TAVOITTEET

BIOKE-Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa-hankkeen tavoitteena on edistää haastavien teollisuuden sivuvirtojen ja kierrätysyritysten materiaalien hyödyntämistä hienontamalla. Hienontaminen tapahtuu pääasiassa mikronisoimalla eri materiaaleja bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammossa.

TOIMENPITEET

BIOKE-hankkeessa kartoitetaan teollisuuden sivuvirtoja ja kierrätysyritysten materiaaleja, joiden hyötykäyttö on haastavaa ja/tai joiden hyötykäytön edistäminen on toivottavaa. Hankkeessa hienonnetaan kartoituksen pohjalta potentiaalisimmiksi arvioituja materiaaleja. Hienontamalla materiaalien pinta-ala ja reaktiivisuus sekä tasalaatuisuus lisääntyvät, jolloin materiaalien hyötykäyttö helpottuu. Lisäksi hankkeessa jatkokehitetään mikronisointilaitteistoa soveltumaan uusille hankkeessa kartoitetuille materiaaleille.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena on tehty kartoitus Kymenlaakson teollisuuden sivuvirroista ja kierrätysyritysten materiaaleista, arvioitu potentiaalisimmat materiaalit hienontamiskäsittelyyn, ja tehty hienontamiskokeita 2-6 eri materiaalille. Saatujen tulosten ja pienimuotoisten käytännönkokeiden pohjalta on arvioitu soveltuvia käyttökohteita hienonnetuille materiaaleille. Lisäksi mikronisointiprosessia on kehitetty paremmin soveltumaan erilaisille materiaaleille.

RINNAKKAISHANKE BIOKE, INVESTOINNIT

BIOKE-hankkeen kanssa samaan aikaan alkaneessa BIOKE, investoinnit -rinnakkaishankkeessa hankitaan mikronisointitutkimusta edistäviä ja avustavia laitteita, kuten partikkelikokoanalysaattori.

 

Lisätietoja

Eveliina Kuokkanen

Projektipäällikkö

eveliina.kuokkanen@xamk.fi

044 7028 452

 

Teemu Karttaavi

Kehitysinsinööri

teemu.karttaavi@xamk.fi

044 7028 264

Faktat

BIOKE - Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa

01.01.2020 - 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 320 001 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Jaa sivu