Kotitalousjätteiden lajittelussa on vielä tehostettavaa

Biojätettä päätyy edelleen paljon sekajätteen joukkoon. Tällöin menetetään osa biojätteen sisältämästä energiasta ja ravinteista. Sekajätteen seassa oleva biojäte heikentää muiden materiaalien kierrätettävyyttä sekä vähentää myös polttoon menevästä sekajätteen osuudesta saatavaa energian määrää.

TIEDOTTAMINEN JA TUTKIMUS AVUKSI

Biovirtaa – Biojäte kuljettaa -hankkeen tavoitteena on ravinteiden talteenoton lisääminen kotitalousjätteistä Etelä-Savon alueella. Hankkeen toimenpiteiden avulla pyritään lisäämään alueellisesti kotitalousjätteiden lajittelua ja siten erilliskerätyn biojätteen määrää. Samalla vahvistetaan ja lisätään biojätteen hyötykäyttöä ja potentiaalia metaanin ja liikennebiokaasun tuotannolle. Vähähiilisyys pyritään huomioimaan myös logistiikassa edistämällä biokaasun käyttöä käyttövoimana muun muassa jätteiden kuljetuksessa. Tiedottamisen avulla pyritään lisäämään vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden tietämystä jätteiden lajittelun eduista ja samalla edistämään kiertotalouden tavoitteiden toteutumista. Hankkeessa selvitetään Etelä-Savon maakunnan ravinnepotentiaalia eri kunnissa tehtävän tarkastelun avulla. Hankkeessa ovat mukana  Metsäsairila Oy  Mikkelissä ja Kymenlaakson Jäte Oy Mäntyharju-Pertunmaalla toteutettavien toimenpiteiden  osalta.

HANKKEEN TOIMENPITEITÄ OVAT:

TP 1. Biojätteen erilliskeräyksen lisääminen – asukkaiden aktivointi

TP 2. Kiertotaloutta edistävät jäteastiat ja keräysmenetelmät taajamassa ja haja-asutusalueella

TP 3. Pilotoinnit biojätteen erilliskeräyksen tehostamiseksi

TP 4. Viestintä ja raportointi

HANKKEEN TULOKSET:

Hankkeen tuloksena kuluttajat ymmärtävät entistä paremmin biojätteen lajittelun hyödyt. Samalla saavutetaan selvä nousu pilot-alueiden biojätteen lajitteluasteessa, jolloin biojäte saadaan hyödynnettyä kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kertyvän jätteen sijainnista riippumatta. Hyödynnettäväksi kelpaavan erilliskerätyn biojätteen määrän kasvu lisää ravinteiden talteenottoa ja alueen omavaraisuutta. Biojätteen jatkojalostus kasvattaa uusiutuvan energian, muun muassa biokaasun, määrää. Kehitetyt toimintamallit ovat monistettavissa alueiden käyttöön. Pitkällä aikavälillä tämä auttaa yhteiskuntaa toimimaan ilmastonmuutosta hilliten ja kiertotaloutta edistäen.

 

HANKKEEN JULKAISUT:

Biojätteen paremmalla lajittelulla lisätään paikallista energiaa ja kasvuvoimaa

Biovirtaa – Biojäte kuljettaa

Yleisötilaisuudet Biovirtaa-hankkeessa

 

HANKKEESSA TUOTETUT ANIMAATIOT:

Suomeksi: Maija Madon biojätevinkit

In English:  Maija the Worm’s biowaste tips

 

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tuija Ranta-Korhonen

tuija.ranta-korhonen@xamk.fi

p. 040 661 5191

 

Tutkimusinsinööri Marleena Tirkkonen

marleena.tirkkonen@xamk.fi

p. 050 572 4564

 

Tutkimusinsinööri Tiina Saario

p. 040 648 2490

 

Tietosuojaseloste Biovirtaa-hanke

Faktat

Biovirtaa - Biojäte kuljettaa

01.12.2022 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Metsäsairila Oy, Kymenlaakson Jäte Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 387 513 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 387 513 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto, EAKR