Tekoälyn kehittämistä ohjauksen tueksi

Opinto- ja uraohjauksen merkitys on viime vuosina kasvanut ja kasvaa edelleen. Monimuotoistuvat koulutus- ja urapolut, jatkuvan oppimisen tarpeet uudistuvassa työelämässä, siirtymät työelämän ja koulutuksen välillä sekä enenevässä määrin etänä opiskeleva asiakasjoukko haastavat vakiintuneita opinto- ja uraohjausmalleja.

Ohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Ohjaustarpeiden lisääntyessä ja resurssien pienentyessä herää kysymys, mistä löytää lisää aikaa kasvokkaiseen ohjaukseen? Voisiko lisäapua saada olla teknologian hyödyntämisestä, vaikka teknologia ei voikaan korvata kasvokkaisia kohtaamisia?

Miten teknologialla (esim. tekoäly) tukea hyvien asiakaskokemusten syntymistä ohjauksen laadusta? Entä miten varmistetaan, että teknologiset ratkaisut ovat eettisiä ja täyttävät nekin hyvän (teknologialla tuetun) ohjauksen kriteerit omalta osaltaan? Entä millaisia teknologialla (esim. tekoäly) tuetut opinto- ja uraohjauksen prosessit ovat parhaimmillaan?

Hankkeen tavoitteet ja lähtökohdat

Tavoitteina

Ohjauksen saavutettavuuden, vaikuttavuuden ja eri elämänvaiheisiin sopivuuden kehittäminen.
Ohjauksesta koettavan hyödyn ja laadun tukeminen.
Digitaalisen teknologian kuten datan, tekoälypohjaisia ratkaisujen ja mobiiliteknologian hyödyntäminen ohjauksen tukena.
Tuottaa yhteistyön kautta työkaluja ja menetelmiä ohjauksen ammattilaisten ja kohderyhmien käyttöön.

Hankkeen tuloksena syntyy

Laaja-alaisesti eri näkökulmista kartoitetut opiskelijoiden tarpeet (ohjausprosessi ja palvelut).
Monikanavainen, tarvelähtöinen sekä saavutettava eOhjauksen malli.
Tarpeeseen vastaavat, monipuoliset opinto-ohjauksen prosessit ja palvelut sekä niitä tukevat digitaaliset työkalut ja menetelmät.
Yhteistyöverkosto, joka sisältää myös yrityksiä.
Ohjausprosessin laadun varmistamisen välineet.
Lisäarvoa ohjausprosessin laatuun.
Jatkosuunnitelma tekoälyn / teknologian hyödyntämiseen ohjauksen tukena

Pääkohderyhmä

Hakijat ja opiskelijat Etelä-Savon alueella

Välilliset kohderyhmät

Ohjausta tarjoavat ammattilaiset (opot, Te-palvelujen uraohjaajat, jatkuvan oppimisen koulutussuunnittelijat)
Ohjauksen prosesseja kehittävät henkilöt
Muuta koulutusorganisaatiot, TE-palvelut, ELY ja muut julkishallinnon toimijat
Teknologiaa kehittävät verkostot

Tapahtumakalenteri

WEBINAARITWebinaareihin osallistumiseen TÄÄLTÄ.

Älykäs ohjaus-hanke on kehittänyt Xamkin opiskelijoille tekoälypohjaista sovellusta, jonka tarkoituksena on avustaa opiskelijoita valinnaisten opintojaksojen ja työ- sekä harjoittelupaikkojen löytämisessä. Sovellus on ollut testikäytössä tammikuusta 2021 ja nyt käynnistyy testauksen toinen vaihe. Sovelluksesta opiskelija voi nähdä ehdotettujen opintojaksojen ja työpaikkojen lisäksi hänen opintojensa etenemisen, sekä kertoa tekoälylle omia mielenkiinnon kohteitaan, joiden perusteella sovellus pystyy tuottamaan parempia ehdotuksia.

Ota tekoälysovellus käyttöön Tuudossa! Ohjeet löydät tästä.

Tervetuloa mukaan testaamaan 😊

 

IN ENGLISH

Xamk’s RDI department’s Artificial intelligence-aided study and career counseling project has been developing an AI-based application for students. The application will help students finding elective courses and workplaces. Application has been in the test phase from January 2021 and now the second test run will start. Besides previously mentioned features, students will also be able to monitor their progress with current studies and tell the AI their own interests. This way the application is able to make more prominent suggestions.

Activate the AI application in Tuudo! Here is a guide how to do it.

Welcome aboard and good testing 😊

 

Tietosuojailmoitus

 

Onko korona rajoittanut luovuutta, yhteisöllistä tekemistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia? Design Jamissa on tarjolla kaikkea tätä!

Tule mukaan kevään Design Jamiin, jossa sinä ja tiimisi pääsette kehittämään opiskelijan ohjauksen tekoälysovellukselle käyttöliittymää. Tekoälylle halutaan kehittää pelillisiä ominaisuuksia, hyvä käytettävyys ja saavutettavuus käyttäjästä riippumatta, yksilöllisiä tekoälyasetuksia sekä mahdollisuus päättää oman datan käytöstä!

Ilmoita itsesi ja joukkueesi Design Jamiin tästä!

Design Jam – Info FIN

Design Jam – Flyer FIN

In English

Has the coronavirus restricted your creativity, ability to work with others and opportunities to have an impact? Design Jam has
it all!

Design Jam is held on 12.4 – 14.4.2021 remotely. Gather up a team, use your imagination and design a dashboard for our AI.

Apply for Design Jam here!

Design Jam – Info ENG

Design Jam – Flyer ENG

Infoa kokeilusta löydät täältä.

Täytä myös ESR-lomake, niin voit osallistua mukaan arvontoihin! Lomakkeeseen

Valovuori, S. 2020. Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen: Case Älykäs Ohjaus -hanke. Theseus 17.11.2020. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/346950

Korhonen, N. & Valovuori, S. 2020. Opinnäytetyö selvitti opinto- ja uraohjauksen suurimpia haasteita. HAMK 9.11.2020. Saatavissa: https://www.hamk.fi/2020/opinnaytetyo-selvitti-opinto-ja-uraohjauksen-suurimpia-haasteita/

Alenius, M & Karttunen, M. 2020. Työurille tekoälyn avulla – ÄlyäXä? tapahtuma kokosi uraohjauksen ammattilaiset Mikkeliin. Xamk Next 15.4.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/tyourille-tekoalyn-avulla-alyaxa-tapahtuma-kokosi-uraohjauksen-ammattilaiset-mikkeliin/?_ga=2.214621649.793538384.1605594705-1949777281.1603172948

Manninen, M. 2020. Merkityksellistä tekemistä, taitojen esittelyä sekä hauskanpitoa! Xamk Next 28.10.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/merkityksellista-tekemista-taitojen-esittelya-seka-hauskanpitoa/

Manninen, M. 2020. Tekoälyä eettisesti, kiitos! Read Xamk 6.10.2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/koulutus/tekoalya-eettisesti-kiitos/

Ajankohtaista

Mitä kuuluu Älykäs Ohjaus- hankkeen opinto- ja uraohjauksen tekoälykokeiluille?

Uuden äärellä alkaa inspiroiva tutkimusmatka visioinnin, kysymysten ja tavoitteiden asettelun, selvitystyön sekä suunnittelun parissa. Näin kävi meilläkin Älykäs ohjaus -hankkeessa tekoälyn sekä opinto- ja uraohjauksen ”mätsäämisen” kanssa. Millaisia tulevaisuudennäkymiä tekoälyn hyödyntämisellä ohjauksen tukena on? Mitä lisäarvoa tekoäly ohjaukselle voi tuottaa? Mitä käytettävissä oleva data mahdollistaa? Onnistuvatko visioidut toiminnot käytännössä ja millaista mallia toteuttamiseen tarvitaan? Millaisia...

Pelillisyyttä ja tekoälyä Design Jamissa 12.-14.4.21

Meillä jammailtiin. Ei isosti, mutta laadukkaasti. Ja se kannatti! Toimeksiantona oli ideoida pelillistä, tekoälyä hyödyntävää käyttöliittymää jostakin opinto- ja uraohjauksen tulokulmasta.     Your town  Kun näin äänestyksen voittaneen joukkueen idean, mietin miksi ihmeessä tällaista ratkaisua ei ole jo olemassa ja käytössä ympäri maailmaa. Tämä yksinkertainen, mutta erittäin tarpeellinen sovellus on tarve- ja käyttäjälähtöinen kuin se vain voi olla. A.T.Corpin An Dangin (UI-UIX developer, Xamk) ja Halsey  Nguyen (International Business, Lapin amk) joukkue kehitteli Your town -käyttöliittymää kansainvälisten, uuteen maahan ja kulttuuriin...

Design Jamien, Hackathonien hyöty työpaikkahaastatteluissa

Jos olisin työnantaja ja valitsemassa työntekijää luovaa ongelmanratkaisua, tiimityötä, oppimiskykyä vaativiin tehtäviin, miten saisin vastavalmistuneen haastateltavan kertomaan osaamisestaan noihin osaamiskriteereihin liittyen. Kysyisin, onko henkilö mahdollisesti osallistunut Hackathoniin, Design Jamiin tai johonkin muuhun innovaatio-, ideakilpailuun, tapahtumaan tai ”synnytykseen”. Pyytäisin hakijaa esittelemään ideoita, niiden syntyprosessia sekä omaa roolia tässä kokonaisuudessa.   Näissä tapahtumissa opiskelijat tuottavat parastaan; käyttäjälähtöisiä ideoita, innovaatioita ja sovelluksia syntyy, niitä pitchataan yleisölle ja ne arvioidaan. Vaikka ideat ja esitykset ovatkin joukkueen tekemisen tulosta, se antaa silti näkymän myös yksilön osaamisesta, taidoista ja...

Hackathon osana palvelumuotoilua Älykäs ohjaus -hankkeessa

Hackathon on rajatun ajan tapahtuma, jossa keskitytään intensiivisesti tietyn, yleensä ennalta-asetetun ongelman ratkaisemiseen. Tyypillinen esimerkki on joko verkossa tai fyysisessä paikassa järjestetty viikonlopun kestävä tilaisuus, jonka tarkoituksena on tuottaa ensimmäinen versio ratkaisusta järjestäjän asettamaan ongelmaan. Hackathon voi liittyä periaatteessa mihin vain, mutta yleensä se liitetään palvelumuotoiluun, ohjelmistokehitykseen, käyttöliittymäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan (Sofokus 19.4.2021). Tässä artikkelissa...

Merkityksellistä tekemistä, taitojen esittelyä sekä hauskanpitoa!

Mikä sai osallistumaan tekoälytuetun opinto- ja uraohjauksen verkkohackathoniin, jossa tavoitteena synnyttää ideoita ja innovaatioita asiakaslähtöisen tekoälyllä tuetun opinto- ja uraohjauksen toteuttamiseen? Tätä kysyimme voittajajoukkueen Innovation and Beauty Surpassing Technological Advancements (IBSTA) kapteenilta Juuso Kolehmaiselta. Juuson lisäksi joukkueessa kilpailivat Jani Saari, Jani Malkki ja Toni Pennanen Mikkelin Game Labilta. Game Lab on noin 50 hengen yhteisö, josta osallistutaan – eri kokoonpanoin, taustoin, mielenkiinnonkohtein ja...

Faktat

Älykäs ohjaus - tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa

01.09.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: XAMK

Osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Savonlinnan ammattiopisto (Samiedu), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Muut kumppanit: Te-palvelut

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 701281 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 359957 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto