Tavoite: logistiikka- ja satamatoimialan toiminnan tehostaminen, digitaalisten innovaatioiden fyysinen testaaminen alustalla ja pilotointien toteutus

Hankkeen päätavoitteena on kehittää satamatoimintoja ja palveluita digitalisaation avulla kohti älykkäämpiä ratkaisuja. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevaa 5G (5G FINLOG) verkkoinfrastruktuuria ja päivitetään se tukemaan 5G:n uusimpia ominaisuuksia, jolloin tarvittavat investoinnit verkkoinfrastruktuuriin voidaan minimoida.  Operatiivisia tavoitteita hankkeessa ovat logistiikka- ja satamatoimialan toiminnan kehittäminen käyttäen 5G teknologian (verkkoviipaloinnin, slicing) tarjoamia mahdollisuuksia, uusien digitaalisten innovaatioiden testaaminen todellisessa käyttöympäristössä, asiakaskohtainen pilotointi ja toteutetaan todellisia käyttötarpeeseen perustuvia käyttötapauksia.

Hanke toteutetaan neljän työpaketin avulla. Näistä ensimmäisessä suunnitellaan ja määritetään verkon vaatimukset erilaisia käyttötapauksia varten sekä määritetään projektin aikana toteutettavat käyttötapaukset, toisessa suunnitellaan ja toteutetaan verkon asennus ja määritetään uusia käyttötapauksia perustuen työpajojen tuloksiin, kolmannessa kehitetään lisäpalveluita ja luodaan asiakaskohtaiset verkot ja palvelut, neljännessä tähdätään projektin tuloksien hyödyntämiseen alueen liiketoiminnan kehittämisessä yhteistyössä alueen yrityksien kesken.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Harri Sane
harri.sane@xamk.fi

 

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Faktat

5G Smart Port

01.08.2022 – 31.07.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Elisa Oyj

Muut kumppanit: HaminaKotka Satama Oy, Steveco Oy

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 98 780 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 29 634 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus

Asiasanat