Tekoälyn avulla voidaan tarkastella, kuvailla, hakea ja hyödyntää digiarkistojen sisältämää tietoa uusin tavoin.

Kasvavien aineistomäärien turvaaminen jälkipolville ja niiden hyödynnettävyyden varmistaminen vaatii uudenlaisia teknologisia ratkaisuja tuekseen ollakseen kestävää. Hyödyntäjäorganisaati oiden parissa on todettu olevan todellista tarvetta sekä tekstin että sen sisältämien merkitysten tunnistamisessa riittävän luotettavasti. Hankkeessa kehitetään digitaalisten aineistojen automaattista sisällönanalyysia tehostaen aineistojen kuvailua ja luoden loppukäyttäjille arvokkaita haku- ja yhdistelymahdollisuuksia ontologian ja tekoälyn avulla. Kun arkistoiduille aineistoille saadaan ontologiset tunnisteet, haut on mahdollista kohdentaa paremmin toivottuihin aineistosisältöihin ja hyödyntämispotentiaali kasvaa. Tämä avaa myös uusia mahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa, liiketoiminnassa ja TKI-toiminnassa.

Hankkeen kolme keskeistä tavoitetta ovat: 1) Edistää tietojen automaattista poimintaa erilaisista aineistoista jatkohyödyntämistä varten 2) Kehittää aineistojen sisällöllisten merkitysten tunnistamista käyttäjätarvetta palvellen 3) Konkretisoida automaattisen sisällönkuvailun lisäarvo.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Anssi Jääskeläinen

050 312 5022

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Hankkeen tietosuojaseloste

Kysely tekoälyn hyödyntämisestä digiarkistoissa

Järjestimme kyselyn tekoälyn hyödyntämisestä digiarkistoissa. Kyselyllä pyrittiin selvittämään

  • digiarkistojen asiakkaiden toiveita ja tarpeita tekoälyn hyödyntämisestä
  • arkistoalan ammattilaisten toiveita ja tarpeita tekoälyn hyödyntämisestä toimialalla
  • vastaajien odotuksia ja asenteita tekoälyavusteisia palveluita kohtaan

Kysely keräsi yhteensä 26 vastausta. Tuloskooste julkaistaan myöhemmin. Kiitos kaikille vastaajille!

Tekoäly digiarkistoissa - online fokusryhmä

Järjestimme fokusryhmähaastattelun 22.1.2024, jossa selvitettiin arkistojen käyttäjien tarpeita tekoälyn hyödyntämisessä.

Verkkotilaisuuden aluksi kuultiin tuloksia tuoreesta kyselystä tekoälyn käyttömahdollisuuksista digiarkistoissa.

Kiitos keskusteluun osallistuneille!

Tapahtuman sivut

MEMORIAALI-PALVELUN ESITTELY

Järjestimme mahdollisuuden tutustua Memoriaali-verkkopalveluun.

Digitaalisten aineistojen vastaanottoon kehitettyyn Memoriaali-palveluun oli mahdollista tutustua hybriditapahtumassa 18.12. verkossa. Tilaisuus oli avoin ja suunnattu arkistotoimijoille.

Lisää tietoa tapahtumasta saat täältä: Memoriaali-palvelun esittely -tapahtuma

Faktat

Tekoälyllä lisäarvoa digiarkistojen asiakkaille

01.09.2023 – 31.08.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kansallisarkisto, Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto

Tutkimuskeskus: Digitalia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto