BALTIC EXPLORERS

Baltic Explorers – EXPLORING NEW MARKETS FOR CENTRAL bALTIC gAME iNDUSTRY

Baltic Explorers-hankkeessa edistetään Itämeren alueen maiden (Suomi, Ruotsi, Latvia, Viro) peliyritysten vientiä EU:n ulkopuolelle. Hankkeen rahoitus tulee Central Baltic-ohjelmasta.

Hankkeen muut partnerit ovat: Dataspelsbranschen, LAB-ammattikorkeakoulu, Latvian Technological Center ja Tartu Science Park.

Baltic Explorers -hanke tukee peliyrityksiä!

Pelien vienti uusille markkinoille on haastavaa ja tarvitsee usein uutta osaamista, kontakteja sekä sopivan alustan, mikä mahdollistaa myynnin ja uusien sopimusten tekemisen. Baltic Explorers tukee osallistuvien maiden – Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian – peliyritysten tuotteiden lokalisointia, kansainvälistymistä, liiketoiminnan kehittämistä ja myyntimatkoja uusille markkinoille Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Baltic Explorers Game Hub on Keski-Itämeren alueen organisaatioiden verkosto, jonka yhteinen tavoite on tukea peliteollisuuden tiimejä menestykseen Kaakkois-Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuosina 2020-2022 verkosto järjestää pelialan tapaamisia, valmistelee ja suorittaa kiihdytysohjelmia ja tarjoaa mentorointitukea vahvan pelikehittäjäklusterin rakentamiseen. Menestyksen avain on tarjota mentorointi-, tuki- ja neuvontapalveluja yrityksille testauksen, uusien markkinoiden lanseerausten ja pelien hienosäätöä varten sijoittajien / kustantajien valmiudelle Aasian tai USA: n suurimmissa B2B-tapahtumissa.

Baltic Explorers -project supports game companies!

Baltic Explorers boosting the game industry to explore possibilities in the global markets and succeed in catching a deal.

Baltic Explorers Game Hub is a network of organisations from the Central Baltic Region set up with a common goal of supporting game industry teams for success in South-East Asia and North-America. From 2020 – 2022 the network will organize game industry meetups, prepare and run accelerator programs and provide mentoring support for building a strong cluster of game developers. The key to success is providing mentoring, support and advisory services for the companies to help with testing, soft launches on new markets and fine-tuning of the games for investor/publisher readiness at largest B2B events in Asia or USA.

 

Lisätietoja

Sabine Suorsa
Project Manager
sabine.suorsa@xamk.fi
Tel. +358 44 702 8901

 

Teemu Saarelainen
Project Expert
teemu.saarelainen@xamk.fi
Tel. +358 44 702 8555

 

www.balticexplorers.eu

Accelerator Build-Up

1st accelerator program (transnational event) will be held in 2021

  • The event will be a hybrid event and organized by LAB and Xamk
  • Separate intensive game development sessions with specific mentors
  • The program will be available at the same time in all cross-border partner countries
  • Full hands-on preparation for the global market entry

Joining the program – find more information on www.balticexplorers.eu

 

 

  • Including high valuable key-note speakers from the gaming industry to support our teams
  • Achieve more input and increase the growth of teams.
  • The program will last for 2-3 intensive days.
  • At the end of the program, the opportunity of a lifetime will happen by joining global gaming events in the US and Asia.

Mukana olevat yritykset

EVENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaisut

Ajankohtaista

Boosting Games to New Markets – and beyond

Baltic Explorers – Exploring new markets for Central Baltic Game Industry Getting games out to new markets can be challenging and oftentimes requires novel skills, contacts and a suitable platform to promote sales and to make new deals. Baltic Explorers supports participating countries, such as Finland, Sweden, Estonia and Latvia – game companies to localize...

Faktat

Baltic Explorers

01.04.2020 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Osatoteuttajat: LAB, Dataspelsbranschen, Latvian Technological Center, Tartu Science Park

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 915 355,39 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 486 239,5 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Central Baltic - Interreg