Ilmastoviisaan ruuan ja ravitsemuksen tutkimusinfrastruktuuri.

Xamkin Active Life Lab -tutkimusyksikkö on monitieteellisen FOODNUTRI-konsortion jäsen. FOODNUTRI on kansallinen ruuan ja ravitsemuksen tutkimusinfrastruktuuri, joka palvelee laajasti koko ruokajärjestelmää. Active Life Lab tekee hanketta yhteistyössä Xamkin Vastuulliset ruokapalvelut tutkimusryhmän kanssa.

FOODNUTRI tulee myötävaikuttamaan kestävän kehityksen strategian (FOOD 2030) toteutumiseen ottaen huomioon Suomen hallituksen vision: ”Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja.”

Xamkissa hankkeen tavoitteena on rakentaa tutkimusympäristöä ja siihen liittyviä palveluja Saimaa Stadiumin ja Active Life Labin yhteyteen. Tutkimusympäristö mahdollistaa esimerkiksi kuluttajien ruokavalintojen ja digitaalisen näyttöviestinnän kiinnostavuuden tutkimisen.

 

Lisätietoja

Arto Pesola
Vastuullinen johtaja
arto.pesola@xamk.fi
p. 040 6411 504

Teija Rautiainen
Tutkimusryhmäpäällikkö
teija.rautiainen@xamk.fi
p. 040 0872 759

Piia Mikonsaari
Projektipäällikkö
piia.mikonsaari@xamk.fi
p. 050 4108 048

Kuva 1. FOODNUTRI is constructed upon seven knowledge-based platforms collaboratively targeting to address critical challenges for health and well-being both for the planet and people.

 

FOODNUTRIn tavoitteena on vastata ympäristön ja ihmisten terveyttä ja hyvinvointia koskeviin kriittisiin haasteisiin. FOODNUTRI pyrkii edistämään merkittävästi terveellisen ravinnon, kestävän ruokaturvan ja erinomaisen ruokaturvallisuuden varmistamista.

FOODNUTRI tuottaa innovatiivisia ratkaisuja hyödyntäen monipuolisesti kotimaisia raaka-aineita ja uusia prosessoinnin ja pakkaamisen teknologioita. Tutkimusinfrastruktuurin avulla tuotetaan tietoa elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden koostumuksesta, rakenteesta ja turvallisuudesta, ruuan fysiologisesta merkityksestä, kuluttajien asenteista, ruuan kulutuksesta, ravintoaineiden saannista ja ruokavalintojen kestävyydestä. FOODNUTRI palvelee tutkijoita, liiketoimintaa, viranomaistahoja, terveydenhuollon ammattilaisia, maanviljelijöitä sekä muita sidosryhmiä.

 

Kuva 2. Added value of FOODNUTRI.

 

FOODNUTRI rakentaa palvelukonseptin, jossa laitteet, tietokannat, työkalut ja menetelmät ovat (tietyin ehdoin) laajemman yleisön käytössä. Palveluja muodostetaan infrastruktuurin seitsemälle osa-alueelle:

  • Ruuan prosessointi
  • Ruuan karakterisointi
  • Ruuan turvallisuus
  • Ruuan fysiologinen merkitys
  • Aistinvarainen ja kuluttajatutkimus
  • Ruuan kulutus ja ravintoaineiden saanti
  • Ympäristön kestävyys ja jalanjälki

Datalähtöiset hyvinvointipalvelut ovat yksi Xamkin strategisista kehittämisalueista. Tätä strategista tutkimuslinjaa käytetään pääasiassa Active Life Lab -tutkimusyksikön tutkimuslaboratoriossa, jossa uusin tutkimusteknologia mahdollistaa ihmisten fyysisen aktiivisuuden ja ruokavalintojen vuorovaikutuksen tutkimisen. Vastuulliset ruokapalvelut tutkimusryhmän tavoitteena on edistää ruokapalveluiden ekologista, taloudellista ja sosiaalista vastuullisuutta osana alueellisesti kestävää ruokajärjestelmää. Tätä tutkimusteknologiaa sekä ruokapalveluiden roolia ihmisten hyvän ja ravitsevan syömisen tukemisessa kehitetään edelleen FOODNUTRI-hankkeessa Aistinvarainen ja kuluttajatutkimus.

Hankkeessa rakennetaan tutkimusympäristöä, jossa voidaan vaikuttaa ihmisten ruokavalintoihin informaatiopohjaisen suosittelun, fyysisen aktiivisuuden ja elintapaohjauksen myötävaikutuksella.

FOODNUTRI YHTEISTYÖKUMPPANIT:

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Luonnonvarakeskus (Luke)
Ruokavirasto
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Turun yliopisto

FOODNUTRI-tutkimusinfrastruktuuri sai Suomen Akatemian rahoituksen 3,5 miljoonaa euroa. Kolmivuotista hanketta johtaa Helsingin yliopiston ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.  Saatu rahoitus pohjautuu Euroopan unionin elpymisvälineeseen (RRF) ja Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. RRF-rahoitetut hankkeet edistävät toiminnassaan vihreän siirtymän tavoitteita ja digitalisaatiota.

Päättyneet hankkeet

Datasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palveluja

Tutustu hankkeeseen

Älykäs hyvinvointilaboratorio

Tutustu hankkeeseen

Faktat

Climate Smart Food and Nutrition Research Infrastructure

01.01.2022 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Helsingin yliopisto

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 5 229 528 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 213 347 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Suomen Akatemia