Tekoälyn kehittämistä ohjauksen tueksi.

Opinto- ja uraohjauksen merkitys on viime vuosina kasvanut ja kasvaa edelleen. Monimuotoistuvat koulutus- ja urapolut, jatkuvan oppimisen tarpeet uudistuvassa työelämässä, siirtymät työelämän ja koulutuksen välillä sekä enenevässä määrin etänä opiskeleva asiakasjoukko haastavat vakiintuneita opinto- ja uraohjausmalleja. Ohjaustarpeen kasvaessa ja resurssien pienentyessä herää kysymys, mistä löytää lisää aikaa kasvokkaiseen ohjaukseen. Voisiko lisäapua saada olla teknologian hyödyntämisestä, vaikka teknologia ei voikaan korvata kasvokkaisia kohtaamisia. Miten teknologialla (esim. tekoäly) tukea hyvien asiakaskokemusten syntymistä ohjauksen laadusta? Entä miten varmistetaan, että teknologiset ratkaisut ovat eettisiä ja täyttävät nekin hyvän (teknologialla tuetun) ohjauksen kriteerit omalta osaltaan? Entä millaisia teknologialla (esim. tekoäly) tuetut opinto- ja uraohjauksen prosessit ovat parhaimmillaan?

Muun muassa näihin kysymyksiin pureudumme Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa hankkeen (ESR) aikana.

Tavoitteina

 1. Ohjauksen saavutettavuuden, vaikuttavuuden ja eri elämänvaiheisiin sopivuuden kehittäminen.
 2. Ohjauksesta koettavan hyödyn ja laadun tukeminen.
 3. Digitaalisen teknologian kuten datan, tekoälypohjaisia ratkaisujen ja mobiiliteknologian hyödyntäminen ohjauksen tukena.
 4. Tuottaa yhteistyön kautta työkaluja ja menetelmiä ohjauksen ammattilaisten ja kohderyhmien käyttöön.

Hankkeen tuloksena syntyy

 • Laaja-alaisesti eri näkökulmista kartoitetut opiskelijoiden tarpeet (ohjausprosessi ja palvelut).
 • Monikanavainen, tarvelähtöinen sekä saavutettava eOhjauksen malli.
 • Tarpeeseen vastaavat, monipuoliset opinto-ohjauksen prosessit ja palvelut sekä niitä tukevat digitaaliset työkalut ja menetelmät.
 • Yhteistyöverkosto, joka sisältää myös yrityksiä.
 • Ohjausprosessin laadun varmistamisen välineet.
 • Lisäarvoa ohjausprosessin laatuun.
 • Jatkosuunnitelma tekoälyn / teknologian hyödyntämiseen ohjauksen tukena

Pääkohderyhmä

 • Hakijat ja opiskelijat Etelä-Savon alueella

Välilliset kohderyhmät

 • Ohjausta tarjoavat ammattilaiset (opot, Te-palvelujen uraohjaajat, jatkuvan oppimisen koulutussuunnittelijat)
 • Ohjauksen prosesseja kehittävät henkilöt
 • Muuta koulutusorganisaatiot, TE-palvelut, ELY ja muut julkishallinnon toimijat
 • Teknologiaa kehittävät verkostot

 

 

Lisätietoja

XAMK

PL 68 (Patteristonkatu 3 D)
50101 Mikkeli

Milja Manninen, projektipäällikkö

040 1628097

milja.manninen@xamk.fi

 

Maxim Soila, TKI-asiantuntija (IT)

040 1854 804

maxim.soila@xamk.fi

 

Esedu

Taneli Selin, projektiasiantuntija

040 7010334

taneli.selin@esedu.fi

 

Samiedu

Jukka Pesonen, projektivastaava

044 5506 650

jukka.pesonen@samiedu.fi

 

HAMK

Niilo Korhonen, projektivastaava

0504369930

niilo.korhonen@hamk.fi

 

Soili Rinne, projektiasiantuntija

050 4665539

soili.rinne@hamk.fi

 

Antti Viiman, projektikoordinaattori

050 521 6368

antti.viiman@hamk.fi

 

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Ohjaus tulevaisuuden työhön /...

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa kehitetään korkeakoulujen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa.

Faktat

Älykäs ohjaus - tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa

01.09.2019 - 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: XAMK

Osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Savonlinnan ammattiopisto (Samiedu), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Muut kumppanit: Te-palvelut

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 701281 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 359957 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto

Jaa sivu