Kehitämme ja pilotoimme tekoälyn koulutusta kymenlaaksolaisten yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Tekoäly on laaja kirjo erilaisia teknologioita, ja niiden hyödyntämismahdollisuudet ovat tätäkin laajemmat. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan tekoälyyn keskittyvää monialaista koulutusta. Kehittämisen tuloksena Kymenlaakson koulutusorganisaatioiden mahdollisuudet kouluttaa tekoälyä ymmärtäviä ammattilaisia lisääntyy ja alueen liiketoiminnan potentiaali kasvaa.

Tekoälyn ymmärtäminen ja työvälineosaaminen on kriittinen osa korkeakoulutettujen ammattilaisten osaamista. Keskeisenä elementtinä on tarjota opiskelijoille mahdollisuus työskennellä käytännön toimeksiantojen parissa, jotka tulevat yrityksiltä ja TKI-toimijoilta. Hankkeen aikana opiskelijat saavat tehtäväkseen tutustua uusimpiin tekniikoihin ja hyödyntää toimivia tekoälytyökaluja ratkoakseen liiketoiminnan haasteita.

Lisätietoja

Projektipäällikkö, KuM
Carine Fabritius
carine.fabritius@xamk.fi

Tutkimuspäällikkö
Samuli Karevaara
samuli.karevaara@xamk.fi

TKI-asiantuntija
Jani Kiviranta
jani.kiviranta@xamk.fi

Tietosuojaseloste

TAVOITTEET JA TULOKSET

TAVOITTEET

  • Parantaa Kymenlaakson alueen tekoälyn liiketoimintapotentiaalin ymmärrystä ja osaamista oppilaitoksissa ja yrityksissä
  • Kehittää alueen oppilaitosten käyttöön uusi tekoälyn liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen keskittyvä monialainen ammattikorkeakoulutasoinen oppimiskokonaisuus (30 op)
  • Jatkokehittää Dataamo-hankkeessa tuotettua data-analytiikan, liiketalouden ja muotoilun koulutusohjelmia sekä alueen elinkeinoelämää yhdistävää kumppanuusmallia ja oppimisympäristöä
  • Tuotteistaa ja jatkokehittää alueellisten tietopankkien käyttäjäkokemusta tekoälyä hyödyntäen ammattikorkeakoulun opetuksen ja TKI-toiminnan sekä yritysten ja alueen organisaatioiden käyttöön

TULOKSET

  • 30 opintopisteen monialainen koulutuskokonaisuus
  • Opiskelijat osallistuvat käytännön tekoälytyöskentelyyn
  • Opettajat kehittävät osaamistaan tekoälystä
  • Syntyy uusia TKI-hankkeita
  • Syntyy uusia innovaatioita tekoälyn hyödyntämisestä

Carine Fabritius

Projektipäällikkö
Sijainti
Kouvolan kampus
LinkedIn

Faktat

AI-Akatemia - Tekoäly korkeakoulutuksessa

01.01.2024 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 56 250 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 11 250 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven säätiö