AWE – Arctic Water Excellence -kokonaisuus vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen vesiosaamista

AWE-hankkeessa keskitytään veteen liittyvien, elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin. Hankkeessa hyödynnetään digitalisaatiota laajojen teollisuusalueiden, kuten kaivosalueiden ympäristömonitoroinnissa ja vesitaseiden hallinnan kehittämisessä. Osana vedenpuhdistusprosesseja hankkeessa kehitetään edistyksellisiä talteenottoprosesseja ja erotustekniikoita, jotka mahdollistavat jätevesien sisältämien metallien ja ravinteiden hyödyntämisen raaka-aineina.

AWE-hankkeen tavoitteena on edesauttaa uusien teknologioiden kehittymistä sekä niiden pilotointia ja jalkauttamista käytäntöön. Kehitys kohdentuu erityisesti vesi-intensiiviseen teollisuuteen sekä vesihuoltosektorille yhteistoiminnassa tutkimuslaitosten, alalla toimivien yritysten sekä teollisuuslaitosten kanssa. Toiminnalla pyritään edistämään uusien innovaatioiden sekä uuden liiketoiminnan muodostumista alalle tukien muun muassa alalla toimivien pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. AWE-hanke konkretisoi Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien maakuntaohjelmien sekä älykkään erikoistumisen strategioiden tavoitteiden toteutumista käytäntöön. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä kahdeksan tutkimusorganisaation toimesta viidessä työpaketissa:

1. Hankkeen hallinnointi ja yhteistyön koordinointi (Savonia amk)
2. Älykkäät vesienhallinnan menetelmät teollisuuteen (GTK & Savonia amk & KAMK & Oulun yliopisto)
3. Yhdyskuntien kiertovesitalous (Xamk & LUT-yliopisto)
4. Mittaustekniikka (Oulun yliopisto & VTT &  THL)
5. Vesiosaamisesta liiketoimintaa sekä KV-aktiviteettien katalysointi (VTT)

Hankkeen luo edellytyksiä kansainvälisesti kilpailukykyisen yhteistarjooman muodostumiselle vastaten vesialan ajankohtaisiin ongelmiin. Tähän pyritään kokoamalla hankkeen aikana lupaavimmiksi tunnistettavien uusien teknologioiden, ratkaisujen ja menetelmien ympärille soveltuvat yritysryhmittymät ja kehittäjäekosysteemit niiden jatkokehittämiseksi ja kaupallistamiseksi hankkeen päättymisen jälkeen. Yhteistoiminnan seurauksena muodostuu koordinoidusti toimiva, ylimaakunnallinen vesiosaamisen verkosto. AWE-hanke tukee osaltaan myös kansallisen kaupunkistrategian toteutumista Pohjois-Savon (Kuopio), Etelä-Savon (Mikkeli), sekä Pohjois-Pohjanmaan (Oulu) ja Kajaanin painotusten osalta ollen kaupunkien innovaatiotoimintaa vahvistavien ekosysteemisopimusten linjausten mukainen. Hankkeen tulokset vahvistavat myös elinkeinoelämän valmiuksia ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen erityisesti vesien hallinnan osalta, sekä edesauttavat kiertotalouden ja digitalisaation jalkautumista käytäntöön.

AWE – Arctic Water Excellence on yhteishanke, jonka pääkoordinaattorina toimii Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia) ja osatoteuttajina GTK, KAMK, LUT yliopisto, Oulun yliopisto, THL, VTT sekä Xamk. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama, ja tuen on myöntänyt Pohjois-Savon liitto. Xamkin budjetti hankkeessa on 350 289 €, josta EU-tuen määrä on 280 231 €.

Julkaisut:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisu 2023: AWE – Artic Water Excellence

Lisätietoja

Niina Laurila
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 570 9502
niina.laurila(at)xamk.fi

Salla Pulliainen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektitutkija
p. 040 480 5170
salla.pulliainen(at)xamk.fi

Aki Mykkänen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektitutkija
p. 040 486 3722
aki.mykkanen(at)xamk.fi

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
tutkimusryhmäpäällikkö
p. 040 0869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

 

AWE-hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

Arctic Water Excellence - AWE

01.01.2023 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Savonia-ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Xamk, LUT-yliopisto, GTK, Oulun yliopisto, KAMK, VTT, THL ja VTT

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 2 786 089 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 350 289 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama, ja tuen on myöntänyt Pohjois-Savon liitto.