Hankkeessa kehitettiin tutkimussuunnitelma ja konsortio kuntosalilaitteilla pelattavien kognitiopelien vaikuttavuuden selvittämiseksi.

Tavoitteet

Kehitettiin ratkaisuja eri laitteilta tulevan tiedon standardisoimiseksi, mikä mahdollistaa pelisisältöjen skaalaamisen eri valmistajien kuntosalilaitteille sopiviksi, ja selvitettiin tutkimusidean kysyntä kuntosalilaitevalmistajien, pelikehittäjien, asiakkaiden ja loppukäyttäjien puolelta. Muita tavoitteita olivat kognitiopelisisältöjen luominen, eri laitteiden yhteensopivuuden selvittäminen kuntosalipelien näkökulmasta, sekä tekoälyn käyttömahdollisuuksien selvittäminen kognitiopelien yksilöllistämisessä.

Toimenpiteet

Datan standardisointi: Pelien sisältökehitystä ohjaavat hankkeessa kehitettävät standardoidut rajapinnat sekä perustutkimus lihasvoiman ja kognition kehittämisen mekanismeista. Hankkeessa kehitettiin ja testattiin kuntosalipelidemoja. Kerätyn datan perusteella suunniteltiin tutkimushankkeen otoskoko.

Yhteistyöverkoston muodostaminen: Hankkeen aikana kontaktoitiin kuntosalilaitevalmistajia ja pelikehittäjiä. Keskusteltiin uuden hankkeen sisällöstä, tutkimussuunnitelmasta ja uusista liiketoimintamalleista.

Tutkimusidean testaaminen: Hankekokonaisuudessa tutkittava ja kehitettävä standardoitu rajapintakokonaisuus mahdollistaa pelien kehittämisen usealle laitevalmistajalle. Tässä hankkeessa toteutettiin pieni rajapintapilotti.

Tulokset

Hankkeessa luotiin yhteistyöverkosto ja tutkimussuunnitelma jatkohanketta varten. Tuotettiin demopeli ja testattiin konseptin toimivuus ja kysyntä. Jatkohankkeeseen haetaan vielä yrityksiä. Pyydä lisätietoja hankkeen yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja

Arto Pesola
Arto.Pesola@xamk.fi
Puh. 0406411504
Tutkimuspäällikkö
Kestävä hyvinvointi

 

Ville-Veikko Uhlgren
Ville-Veikko.Uhlgren@xamk.fi
Puh. 0405294706
It-asiantuntija
Digitaalinen talous

 

Aleksander Lempinen
Aleksander.Lempinen@xamk.fi
It-asiantuntija
Digitaalinen talous

Faktat

CogTail

01.06.2019 – 30.11.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Muut kumppanit: Business Finland

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 99940 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 39976 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Business Finland