Hankkeessa tutkitaan biohiilen hyödyntämistä erilaisissa rakennusmateriaaleissa.

Biohiili rakennusmateriaaleissa -hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

Biohiili rakennusmateriaaleissa -hankkeessa tutkitaan biohiilen hyödyntämistä erilaisissa rakennusmateriaaleissa, kuten betonissa, maaleissa ja eristemateriaaleissa. Biohiilen käytöllä rakennusmateriaaleissa on mahdollista sitoa hiiltä rakennuksiin, joka asiakokonaisuutena sopii hyvin Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaan. Strategian yksi kärjistä on resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa – Hanke edistääkin innovaatioiden kautta uusien tuotteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien syntyä sekä kestävään kasvuun pyrkimistä.

Hankkeen tavoitteena on löytää potentiaalisimmat käyttökohteet eri tavoin käsitellylle ja eri raaka-aineista peräisin olevalle biohiilelle. Biohiiltä valmistetaan itse bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammossa, ja sitä myös hankintaan eri valmistajilta. BioSammossa valmistettua ja muualta hankittua biohiiltä käsitellään esimerkiksi hienontamalla sitä BioSammon hienonnuslaitteistoilla. Käsittelyn jälkeen sitä lisätään eri rakennusmateriaaleihin, ja biohiilen vaikutusta materiaaleissa tutkitaan erilaisin testein, esimerkiksi värianalyysein, lujuusominaisuusmittauksin ja ilmanlaatumittauksin. Tuloksena saadaan tutkituille sovelluksille potentiaalisimmat biohiilen raaka-aineet, valmistusmenetelmät ja käsittelytavat.

Lisäksi tavoitteena on edistää biohiilen tunnettavuutta rakennusmateriaalien raaka-aineena. Hankkeessa lisätään paikallista tietotaitoa ja vahvistetaan tutkimusyhteistyötä. Useat yritykset ovat kiinnostuneet hankkeen tuloksista, ja luvanneet myös asiantuntijapanosta ja yhteistyömahdollisuuksia pilotoinneissa. EcoUp Oy ja Suomen Luonnonmaalit Oy ovat tukemassa tutkimusta myös suorilla rahallisilla panostuksilla. Hankkeessa luodaan pohjaa talouden vihreälle ja palautuskykyä tukevalle elvytykselle, ja painotetaan ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä.

 

 

 

Lisätietoja

Satu Huurtomaa

projektipäällikkö

p. 050 563 1334

satu.huurtomaa(at)xamk.fi

Tuija Korpela

tutkimusinsinööri

p. 044 702 8446

tuija.korpela(at)xamk.fi

Maunu Kuosa

tutkimusinsinööri

p. 044 702 8444

maunu.kuosa(at)xamk.fi

Outi Tuomela

tutkimusinsinööri

p.050 413 6909

outi.tuomela(at)xamk.fi

Timo Loikala

tutkimusinsinööri

p. 050 470 7058

timo.loikala(at)xamk.fi

 

Ajankohtaista

Xamkin Biohiili rakennusmateriaaleissa- hanke oli maaliskuussa Raksa 2022 messuilla Lahdessa. (KT 22.3.2022)

Hanke oli mukana Ekorakentamisen osastolla, jonka pääjärjestäjinä toimivat Riikka Mäkelä Rouhis Oy:stä sekä Ville Väinämö Villeco Oy:stä. Kiitos yhteistyöstä!

Messutuomisina oli mielenkiintoisia ideoita ja uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Kuvassa Xamkin hanketoteuttajista messuilla olleet (vas.) Jaana Kokkonen, Timo Loikala ja Outi Tuomela.

Faktat

Biohiili rakennusmateriaaleissa

01.09.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 462 844 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.