Etätyö, innovaatiot ja kulttuurihyvinvointi - uutta kasvua Kymenlaakson kyliin vetovoimatatekijöitä tunnistamalla.

KESKEISTÄ HANKKEESSA

  • etätyötrendin ja monipaikkaisuuden voimistuminen, ihmisten hakeutuminen pois kaupungeista sekä uudet teknologiat etätyön mahdollistajana.
  • ihmisten arvojen ja käyttäytymisen muutos liittyen kestävään kehitykseen, hyvinvoinnin merkityksen kasvuun ja merkityksellisen elämän tavoitteluun sekä koronan tuomaan turvallisuuden tarpeen kasvuun.
  • kylien kulttuuriperintö on yhdistettävissä etätyöhön, asumiseen ja kulttuuripalveluihin, millä pyritään kiinteistöjen arvon säilymiseen ja vakituisen asumisen mahdollistumiseen.

Hankkeen tavoitteena

on kartoittaa kehittyvien ja yhteisöllisten kylien resurssit älykkään kulttuurikylän luomiseksi, innostaa kyläläiset ja kehittäjät tulevaisuuden älykkään kulttuurikylän vision suuntaan, tunnistaa kylien merkittävimmät kehittämiskohteet eli piilevä potentiaali sekä luoda älykäs kulttuurikylä –konsepti.

KOHDERYMÄT & TOIMINTA-ALUE

Hankeen päätoiminta-alue on Kymenlaakson maaseutu. Kohderyhmänä on valitut kyläalueet ja niillä asuvat ja työtä tekevät ihmiset sekä kylien kehittäjät. Kohderyhmään kuuluu myös kylillä toimivat yrittäjät, yritykset ja muut kyliä kehittävät yhteisöt.

maaseudun kehittämishanke

Älykkään kulttuurikylät on maaseudun kehittämishanke, joka keskittyy teemoihin etätyö, innovaatiot ja kulttuurihyvinvointi.
Toteutetaan Xamkin Luovien Alojen tutkimusyksikössä vuosina 2021-2022.

 

Faktat

01.02.2021 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 125000 €