Hanke on rinnakkaishanke 5G Smart Port -hankkeelle. Hankkeessa toteutetaan investoinnit, joiden tavoitteena on kehittää satamatoimintoja.

5G Smart Port -investoinnit hanke perustuu Mussalon satamassa jo olemassa olevan 5G testiverkon käytön laajentamiselle, uusien
käyttötapausten pilotoinneille, jo olemassa olevan ekosysteemin kasvattamiselle ja linkittymisen kansalliseen sekä kansainväliseen 5G kehitystyöhön. 5G:llä on todettu olevan hyötyjä (5G Finlog & Smart port) sataman toimijoille, asiakkaille sekä sidosryhmille. Hankkeen tarkoituksena on kehittää edellytyksiä ja ottaa käyttöön uusin mobiiliverkkoteknologia
satama- ja teollisuustoimijoiden käyttöön. 5G:n ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen edellyttää 5G-erillistä (5G SA) ja pilvipohjaista arkkitehtuuria 5G-ydinverkossa (5GC) eli verkon viipalointia. Verkon viipalointi (slicing) on 5G:n yksi merkittävimmistä uusista ominaisuuksista, jonka avulla luodaan sataman toimijoille omia asiakaskohtaisia verkkoja.
Tämä esimerkiksi lisää merkittävästi tietoliikenneyhteyksien tietoturvaa, luotettavuutta ja viiveettömyyttä, sekä varmistaa viivekriittisten ja tietyn kapasiteetin vaativien sovellutusten toimivuuden. Verkon viipaloinnista on ennustettu yksi mielenkiintoisimmista ja merkittävimmistä uusien liiketoimintamahdollisuuksien mahdollistajista elinkeinoelämälle,

Lisätietoja

Projektipäällikkö Harri Sane
harri.sane@xamk.fi

 

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Faktat

5G Smart Port, investoinnit

01.10.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Elisa Oyj

Muut kumppanit: HaminaKotka Satama Oy, Steveco Oy

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 87 500 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 26 250 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus

Asiasanat