Ihminen tekee entistä enemmän erilaisia valintoja elämänsä aikana. Joskus matkalla tarvitaan urasuunnnitelmia, ohjaajia ja loistavia mentoreita!

Näkökulmia urasuunnitteluun

Uraohjauksen tarve ja merkitys on lisääntynyt –  ja lisääntyy edelleen. Elämme maailmassa, jossa työn rakenteet muuttuvat, ja ihmiset ovat elämänsä aikana erilaisissa välitiloissa.  Koulutus- ja urapolut ovat monipuolistuneet ja jatkuvan oppimisen mentaliteetti haastaa sekä yksilöitä että työelämää muuttamaan ajatus- ja toimintatapojaan.

Ohjaustarpeiden kasvaessa ratkaisu ei ole kasvokkain tapahtuvan ohjauksen vähehtäminen. Päinvastoin, tarvitsemme entistä enemmän onnistuneita ohjaajan ja ohjattavan kohtaamisia. Ohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteistyötä, vuorovaikutusta ja kohtaamista monella eri tasolla.

Ohjausta on tarkasteltava kokonaisuutena, ja pohdittava niitä kohtia, joissa esimerkiksi teknologialla voitaisiin tarjota sellaista apua ja tukea, joka vapauttaa enemmän aikaa vuorovaikutukselle.

Miten teknologiaa – esimerkiksi tekoälyä – voitaisiin hyödyntää hyvien asiakaskokemusten syntymisessä? Miten teknologia olisi tukemassa ja vahvistamassa kokemuksia ohjauksen laadusta ja vaikuttavuudesta.

Teknologisia ratkaisuja pohdittaessa on varmistettava myös, että ne ovat eettisiä ja täyttävät hyvän (teknologialla tuetun) ohjauksen kriteerit omalta osaltaan? Millaisia teknologialla  tuetut opinto- ja uraohjauksen prosessit voivat olla parhaimmillaan?

Tavoitteita ja lähtökohtia

Kehitystyön tavoitteina on

kokeilla tekoälytuettua urasuunnitelmaa ja sitä tukevien tekoälytoimintojen hyödyntämistä uraohjauksessa

edistää opiskelijoiden ja asiakkaiden työllistymisvalmiuksia ja digitaalisia taitoja

tuottaa tekoälytuetun uraohjauksen mallinnuksia

parantaa uraohjauksen saavutettavuutta teknologian avulla

vahvistaa ohjaustoimijoiden yhteistyötä teknologioiden hyödyntämisessä uraohjauksen tueksi

kokeilla myös chatbot -kehitystä sekä tekoälytuetun osaamisen tunnistamisen prosessin kehittämistä

olla tukemassa ihmiskeskeistä ja asiakaslähtöistä uraohjauksen suunnittelua

Työn tuloksena

opiskelijoiden ja asiakkaiden ura- ja työllistymisvalmiudet ovat vahvistuneet sekä digitaalisten
taitojen osaaminen on laajentunut muun muassa tekoälyn hyödyntämisen perusymmärryksen rakentumisella

opiskelijoiden ja ohjaushenkilöstön osallistaminen kehitystyöhön on vahvistanut käyttäjälähtöistä sekä yksilökohtaista soveltuvuutta uraohjausprosessiin

tekoälysovelluksen hyödyntäminen opinto- ja urasuunnittelun tukena sekä teknologian rooli ohjauksessa kaikkinensa on saanut lisää näkyvyyttä ja vahvistanut paikkaansa

kehittämistyöstä ja sen sisältämistä kokeiluista on syntynyt dokumentoitua tietoa ja dataa hyödynnettäväksi jatkokehityksessä

Pääkohderyhmä

Hakijat ja opiskelijat Etelä-Savon alueella

Välilliset kohderyhmät

Ohjausta tarjoavat ammattilaiset (opot, Te-palvelujen uraohjaajat, jatkuvan oppimisen koulutussuunnittelijat)
Ohjauksen prosesseja kehittävät henkilöt
Muuta koulutusorganisaatiot, TE-palvelut, ELY ja muut julkishallinnon toimijat
Teknologiaa kehittävät verkostot

Tapahtumakalenteri

Älykäs ohjaus -hanke päättyi 31.12.2021

Jatkohanke Älykkäästi ohjaten on käynnistynyt vuoden 2022 alussa. Hanketiimin työskentelystä huokuu edelleen innostus, sydämen lämpö ja kova työ.

Älykäs ohjaus -hankkeen kehitystyö on kuvattuna käsikirjassa. Voit tutustua käsikirjaan Thinglink -toteutuksen avulla täältä.

Pääset myös tutustumaan käsikirjan PDF-versioon tästä.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä toivottaa Älykäs ohjaus -kehittäjätiimi.

 

Älykäs Ohjaus -hankkeen käsikirjan kansi

Älykäs ohjaus -hankkeeN käsikirjassa seikkailee ARGO

Kiitos kaikille ÄO Webinaareihin osallistuneille. Tekoälyviidakossa seikkailevalla hahmolla on nyt nimi. Hän on Argo.

 

Älykäs ohjaus -hankeessa syksyllä 2021 järjestettiin viiden webinaarin sarja.

Katso lisätietoa webinaarien ohjelmasta TÄÄLTÄ.

Onko korona rajoittanut luovuutta, yhteisöllistä tekemistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia? Design Jamissa on tarjolla kaikkea tätä!

Tule mukaan kevään Design Jamiin, jossa sinä ja tiimisi pääsette kehittämään opiskelijan ohjauksen tekoälysovellukselle käyttöliittymää. Tekoälylle halutaan kehittää pelillisiä ominaisuuksia, hyvä käytettävyys ja saavutettavuus käyttäjästä riippumatta, yksilöllisiä tekoälyasetuksia sekä mahdollisuus päättää oman datan käytöstä!

Ilmoita itsesi ja joukkueesi Design Jamiin tästä!

Design Jam – Info FIN

Design Jam – Flyer FIN

In English

Has the coronavirus restricted your creativity, ability to work with others and opportunities to have an impact? Design Jam has
it all!

Design Jam is held on 12.4 – 14.4.2021 remotely. Gather up a team, use your imagination and design a dashboard for our AI.

Apply for Design Jam here!

Design Jam – Info ENG

Design Jam – Flyer ENG

 

 

 

Valovuori, S. 2020. Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen: Case Älykäs Ohjaus -hanke. Theseus 17.11.2020. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/346950

Korhonen, N. & Valovuori, S. 2020. Opinnäytetyö selvitti opinto- ja uraohjauksen suurimpia haasteita. HAMK 9.11.2020. Saatavissa: https://www.hamk.fi/2020/opinnaytetyo-selvitti-opinto-ja-uraohjauksen-suurimpia-haasteita/

Alenius, M & Karttunen, M. 2020. Työurille tekoälyn avulla – ÄlyäXä? tapahtuma kokosi uraohjauksen ammattilaiset Mikkeliin. Xamk Next 15.4.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/tyourille-tekoalyn-avulla-alyaxa-tapahtuma-kokosi-uraohjauksen-ammattilaiset-mikkeliin/?_ga=2.214621649.793538384.1605594705-1949777281.1603172948

Manninen, M. 2020. Merkityksellistä tekemistä, taitojen esittelyä sekä hauskanpitoa! Xamk Next 28.10.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/merkityksellista-tekemista-taitojen-esittelya-seka-hauskanpitoa/

Manninen, M. 2020. Tekoälyä eettisesti, kiitos! Read Xamk 6.10.2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/koulutus/tekoalya-eettisesti-kiitos/

Ajankohtaista

Mitä kuuluu Älykäs Ohjaus- hankkeen opinto- ja uraohjauksen tekoälykokeiluille?

Uuden äärellä alkaa inspiroiva tutkimusmatka visioinnin, kysymysten ja tavoitteiden asettelun, selvitystyön sekä suunnittelun parissa. Näin kävi meilläkin Älykäs ohjaus -hankkeessa tekoälyn sekä opinto- ja uraohjauksen ”mätsäämisen” kanssa. Millaisia tulevaisuudennäkymiä tekoälyn hyödyntämisellä ohjauksen tukena on? Mitä lisäarvoa tekoäly ohjaukselle voi tuottaa? Mitä käytettävissä oleva data mahdollistaa? Onnistuvatko visioidut toiminnot käytännössä ja millaista mallia toteuttamiseen tarvitaan? Millaisia...

Pelillisyyttä ja tekoälyä Design Jamissa 12.-14.4.21

Meillä jammailtiin. Ei isosti, mutta laadukkaasti. Ja se kannatti! Toimeksiantona oli ideoida pelillistä, tekoälyä hyödyntävää käyttöliittymää jostakin opinto- ja uraohjauksen tulokulmasta.     Your town  Kun näin äänestyksen voittaneen joukkueen idean, mietin miksi ihmeessä tällaista ratkaisua ei ole jo olemassa ja käytössä ympäri maailmaa. Tämä yksinkertainen, mutta erittäin tarpeellinen sovellus on tarve- ja käyttäjälähtöinen kuin se vain voi olla. A.T.Corpin An Dangin (UI-UIX developer, Xamk) ja Halsey  Nguyen (International Business, Lapin amk) joukkue kehitteli Your town -käyttöliittymää kansainvälisten, uuteen maahan ja kulttuuriin...

Design Jamien, Hackathonien hyöty työpaikkahaastatteluissa

Jos olisin työnantaja ja valitsemassa työntekijää luovaa ongelmanratkaisua, tiimityötä, oppimiskykyä vaativiin tehtäviin, miten saisin vastavalmistuneen haastateltavan kertomaan osaamisestaan noihin osaamiskriteereihin liittyen. Kysyisin, onko henkilö mahdollisesti osallistunut Hackathoniin, Design Jamiin tai johonkin muuhun innovaatio-, ideakilpailuun, tapahtumaan tai ”synnytykseen”. Pyytäisin hakijaa esittelemään ideoita, niiden syntyprosessia sekä omaa roolia tässä kokonaisuudessa.   Näissä tapahtumissa opiskelijat tuottavat parastaan; käyttäjälähtöisiä ideoita, innovaatioita ja sovelluksia syntyy, niitä pitchataan yleisölle ja ne arvioidaan. Vaikka ideat ja esitykset ovatkin joukkueen tekemisen tulosta, se antaa silti näkymän myös yksilön osaamisesta, taidoista ja...

Hackathon osana palvelumuotoilua Älykäs ohjaus -hankkeessa

Hackathon on rajatun ajan tapahtuma, jossa keskitytään intensiivisesti tietyn, yleensä ennalta-asetetun ongelman ratkaisemiseen. Tyypillinen esimerkki on joko verkossa tai fyysisessä paikassa järjestetty viikonlopun kestävä tilaisuus, jonka tarkoituksena on tuottaa ensimmäinen versio ratkaisusta järjestäjän asettamaan ongelmaan. Hackathon voi liittyä periaatteessa mihin vain, mutta yleensä se liitetään palvelumuotoiluun, ohjelmistokehitykseen, käyttöliittymäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan (Sofokus 19.4.2021). Tässä artikkelissa...

Merkityksellistä tekemistä, taitojen esittelyä sekä hauskanpitoa!

Mikä sai osallistumaan tekoälytuetun opinto- ja uraohjauksen verkkohackathoniin, jossa tavoitteena synnyttää ideoita ja innovaatioita asiakaslähtöisen tekoälyllä tuetun opinto- ja uraohjauksen toteuttamiseen? Tätä kysyimme voittajajoukkueen Innovation and Beauty Surpassing Technological Advancements (IBSTA) kapteenilta Juuso Kolehmaiselta. Juuson lisäksi joukkueessa kilpailivat Jani Saari, Jani Malkki ja Toni Pennanen Mikkelin Game Labilta. Game Lab on noin 50 hengen yhteisö, josta osallistutaan – eri kokoonpanoin, taustoin, mielenkiinnonkohtein ja...

Faktat

Älykkäästi ohjaten

01.01.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: XAMK

Osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Ammattiopisto Samiedu

Muut kumppanit: TE-palvelut

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 560882 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 347683 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto