Hanke perustaa satama- ja teollisuusympäristöön tulevaisuuden 5G testiverkkoalustan sekä Triple Helix -malliin perustuvan yhteistoimintaverkoston.

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteena on luoda ja perustaa uudenlainen 5G logistiikka- ja satama-alan testaus- ja innovaatioalusta. Hankkeessa tavoitellaan uudenlaista tutkimus- ja innovaatioalustaa, jolla kytketään alueen toimijat ja korkeakoulut ympäri Suomen. Vastaavanlaista logistiikkaan ja teollisuuteen keskittyvää tutkimus- ja innovaatioalustaa ei ole tarjolla muissa Suomen maakunnissa.

Tutkimusalusta uudistaa ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta, osaamispohjaa ja luo alueelle uudenlaisia tutkimus- ja kehitys työpaikkoja logistiikan sekä teollisuuden käyttöön. Hanke tukee Kymenlaakson RIS3 tavoitteita ja Valtioneuvoston periaatepäätöstä sekä sen visiota vuosille 2022 ja 2025 logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi.

TOIMENPITEET

Yhdessä Viestintäviraston 5G Momentumin verkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa luodaan 5G testaus- ja innovointialusta. Lisäksi luodaan Triple helix malliin perustuva yhteistyöverkosto, johon liittyvät teknologiatoimittajat, yhteistyökumppanit ja tutkimuslaitokset, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään, testaamaan ja innovoimaan.

Jotta yhteistyö olisi toimivaa eri toimijoiden kanssa, on yhteistyölle määriteltävä mm. tukipalvelut, yhteistoimintamalli sekä luottamuksen rakentaminen. Tärkeää on luoda vahva brändi tutkimus- ja innovaatioalustalle.

Tulevaisuudessa alusta toimisi itsenäisesti ja vetäisi puoleensa niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia teknologiatoimittajia ja innovaattoreita. Hankkeessa luodaan teknologiayrityksille tukipalveluita innovaatioiden kaupallistamiseksi ja markkinoille saamiseksi.

TULOKSET TYÖPAKETEITTAIN

TP1. Luoda 5G –testiverkkoalusta satama- ja teollisuusalueen verkkosovellusten sekä teknologioiden testaukselle

Perustetaan Mussalon teollisuus- ja satama-alueelle toimiva ja tarkoitusta palveleva 5G-standardiin testialusta, joka perustuu Narrowband IoT- tai LTE-verkkoteknologioihin riippuen siitä, millaisilla teknologioilla yrityskumppanit osallistuvat ja mitä teknologiapilotteja halutaan testattavaksi satama- ja teollisuusalueella.

TP2. TripleHelix –yhteistyöverkoston perustaminen ja innovaatioprosessin kuvaaminen

Muodostetaan Triple-Helix -malliin perustava yhteistyöverkosto. Yhteistyöverkostossa kohtaavat teknologioiden valmistajat, loppukäyttäjät ja ammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö. Innovaatioprosessin kuvaamisessa otetaan huomioon teknologiayrityksen tarpeet, joiden pohjalta mietitään millaisia palvelumalleja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu voi tarjota yritykselle edistääkseen testattavan innovaation kaupalliseksi tuotteeksi.

TP3. Logistiikankäyttötapauksien määrittely yhteistyössä 5G Momentum -verkoston kanssa ja yhteistyön käynnistäminen (LivingLab)

Alustalle tuotavat pilotit täytyy soveltua logistiikan tai teollisuuden käyttökohteisiin sekä siellä käytettäviin teknologioihin. Pilotit toteutetaan LivingLab olosuhteissa, jotka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä hankkeeseen osallistuvien kanssa.

TP4. Xamk:n datakeskus ja kyberturvallisuuslaboratorion kytkeminen osaksi 5G -testiverkkoalustaa

Selvitetään mahdollisuutta liittää Xamk:n Virtuallab-datakeskuksen ja kyberturvallisuuslaboratorion toiminta osaksi tukemaan sataman 5G -testiverkkoalustalla tapahtuvaa yhteistoimintaa. Testattaville piloteille voidaan tehdä myös penetraatiotestausta, haavoittuvuusskannausta, tietoturvakatsausta, -arviointi ja –auditointi. Testattavien pilottien ominaisuudet määrittelevät lopulta sen, voidaanko kyberturvallisuuden testaustoimenpiteitä hyödyntää.

TP5. Osaamisen kehittäminen innovaatio- ja testausalustalle

Osaamisen kehittäminen toteutetaan hankkeen aikana yhteistyökehittämisen metodeilla käyttämällä LivingLab -työskentelymallia. ”Tekemällä oppiminen” (learning-by-doing) on osa alustan perusominaisuutta. Alustaa voidaan hyödyntää myös muutosjohtamisessa oppimisen välineenä, kun satamassa toimivat logistiikkatoimijat etsivät uusia avoimempia toimintamalleja.

Lisätietoja

Jonne Holmén
projektipäällikkö
+358 44 702 8403

jonne.holmen@xamk.fi

Vesa Vuorio
tki-asiantuntija
+358 46 920 4646

vesa.vuorio@xamk.fi

Artikkelit ja julkaisutoiminta

Ajankohtaista

5G Finlog hanke mukana Elisa ICT Day 2021 tapahtumassa

Haemme yhteistyökumppaneita HaminaKotka Sataman Mussalon teollisuus- ja satama-alueelle perustettavan 3.5GHz 5G NR testiverkon käyttötapaus- ja teknologiapilotteja varten

Pilotoitavien teknologioiden on oltava 5G-verkkoon yhteensopivia ja niiden on hyödynnettävä satama- tai logistiikkatoimintaa. Kumppaneita haetaan myös verkon laajamittaista testaamista varten. Tuemme NB-IoT ja LTE-M teknologiaa niitä käyttötapauksia varten mitkä eivät tarvitse nopeaa, suurikapasiteettista tai matalaviiveistä datayhteyttä.

Kerromme mielellämme jo olemassa olevista käyttötapauspiloteista sekä testiverkon suorituskyky-, käyttöönotto- ja verkkosuunnitelmista. Verkon on määrä olla toiminnassa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2021.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jonne Holmén jonne.holmen@xamk.fi +358 44 702 8403

Menneet tapahtumat

5G SATAMA - POTENTIAALISET KÄYTTÖTAPAUKSET MAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA 3.3.2020

Kutsumme lämpimästi teknologiatoimijoita ideoimaan satamayhteistyökumppaneiden kanssa käyttötapauksia, jotka pilotoitavissa Mussalon satama- ja teollisuusalueen 5G-verkkoympäristössä. Käyttötapauksien toivomme liittyvän sataman, satamaoperaattorin tai varastoijan fyysisiin liiketoimintaprosesseihin. Voit myös tuoda yrityksesi ratkaisun käyttötapaukseksi sovellettavaksi 5G-verkkoympäristöömme. Tilaisuus järjestetään 5G FINLOG- ja Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeiden yhteistyönä.

Faktat

5G FINLOG - 5G Future Innovation Platform for Logistics

01.10.2019 – 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: HaminaKotka Satama Oy, Steveco Oy ja Traficom/5G Momentum

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 342 570 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus