Bioke, investoinnit -hankkeen tavoitteena on kehittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskuksen BioSammon materiaalihienonnustekniikan tutkimusympäristöä. Laiteinvestointien jälkeen BioSammossa voidaan toteuttaa entistä laajemmin ja laadukkaammin kiertotalouden pilotointeja sekä pyrkiä kohti tuotteiden innovointia. BIOKE, investoinnit on rinnakkaishanke ”BIOKE – Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa” -hankkeelle, jonka toimintaa investointihanke pääasiallisesti tukee.

Bioke, investoinnit -hankkeessa investoidaan hienonnetun materiaalin analyysitekniikkaan, kuten partikkelikokoanalysaattoriin ja sihtisarjaan. Lisäksi hankitaan hienontamisprosessissa tarvittavia välineitä ja laitteita. Hankittavat laitteistot ovat BIOKE-hankkeessa tehtävän hienonnustutkimuksen lisäksi käytettävissä muissakin BioSammon analyysitarpeissa kuten jo toteutuksessa olevassa ”Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa – HITU” -hankkeessa. Tämän ohella laitteistot ovat hyödynnettävissä Xamkin opetuksessa ja muussa tulevassakin tutkimuksessa mahdollistaen paremman tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittämisen.

Lisätietoja

Eveliina Kuokkanen

Projektipäällikkö

eveliina.kuokkanen@xamk.fi

044 7028 452

 

Teemu Karttaavi

Kehitysinsinööri

teemu.karttaavi@xamk.fi

044 7028 264

Faktat

BIOKE - Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa, investoinnit

01.01.2020 - 31.05.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 175000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Jaa sivu