisellä lomakkeella (pdf)

Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä hakijapalveluihin (yhteystiedot sivun alareunassa).

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Jaa sivu