TAVOITTEET

BIOKE-Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa-hankkeen tavoitteena on edistää haastavien teollisuuden sivuvirtojen ja kierrätysyritysten materiaalien hyödyntämistä hienontamalla. Hienontaminen tapahtuu mm. mikronisoimalla eri materiaaleja bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammossa.

TOIMENPITEET

BIOKE-hankkeessa kartoitetaan teollisuuden sivuvirtoja ja kierrätysyritysten materiaaleja, joiden hyötykäyttö on haastavaa ja/tai joiden hyötykäytön edistäminen on toivottavaa. Hankkeessa hienonnetaan kartoituksen pohjalta potentiaalisimmiksi arvioituja materiaaleja. Hienontamalla materiaalien pinta-ala ja reaktiivisuus sekä tasalaatuisuus lisääntyvät, jolloin materiaalien hyötykäyttö helpottuu. Lisäksi hankkeessa jatkokehitetään hienontamislaitteistoa soveltumaan uusille hankkeessa kartoitetuille materiaaleille.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena on mm. tehty kartoitus Kymenlaakson teollisuuden sivuvirroista ja kierrätysyritysten materiaaleista, arvioitu potentiaalisimmat materiaalit hienontamiskäsittelyyn, ja tehty hienontamiskokeita eri materiaalille. Saatujen tulosten ja pienimuotoisten käytännönkokeiden pohjalta on arvioitu soveltuvia käyttökohteita hienonnetuille materiaaleille. Lisäksi hienontamisprosessia on kehitetty paremmin soveltumaan erilaisille materiaaleille.

RINNAKKAISHANKE BIOKE, INVESTOINNIT – HANKKEEN TOIMINTA PÄÄTTYNYT

BIOKE-hankkeen kanssa samaan aikaan alkaneessa BIOKE, investoinnit -rinnakkaishankkeessa hankittiin hienontamistutkimusta edistäviä ja avustavia laitteita: partikkelikokoanalysaattori märkämenetelmällä, seulakone sihtisarjalla, leukamurskain, leikkuumylly, kuulamylly, pukkinosturi, sekoitin sekä pH- ja sähkönjohtokykymittari.

 

Lisätietoja

Anne Gango

Projektipäällikkö

anne.gango@xamk.fi

044 7028 217

 

Teemu Karttaavi

Tutkimusinsinööri

teemu.karttaavi@xamk.fi

044 7028 264

Faktat

BIOKE - Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa

01.01.2020 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 320 001 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta