Hankkeessa kehitetään avointa infrastruktuuria verkostopohjaisesti

tavoitteet

Tavoitteena on avata uusien menetelmien avulla toimintatapoja TKI:ssä, TKI-integroidussa oppimisessa sekä yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa. Päämääränä on päästä yhdensuuntaisesta toimintatavasta vuorovaikutukseen ja innovaatioekosysteemin mukaiseen toimintaan. Tämä kasvattaa ammattikorkeakoulujen kilpailukykyä, tehostaa TKI-työn tekemistä ja luotettavuutta sekä lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hankkeen ydin muodostuu hankkeen aikana rakennetuvasta verkostosta, jonka avulla saadaan eri osapuolet nivottua yhteistyöhön keskenään mutta myös mahdollistetaan ammattikorkeakoulujen tuottaman tiedon ja osaamisen kulkeutuminen kaikkien halukkaiden nähtäväksi ja hyödynnettäväksi.

toimenpiteet

Työpaketti 1: Avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen
Työpaketti 2: Avoimuuden palveluverkoston (helpdesk) käynnistäminen
Työpaketti 3: TKI-integroidun oppimisen avaaminen
Työpaketti 4: Aineistojen kestävä käyttö (Xamk)
Työpaketti 5 Kohti avoimia innovaatioita
Testataan uudella tapaa ideoiden etenemistä hankkeiksi ja kootaan uudenlaisia verkostoja (co-creation).
– Kootaan uusi digitaalinen ympäristö parantamaan tulosten ja tuotosten näkyvyyttä.
– Sovelletaan tiedetuottajakonseptia. (popularisointi erilaisten julkaisujen, webinaarien, demojen, pelillistämisen tai yleisötapahtumien avulla)

tulokset

  • Amkien tutkimusinfrastruktuurien tunnettuus lisääntyy ja ovat paremmin yritysten ja muiden sidosryhmien hyödynnettävissä.
  • Ratkaisuja sidosryhmävuorovaikutuksen vahvistamiseksi: tieto ideoista ja ratkaisutarpeista siirtyy nopeammin toimijoiden välillä
  • Ratkaisuja tietovirtojen hallinnointiin
  • Uusia menetelmiä TKI-toiminnan tulosten julkaisemiseen

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Teijo Javanainen
044 702 8518
teijo.javanainen@xamk.fi

 

Faktat

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi

01.01.2018 – 30.06.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Aalto yo sekä seuraavat ammattikorkeakoulut: Laurea, Haaga-Helia, Metropolia, Karelia, Saimia, Xamk, Lappi, Lahti, Turku, Tampere, Satakunta

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 359 600 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 92 176 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM, erityisavustus