Tekoälyn kehittämistä ohjauksen tueksi

Opinto- ja uraohjauksen merkitys on viime vuosina kasvanut ja kasvaa edelleen. Monimuotoistuvat koulutus- ja urapolut, jatkuvan oppimisen tarpeet uudistuvassa työelämässä, siirtymät työelämän ja koulutuksen välillä sekä enenevässä määrin etänä opiskeleva asiakasjoukko haastavat vakiintuneita opinto- ja uraohjausmalleja.

Ohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Ohjaustarpeiden lisääntyessä ja resurssien pienentyessä herää kysymys, mistä löytää lisää aikaa kasvokkaiseen ohjaukseen? Voisiko lisäapua saada olla teknologian hyödyntämisestä, vaikka teknologia ei voikaan korvata kasvokkaisia kohtaamisia?

Miten teknologialla (esim. tekoäly) tukea hyvien asiakaskokemusten syntymistä ohjauksen laadusta? Entä miten varmistetaan, että teknologiset ratkaisut ovat eettisiä ja täyttävät nekin hyvän (teknologialla tuetun) ohjauksen kriteerit omalta osaltaan? Entä millaisia teknologialla (esim. tekoäly) tuetut opinto- ja uraohjauksen prosessit ovat parhaimmillaan?

 

TAPAHTUMIA SYKSY 2020

 

Ilmoittautuminen

Lisätietoja

XAMK

PL 68 (Patteristonkatu 3 D)
50101 Mikkeli

Milja Manninen, projektipäällikkö

040 162 8097, milja.manninen@xamk.fi

Maxim Soila, TKI-asiantuntija (IT)

040 185 4804, maxim.soila@xamk.fi

Esedu

Taneli Selin, projektiasiantuntija

040 701 0334, taneli.selin@esedu.fi

Samiedu

Jukka Pesonen, projektivastaava

044 550 6650, jukka.pesonen@samiedu.fi

HAMK

Niilo Korhonen, projektivastaava

050 436 9930, niilo.korhonen@hamk.fi

Soili Rinne, projektiasiantuntija

050 466 5539, soili.rinne@hamk.fi

Antti Viiman, projektikoordinaattori

050 521 6368, antti.viiman@hamk.fi

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteina

Ohjauksen saavutettavuuden, vaikuttavuuden ja eri elämänvaiheisiin sopivuuden kehittäminen.
Ohjauksesta koettavan hyödyn ja laadun tukeminen.
Digitaalisen teknologian kuten datan, tekoälypohjaisia ratkaisujen ja mobiiliteknologian hyödyntäminen ohjauksen tukena.
Tuottaa yhteistyön kautta työkaluja ja menetelmiä ohjauksen ammattilaisten ja kohderyhmien käyttöön.

Hankkeen tuloksena syntyy

Laaja-alaisesti eri näkökulmista kartoitetut opiskelijoiden tarpeet (ohjausprosessi ja palvelut).
Monikanavainen, tarvelähtöinen sekä saavutettava eOhjauksen malli.
Tarpeeseen vastaavat, monipuoliset opinto-ohjauksen prosessit ja palvelut sekä niitä tukevat digitaaliset työkalut ja menetelmät.
Yhteistyöverkosto, joka sisältää myös yrityksiä.
Ohjausprosessin laadun varmistamisen välineet.
Lisäarvoa ohjausprosessin laatuun.
Jatkosuunnitelma tekoälyn / teknologian hyödyntämiseen ohjauksen tukena

Pääkohderyhmä

Hakijat ja opiskelijat Etelä-Savon alueella

Välilliset kohderyhmät

Ohjausta tarjoavat ammattilaiset (opot, Te-palvelujen uraohjaajat, jatkuvan oppimisen koulutussuunnittelijat)
Ohjauksen prosesseja kehittävät henkilöt
Muuta koulutusorganisaatiot, TE-palvelut, ELY ja muut julkishallinnon toimijat
Teknologiaa kehittävät verkostot

On hienoa päästä kärpäseksi kattoon, kun opiskelijat ja muut ideanikkarit ideoivat ja inspiroituvat! Näin myös Opinto- ja uraohjauksen Verkkohackathonissa, jossa mittaa toisistaan ottivat eri alojen ja oppilaitosten opiskelijoita, haastajajoukkueena alan harrastajia Mikkelin Hacklabilta. Miten tekoälyä voisi hyödyntää opinto- ja uraohjauksen tukena ja vielä kilpailla parhaimmasta ideasta?

Osallistujat nappasivat haasteen ennakkoluulottomasti ja tiukalla otteella. Onhan tämä sentään kilpailu ja yritysten #Metatavu Oy ja #Kwork Innovations Oy edustajat, ohjauksen asiantuntijat sekä muut kilpailijat arvioimassa. Mikä sen parempaa? Luovaa innovointiprosessia vauhditettiin tutustumalla tekoälyn perusasioihin, datan hyödyntämiseen, ideointimenetelmiin sekä opinto- ja uraohjauksen tarkoitukseen.

Millaisia ratkaisut sitten ovat? Taatusti asiakaslähtöisiä, sillä ideat kumpusivat omista tarpeista ja haasteista. Välistä oli poissa rajoitukset ja kuoliaaksi tulkinnat. Osallistujat valitsivat itse, mihin opinto- ja uraohjauksen vaiheeseen halusivat ratkaisunsa kehitellä. Ratkaisuista suurin osa sopi mainiosti opintojen kaikkiin vaiheisiin. Kehittelemässä oli myös opiskelijoita, joilla ei ollut teknistä taustaa.

Voittajajoukkue IBSTAn (Innovation and Beaty Surpassing Tehchnological Advancements) ratkaisu oli Matkaajasovellus, opiskelijan matka-kumppani. Sovellus, johon integroitui monet opinto- ja uraohjauksen osa-alueet sekä muut opinnoissa tarvittavat asiat. Mukana opintojaksosuositteluita, matalan kynnyksen yhteydenpitoa ohjaushenkilöstöön, tulosten pelillistämistä, urapolkuja ja oman ajanhallinnan tukemiseen (lukujärjestyksen optimointi).
Onnea IBSTAlle! Voittajajoukkueen jäsenet Juuso Kolehmainen (kapteeni), Jani Saari, Jani Malkki, Toni Pennanen.

Erityisen kunniamaininnan sai Rakettiryhmä OPOJAMI AI -sovelluksellaan.

Valovuori, S. 2020. Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen: Case Älykäs Ohjaus -hanke. Theseus 17.11.2020. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/346950

Korhonen, N. & Valovuori, S. 2020. Opinnäytetyö selvitti opinto- ja uraohjauksen suurimpia haasteita. HAMK 9.11.2020. Saatavissa: https://www.hamk.fi/2020/opinnaytetyo-selvitti-opinto-ja-uraohjauksen-suurimpia-haasteita/

Alenius, M & Karttunen, M. 2020. Työurille tekoälyn avulla – ÄlyäXä? tapahtuma kokosi uraohjauksen ammattilaiset Mikkeliin. Xamk Next 15.4.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/tyourille-tekoalyn-avulla-alyaxa-tapahtuma-kokosi-uraohjauksen-ammattilaiset-mikkeliin/?_ga=2.214621649.793538384.1605594705-1949777281.1603172948

Manninen, M. 2020. Merkityksellistä tekemistä, taitojen esittelyä sekä hauskanpitoa! Xamk Next 28.10.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/merkityksellista-tekemista-taitojen-esittelya-seka-hauskanpitoa/

Manninen, M. 2020. Tekoälyä eettisesti, kiitos! Read Xamk 6.10.2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/koulutus/tekoalya-eettisesti-kiitos/

Faktat

Älykäs ohjaus - tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa

01.09.2019 - 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: XAMK

Osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Savonlinnan ammattiopisto (Samiedu), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Muut kumppanit: Te-palvelut

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 701281 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 359957 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto