Öljyntorjunnan tutkimus- ja kehitystoiminnan 20-vuotisjohlavuotta juhlistetaan 14.6.2023 valtakunnallisten Ympäristövahinkojen torjunnan neuvottelupäivien yhteydessä Kotkassa.

Säiliöaluksesta aiheutuva öljyvahinko voi saastuttaa satoja kilometrejä Kymenlaakson rantaviivaa ja tuottaa satoja tuhansia tonneja öljyistä jätettä.

Vahingon kokoluokkaa ja siitä seuraavan öljyntorjuntaoperaation laajuutta voidaan kuvata seuraavalla esimerkillä:

Suomenlahdella liikennöi päivittäin noin 20 öljysäiliöalusta. Yhden aluksen kokonaislastimäärä on suurimmillaan 150 000 tonnia. Lasti on jaettu useampaan lastitankkiin, jolloin aluksen vaurioituessa todennäköisenä maksimivuotomääränä pidetään noin 30 000 tonnin öljyvahinkoa. Jos öljy ajautuisi tasaisesti Kymenlaakson saariston ja mantereen rannoille, tulisi jokaiselta Kymenlaakson rantametriltä kerätä yli 250 kiloa öljyä ja öljyn likaamaa ainesta, kuten öljyyntynyttä kaislaa ja hiekkaa.

Massiivisen keräys- ja kuljetustyön lisäksi vahinko tuottaisi miljardien eurojen kustannukset. Ympäristövaikutusten ohella vahingosta voi olla haittaa rannikkomme virkistyskäytölle, matkailulle ja meriliikenteen sujuvuudelle.

Pitkäjänteinen öljyntorjunnan tutkimus- ja kehitystoiminta

Miten vahingon laajeneminen voitaisiin estää ja vaikutukset minimoida? Miten torjuntatyöt organisoidaan tehokkaasti ja turvallisesti?

Näihin vastatakseen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on kehittänyt öljyntorjunnan toimintamalleja, laatinut öljyntorjuntamanuaaleja, testannut torjuntamenetelmiä ja järjestänyt viranomaisille öljyntorjuntaharjoituksia. Öljyntorjuntavalmiutta on kehitetty Xamkissa ja sen edeltäjässä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa (Kyamk) nyt yhtäjaksoisesti 20 vuoden ajan. Työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä pelastusviranomaisten ja ympäristöviranomaisten kanssa. Pitkäjänteinen öljyntorjunnan tutkimus- ja kehitystoiminta on nostanut Xamkin alan kansalliseksi edelläkävijäksi, jonka erikoisosaamista hyödynnetään mm. lainsäädäntövalmistelussa ja uusien ratkaisujen kehittämisessä.

20-vuotisjuhlavuotta juhlistetaan 14.6.2023

Öljyntorjunnan tutkimus- ja kehitystoiminnan 20-vuotisjuhlavuotta juhlistetaan 14.6.2023 valtakunnallisten Ympäristövahinkojen torjunnan neuvottelupäivien yhteydessä Kotkassa. Neuvottelupäivät järjestetään Rajavartiolaitoksen ja Xamkin yhteistyönä 13.–14.6.

Xamkin öljyntorjunnan tuloksiin voi tutustua neuvottelupäivien toisena päivänä 14.6.2023 Merikeskus Vellamossa pidetyn esitelmän (klo 11:10–11:30, pääsy auditorioon avautuu juuri ennen esitystä) sekä Xamkin öljyntorjunta-altaalla klo 13–15 järjestettävän torjuntanäytöksen yhteydessä. Altaalla on esillä myös Rajavartiolaitoksen öljyntorjuntakalustoa.

Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99, 48100 Kotka.

Xamkin öljyntorjunta-allas, Sunilantie 10, 48900 Kotka. Ajo-ohje altaalle www.xamk.fi/allas.

KuvatekstiRaakamäntyöljyä vedessä rajattuna öljyntorjuntapuomilla. Kuvaaja: Justiina Halonen.

Lisätiedot

Justiina Halonen, tutkimuspäällikkö, diplomi-insinööri, merikapteeni AMK

Logistiikka ja merenkulku, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

etunimi.sukunimi (at) xamk.fi, 044 702 8514

Tavoitettavissa ennen 13.6 alkavia neuvottelupäiviä, neuvottelupäivän 14.6 esitelmän jälkeen sekä 14.6 torjuntanäytöksen päätyttyä.

Juhlavuoden aineistoja kootusti: www.xamk.fi/20vuottaoljyntorjuntaa

Öljyntorjuntatutkimuksen tuloksiin voi tutustua www.xamk.fi/oljyntorjunta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, tarjoaa opetusta, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja tuottaa palveluja yrityksille sekä yksittäisille ihmisille. Xamk profiloituu hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi. Korkeakoulun kivijalkoina ovat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna. Opiskelijoita on 11 500 ja henkilökuntaa yli 900.

https://xamk.fi

Twitter: @xamk.fi

Mastodon: @xamk@fedi.xamk.fi