Biohiili rakennusmateriaaleissa -hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

Biohiili rakennusmateriaaleissa -hankkeessa tutkitaan biohiilen hyödyntämistä erilaisissa rakennusmateriaaleissa, kuten betonissa, maaleissa ja eristemateriaaleissa. Biohiilen käytöllä rakennusmateriaaleissa on mahdollista sitoa hiiltä rakennuksiin, joka asiakokonaisuutena sopii hyvin Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaan. Strategian yksi kärjistä on resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa – Hanke edistääkin innovaatioiden kautta uusien tuotteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien syntyä sekä kestävään kasvuun pyrkimistä.

Hankkeen tavoitteena on löytää potentiaalisimmat käyttökohteet eri tavoin käsitellylle ja eri raaka-aineista peräisin olevalle biohiilelle. Biohiiltä valmistetaan itse bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammossa, ja sitä myös hankintaan eri valmistajilta. BioSammossa valmistettua ja muualta hankittua biohiiltä käsitellään esimerkiksi hienontamalla sitä BioSammon hienonnuslaitteistoilla. Käsittelyn jälkeen sitä lisätään eri rakennusmateriaaleihin, ja biohiilen vaikutusta materiaaleissa tutkitaan erilaisin testein, esimerkiksi värianalyysein, lujuusominaisuusmittauksin ja ilmanlaatumittauksin. Tuloksena saadaan tutkituille sovelluksille potentiaalisimmat biohiilen raaka-aineet, valmistusmenetelmät ja käsittelytavat.

Lisäksi tavoitteena on edistää biohiilen tunnettavuutta rakennusmateriaalien raaka-aineena. Hankkeessa lisätään paikallista tietotaitoa ja vahvistetaan tutkimusyhteistyötä. Useat yritykset ovat kiinnostuneet hankkeen tuloksista, ja luvanneet myös asiantuntijapanosta ja yhteistyömahdollisuuksia pilotoinneissa. EcoUp Oy ja Suomen Luonnonmaalit Oy ovat tukemassa tutkimusta myös suorilla rahallisilla panostuksilla. Hankkeessa luodaan pohjaa talouden vihreälle ja palautuskykyä tukevalle elvytykselle, ja painotetaan ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä.

 

 

 

Lisätietoja

Eveliina Kuokkanen

Projektipäällikkö

eveliina.kuokkanen@xamk.fi

044 7028 452

Faktat

Biohiili rakennusmateriaaleissa

01.09.2021 - 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 462 844 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.