MikroX vahvisti mikroyritysten tukiverkostoa Etelä-Savossa

Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo – Mikroista kasvua (MikroX)​ -hankkeessa rakennettiin mikroyritysten ja yritysrajapinnan TKI-toimijoiden kasvu-, kansainvälisyys- ja vientikokeiluverkosto Etelä-Savoon.

MicroENTRE® Yritysverkosto kokosi mikroyritykset yhteen Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian teemoihin – ruoka, vesi & metsä – nojautuen ja luotsasi yritykset vahvemmin mukaan innovaatioekosysteemien toimintaan.

Tavoitteina:

 • Mikroyritysohjautuvan kasvu-, kansainvälisyys- ja vientikokeiluverkoston rakentaminen.
 • MicroENTRE® Yritysverkoston parhaiden käytänteiden jalkauttaminen eteläsavolaisten yritysten tueksi ja alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
 • Etelä-Savoa hyödyttävän osaamisen kehittäminen älykkään erikoistumisen kärkialoilla yritysten ja korkeakoulujen yhteiskehittämisen avulla.
 • Digitaalisuuden ja käyttäjälähtöisyyden osaamisen kehittäminen eteläsavolaisissa yrityksissä.

Toimenpiteinä:

 • Vahvistetaan Etelä-Savon älykkään erikoistumisen kärkialojen innovaatioekosysteemejä ja otetaan mikroyritykset mukaan kehittämis- ja kansainvälistämisverkostoihin.
 • Rakennetaan mikroyritysohjautuvan kasvu-, kansainvälisyys- ja vientikokeiluverkosto.
 • Systematisoidaan kansainvälisyyttä tavoittelevien mikroyritysten tukitoimet ja toiminta.
 • Levitetään kokemuksia ja uutta tietoa Etelä-Savon yrityksiin.

Tuloksina:

 • Etelä-Savon innovaatioekosysteemit vahvistuvat kun mikroyritykset tulevat niihin vahvemmin mukaan.
 • Etelä-Savon mikroyritysten ja TKI-toimijoiden välinen yhteistyö on noussut uudelle tasolle mikroyritysvetoisen toimintamallin käyttöönoton myötä.
 • Nopeiden kokeilujen periaate mikroyritysten kehittämisessä on otettu käyttöön Etelä-Savossa.
 • Eteläsavolaisten mikroyritysten kasvu- ja vientipotentiaalia hyödynnetään aiempaa paremmin.
 • Etelä-Savon mikro- ja pk-yritysten digitalisaatioon liittyvä osaaminen ja toiminta digitaalisilla alustoilla on lisääntynyt.
 • Itä- ja Pohjois-Suomen osaamisverkoston yhteistyö on vahvistunut.

 

Tärkeimmät tulokset on julkaistu hankejulkaisussa Mikroyrittäjyyttä kehittämässä.

Lisätietoja

Noora Talsi
tutkimusjohtaja
p. 040 648 5020
noora.talsi(at)xamk.fi

Helena Merikoski
tutkimuspäällikkö (perhevapaalla)
p. 040 648 6617
helena.merikoski(at)xamk.fi

Timo Partala
tutkimuspäällikkö, MikroX-projektipäällikkö
p. 040 596 3533
timo.partala(at)xamk.fi

 

Faktat

Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo – Mikroista kasvua (MikroX)

01.01.2019 – 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Oulun yliopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 213 552 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 1 064 628 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto