Tavoitteena on kehittää biopohjaisista raaka-aineista uusia, myrkyttömiä ja turvallisia palonsuoja-aineita erityisesti puurakentamiseen.

 

Puutuotteiden suurena haittapuolena pidetään niiden syttyvyyttä, jonka vuoksi puumateriaalien käyttö rakentamisessa on tiukasti säännelty EU:n määräysten mukaisesti. Palonsuojamateriaalit alentavat syttyvien puumateriaalien paloriskiä tehden rakennuksista turvallisempia. Tällä hetkellä kaupallisesti saatavilla olevat palonestoaineet sisältävät epäiltyjä haitallisia ainesosia. Kemian toimitusketjun haasteet ja kiertotalouden ratkaisut ovat keskeisiä tekijöitä puupohjaisten palonestokemikaalien ja -muotoilujen kehittämisessä.

 

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on kehittää puun ja biohajoavien raaka-aineiden pohjalta uusia, myrkyttömiä ja turvallisia palonestoaineita, pinnoitteita ja maaleja, erityisesti puurakentamiseen. Projekti sisältää palonestoaineiden kehittämisen, testaamisen, toimintamekanismien tutkimisen sekä puukomponentteihin ja puupohjaisiin kemikaaleihin perustuvien pinta- ja kyllästyskäsittelyjen optimoinnin (mikrokiteinen selluloosa, ligniini, sellutehtaan sivutuotteet).

 

Hanke on osa ryhmähanketta, jossa päätoteuttajana toimii Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja osahankkeen toteuttajana Aalto-korkeakoulusäätiö sr (Aalto-yliopisto).

Biosuoja – Bio- ja selluloosapohjaiset palonsuojamateriaalit puurakentamisen tuotteisiin -hanke on Euroopan unionin osarahoittama, ja tuen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto. Xamkin budjetti hankkeessa on 253 201 €, josta EU-tuen määrä on 202 561 €.

Lisätietoja

Anti Rohumaa
projektipäällikkö
p. 040 185 4173
anti.rohumaa(at)xamk.fi

Faktat

Biosuoja – Bio- ja selluloosapohjaiset palonsuojamateriaalit puurakentamisen tuotteisiin

01.09.2022 – 30.06.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Aalto-korkeakoulusäätiö sr (Aalto-yliopisto)

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 253 201 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan unionin osarahoittama