Auttaakseen ukrainalaisia keskellä sodan aiheuttamaa humanitääristä kriisiä, Xamkin Edufication-tiimi kehitti nopealla aikataululla ukrainankielisen ensiapukurssin.

Kurssi on ilmainen ja tulee olemaan tarjolla kaikille sitä tarvitseville ukrainalaisille. Ensiapukurssi on osa Eduficationin yhteistyökumppanin Clanedin organisoimaa The Ukrainian Educational Support -projektia, joka tulee tarjoamaan ilmaisia koulutussisältöjä ukrainalaisille.

Ajasta ja paikasta riippumattomien verkkototeutusten avulla on mahdollista päivittää ammattitaitoaan tai oppia uutta nopeasti ja helposti. Koulutussisältöjä tulee tarjolle laaja-alaisesti ja jokaiselle ikäryhmälle.

Lisätietoja: https://edufication.com/fi