TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteena on luoda ja perustaa uudenlainen 5G logistiikka- ja satama-alan testaus- ja innovaatioalusta. Hankkeessa tavoitellaan uudenlaista tutkimus- ja innovaatioalustaa, jolla kytketään alueen toimijat ja korkeakoulut ympäri Suomen. Vastaavanlaista logistiikkaan ja teollisuuteen keskittyvää tutkimus- ja innovaatioalustaa ei ole tarjolla muissa Suomen maakunnissa.

Tutkimusalusta uudistaa ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta, osaamispohjaa ja luo alueelle uudenlaisia tutkimus- ja kehitys työpaikkoja logistiikan sekä teollisuuden käyttöön. Hanke tukee Kymenlaakson RIS3 tavoitteita ja Valtioneuvoston periaatepäätöstä sekä sen visiota vuosille 2022 ja 2025 logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi.

TOIMENPITEET

Yhdessä Viestintäviraston 5G Momentumin verkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa luodaan 5G testaus- ja innovointialusta. Lisäksi luodaan Triple helix malliin perustuva yhteistyöverkosto, johon liittyvät teknologiatoimittajat, yhteistyökumppanit ja tutkimuslaitokset, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään, testaamaan ja innovoimaan.

Jotta yhteistyö olisi toimivaa eri toimijoiden kanssa, on yhteistyölle määriteltävä mm. tukipalvelut, yhteistoimintamalli sekä luottamuksen rakentaminen. Tärkeää on luoda vahva brändi tutkimus- ja innovaatioalustalle.

Tulevaisuudessa alusta toimisi itsenäisesti ja vetäisi puoleensa niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia teknologiatoimittajia ja innovaattoreita. Hankkeessa luodaan teknologiayrityksille tukipalveluita innovaatioiden kaupallistamiseksi ja markkinoille saamiseksi.

TULOKSET

1. Testattu 5G tekonologiaan pohjautuva tutkimus- ja innovaatioalusta. Testauksen kautta saadut käyttäjäkokemukset.
2. Triple helix -malliin perustuva verkosto. Yhteistyöverkostossa kohtaavat teknologioiden valmistajat ja loppukäyttäjät.
3. Tukipalvelut teknologiaa valmistaville yrityksille

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tommy Ulmanen
+358 44 702 8234
tommy.ulmanen@xamk.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Digiverstas

XAMK:n Digiverstas tuo yhteen yritykset ja opiskelijat!

Digiport - Hack the Port

DigiPort

DigiPort-hankkeessa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa.

Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan

TILOG-hankkeen tavoitteena on edistää tietojohtamisen käytäntöjä logistiikkatoimialalla Kymenlaaksossa.

Faktat

5G FINLOG - 5G Future Innovation Platform for Logistics

01.10.2019 - 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Traficom 5G Momentum, HaminaKotka Satama, Steveco verkko- ja tietoliikenneoperaattorit, Nokia, Elisa, pilotointiyritykset

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 342 570 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto , EAKR-rahoitus

Jaa sivu