3D-tulostuksella välineitä ekologiseen liikkumiseen maalla, vedessä ja ilmassa

AM-MOVE-hankkeessa kehitetään ekologisia kulkuvälineitä 3D-tulostuksen keinoin tukemaan tulevaisuuden kaupunkiliikkumista sekä matkailuelinkeinoa ja vesillä liikkumista. Etsitään, kehitetään ja kokeillaan biomateriaaleja erilaisissa sovelluskohteissa kulkuneuvosovelluksia unohtamatta.

Hankkeessa kehitetään myös dronen lisälaitteita erikoissovelluskohteisiin.

Hankkeessa valmistettujen tuotedemonstraatioiden ja ideoiden alueellisia liiketoiminta mahdollisuuksia kartoitetaan teknistaloudellisen selvityksen avulla.

Lisätietoja

TKI-asiantuntija, Projektipäällikkö
Eetu Huttunen
050 574 6655
eetu.huttunen@xamk.fi

TKI-asiantuntija
Mikko Nykänen
050 530 6751
mikko.t.nykanen@xamk.fi

Tietosuojaseloste

 

Faktat

AM-MOVE - 3D-tulostetut vihreän teknologian tuotteet sähköiseen liikkumiseen

01.01.2024 – 30.06.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon Maakuntaliitto, Esmarin Composites, Punkaharjun Puutaito, RumbleTools, Valoe, Kruunupuisto ja Savonlinnan kaupunki.

Tutkimuskeskus: Elektroniikan 3K-tehdas

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 643 032 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto 80 % (JTF Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto), Xamk 12 %, Savonlinnan kaupunki 4 % ja yritykset 4 %