CARVE-hankkeessa kehitetään työntekijöiden toimintaa työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevaksi.

 

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti yksilö- ja organisaatiotasolla, ja sitä kautta parantaa työn tuottavuutta erityisesti vuorotyötä ja henkisesti kuormittavaa työtä tekevillä työntekijöillä. Hankkeessa kehitetään malleja työn muokkaamiseksi perustuen yksilöllisen vuorokausirytmin tunnistamiseen ja teknologia-avusteisiin rauhoittumis- ja aktivointihetkiin. Työn tuottavuutta pyritään edistämään muokkaamalla esimerkiksi työprosesseja, -aikatauluja ja -tehtäviä yksilöllisesti sopivammiksi. Tulokselliset toimintamallit jalkautetaan yrityksen työhyvinvointistrategiaan ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämistoimenpiteisiin.

Hanke toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä belgialaisen KU Leuven yliopiston ja bulgarialaisen Idein Ltd. tutkimuskeskuksen kanssa (CARVE – Circadian Activity Revitalizing Vocational Energy). Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

TOIMENPITEET

 1. Suoritetaan yrityksille lähtötasokyselyt työhyvinvointiin, vuorokausirytmiin ja tuottavuuteen liittyen.
 2. Aloitustyöpajassa esitellään yrityksille työhyvinvointimalli, jossa työhyvinvointia parannetaan yksilöllisesti hyödyntäen vuorokausirytmiä ja hyvinvointiteknologiasta saatavaa dataa.
 3. Kerätään hyvinvointiteknologian avulla tietoa työntekijän hyvinvoinnista, henkilökohtaisesta vuorokausirytmistä ja palautumisesta työaikana, vapaa-ajalla ja nukkuessa.
 4. Hyvinvointiteknologiatiedon avulla työntekijöille annetaan työkaluja oman työn muokkaamiseen, niin että energiatasot säilyvät hyvänä läpi vuorokauden ja palautuminen mahdollistuu.
 5. Loppumittaukset ja -kysely yrityksille suoritetaan noin puoli vuotta kestävän prosessin päätteeksi työhyvinvoinnin ja tuottavuuden muutoksen selvittämiseksi.

 

TULOKSET

 • Yritys saa havainnollista tietoa työntekijöidensä hyvinvoinnista ja käytänteitä työhyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Yritys saa työkaluja työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyden mittaamiseksi.
 • Työntekijä saa tietoa omasta hyvinvoinnistaan ja yksilöllisen vuorokausirytmin vaikutuksista omaan energiatasoon.
 • Työntekijä saa työkaluja työhyvinvointinsa edistämiseen ja oman työn muokkaamiseen henkilökohtaista vuorokausirytmiä optimoiden.
 • Julkaistaan suomenkielinen verkkosivusto, jossa kuka tahansa voi määrittää henkilökohtaisen vuorokausirytminsä ja jossa annetaan keinoja työn muokkaamiseen yksilöllisesti.
 • Järjestetään avoimia tilaisuuksia, joiden myötä maakunnan yritysten ymmärrys työhyvinvoinnin merkityksestä tuottavuudelle sekä valmiudet työhyvinvoinnin seuraamiseen ja kehittämiseen lisääntyvät.

 

CARVE-hankkeen tietosuojailmoitus: https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2020/01/CARVE-Tietosuojailmoitus.pdf

Lisätietoja

Minna Männikkö, projektipäällikkö

minna.mannikko@xamk.fi

040 480 7369

 

Marko Tanskanen, TKI-asiantuntija

marko.tanskanen@xamk.fi

040 645 9207

Faktat

CARVE: Työn tuottavuuden parantaminen yksilölliseen vuorokausirytmiin ja rauhoittumishetkiin perustuvalla työn tuunaamisella

01.06.2019 - 30.09.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: KU Leuven (Belgia), Idein Ltd. (Bulgaria)

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 293 291 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 80 387 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Jaa sivu