Baltic Explorers - more game exports from the Baltic Sea region!

Baltic Explorers

Baltic Explorers-hankkeessa edistetään Itämeren alueen maiden (Suomi, Ruotsi, Latvia, Viro) peliyritysten vientiä EU:n ulkopuolelle. Hankkeen rahoitus tulee Central Baltic-ohjelmasta.

Hankkeen muut partnerit ovat: Dataspelsbranschen, LAB-ammattikorkeakoulu, Latvian Technological Center ja Tartu Science Park.

Baltic Explorers -hanke tukee peliyrityksiä!

Pelien vienti uusille markkinoille on haastavaa ja tarvitsee usein uutta osaamista, kontakteja sekä sopivan alustan, mikä mahdollistaa myynnin ja uusien sopimusten tekemisen. Baltic Explorers tukee osallistuvien maiden – Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian – peliyritysten tuotteiden lokalisointia, kansainvälistymistä, liiketoiminnan kehittämistä ja myyntimatkoja uusille markkinoille Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Baltic Explorers -project supports game companies!

Getting games out to new markets can be challenging and often times requires novel skills, contacts and a suitable platform to promote sales and making new deals. Baltic Explorers supports participating countries’ – Finland, Sweden, Estonia and Latvia – game companies to localize their products and internationalize, as well as establish business development practices and implement trade missions to market areas outside the EU, namely Asia and North-America.

Lisätietoja

Sabine Suora
Project Manager
sabine.suorsa@xamk.fi
Tel. +358 44 702 8901

Teemu Saarelainen
Project Expert
teemu.saarelainen@xamk.fi
Tel. +358 44 702 8555

 

www.balticexplorers.eu

Tapahtumat

Julkaisut

Mukana olevat yritykset

Partnerit

Faktat

Baltic Explorers

01.04.2020 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Osatoteuttajat: LAB, Dataspelsbranschen, Latvian Technological Center, Tartu Science Park

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 915 355,39 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 486 239,5 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Central Baltic - Interreg

Jaa sivu