Alumnitoiminta

Alumnitoiminnalla tarkoitetaan ammattikorkeakoulun ja sen kasvattien välistä pitkäaikaista yhteistyötä.

Valmistuva opiskelija voi rekisteröityä alumniksi jo valmistumisvaiheessa. Näin tulet osaksi kattavaa verkostoa, josta on hyötyä ja iloa sekä ammatinharjoittamisen että vapaa-ajan vietonkin kannalta. Rekisteriin liittyminen ja kuuluminen on maksutonta.

Xamkin alumnitoimintaa kehitetään parasta aikaa ja tiedotamme, kun myös aiemmin eli Kyamkista ja Mamkista valmistuneet voivat liittyä uuteen alumnirekisteriin.

 

Tervetuloa mukaan!

Alumnitoiminnasta voit kysyä viestintäsuunnittelija Heli Kauppiselta, etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Tutkintotodistuksen liitteet Xamkissa

Xamkista valmistuvat opiskelijat saavat tutkintotodistuksen liitteenä opintosuoritusrekisterin otteen ja Diploma Supplementin. Lisäksi he saavat opintosuoritusrekisterin otteen englanninkielisen käännöksen. Englanninkielisistä koulutuksista valmistuvat saavat tutkintotodistuksen suomeksi ja englanniksi.

Diploma Supplement

Diploma Supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu korkeakoulututkintotodistuksen liite, joka antaa lisätietoja opiskelijan suorittamista opinnoista, tutkinnon tasosta sekä tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta jatko-opinnoissa ja työelämässä. Diploma Supplement helpottaa valmistuneiden liikkuvuutta ja tutkintojen ammatillista ja akateemista tunnustamista.

Opetushallituksen julkaisema tiedote Diploma Supplementista

Opiskeluun liittyvät todistukset opintojen jälkeen

Valmistuneen tai opintonsa keskeyttäneen opiskelijan on mahdollista saada virallinen jäljennös tutkintotodistuksestaan (sisältää kaikki liitteet) tai opintorekisteriotteestaan. Myös opintojaksokuvauksia on saatavilla. Asiakirjoista peritään Opiskelijapalveluiden hinnaston mukainen maksu.

Opiskelijapalvelujen hinnasto

Ohje maksun maksamiseen sähköisellä lomakkeella

Viralliset jäljennökset todistuksista

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskellut voi tilata:

  • virallisen jäljennöksen tutkintotodistuksesta, sisältäen kaikki liitteet (valmistunut opiskelija)
  • virallisen jäljennöksen opintosuoritusrekisterin otteesta (opintonsa keskeyttänyt opiskelija)

Voit tilata todistusjäljennöksen tällä tilauslomakkeella, jos olet valmistunut tai keskeyttänyt opintosi:

  • Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa aikavälillä 1.8.1996 -31.12.2016
  • Mikkelin ammattikorkeakoulussa aikavälillä 1.1.2001-31.12.2016
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) 1.1.2017 alkaen.

Mainittujen ajankohtien todistusjäljennökset ovat Xamkin arkistossa.

Todistusjäljennösten tilauslomake

Jos olet opiskellut oppilaitoksessa ennen mainittuja ajankohtia, lähetä meille todistuksesi tiedot tämän linkin kautta. Selvitämme ja ilmoitamme sinulle, miten saat jäljennöksen todistuksestasi.

Opintojaksokuvaukset ja muut selvitykset opinnoista

Xamkin opintojaksokuvaukset saat ilmaiseksi sähköisestä opinto-oppaasta:
http://opinto-opas.xamk.fi. Muut opintojaksokuvaukset ovat maksullisia.

Ennenkuin maksat tilauksen opintojaksokuvauksista tai muista opintoihin liittyvistä selvityksistä, lähetä meille tarvitsemasi kuvausten tai selvitysten tiedot tämän linkin kautta.

Kun opintotoimisto on varmistanut, että tarvitsemasi asiakirjat ovat saatavissa, vahvista tilaus ja maksa maksu tällä lomakkeella:

Opintojaksokuvausten ja muiden selvitysten tilauslomake

Ajankohtaista

Tarvitsetko lisätietoja?

Ota yhteyttä: opintotoimisto@xamk.fi, p. 040 655 0555 (vaihde, jonka kautta tavoitat oikean paikkakunnan ja alan yhteyshenkilön opintotoimistossa)

Jaa sivu