Uudet teknologiat yhdistettynä avoimeen dataan mahdollistavat uusia tuotteita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuoda avoin data yritysten käyttöön mahdollistamaan digitaalinen uusiutuminen luomalla avoimen datan käyttäjäystävällisten sovellusten kautta liiketoimintaa ja hyvinvointia.
Avoin data on julkishallinnon, yritysten, organisaatioiden ja yksityishenkilöiden julkaisemaa koneluettavassa muodossa olevaa jalostamatonta dataa, johon kaikilla on maksuton käyttöoikeus. Hankkeessa kehitetään uusia tapoja avata, tuottaa, jalostaa ja käyttää avointa dataa liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Teemana on digitaalinen uudistuminen pelillisyyttä ja virtuaalitodellisuutta hyödyntäen.
Hanke on osa Turun ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistä avoimen datan hyödyntämistä edistävää DaaS-hanketta, jonka pääteemana on älykäs kestävä kaupunki (Smart city).

toiminta

Hankkeessa järjestetään opiskelijoiden, yritysten ja yhteisöjen yhteiskehittelytapahtumia, joissa innovoidaan uusia tapoja hyödyntää avointa dataa digitaalisten sovellusten kehittämisessä. Näiden tapahtumien teemoissa korostuvat kyberturvallisuus, smart city -ajattelu, pelit ja virtual/augmented reality-teknologiat. Tapahtumien tuloksina syntyneitä uusia ideoita kehitetään eteenpäin erilaisilla analysointityökaluilla ja pelisuunnittelumenetelmillä. Tavoite on jalostaa visuaalisesti näyttäviä, tuotteistettavia sovelluksia, joissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan pelimoottoriteknologioita ja VR/AR-osaamista.

tulokset

Lyhyen aikavälin tuloksina kehitetään uusia avoimen datan sovelluksia, sekä luodaan alueellisesti uusia yhteistyömalleja yritysten ja koulutusorganisaatioiden välille. Pitkän aikavälin tuloksena muodostuu avoimen datan, digitaalisen uudistumisen ja alustatalouden toimintamalli edistämään alueellista kehitystä. Opiskelijoille hanke tarjoaa kontakteja paikallisiin yrityksiin, mahdollisuuden yritystoimeksiantoihin ja mukavan tavan hankkia opintopisteitä hackathon -tapahtumissa.

 

Lisätietoja

Minna Jukka
Projektipäällikkö
P. 044 7028581
minna.jukka@xamk.fi

Ajankohtaista

Open DaaS Serbiassa

Esitin Serbiassa toukokuun 2019 lopulla University of Belgraden järjestämässä konferenssissa (XV International May Conference on Strategic Management) avoimen datan kaupallisten sovellusten ansaintalogiikkaa ja hinnoittelustrategioita analysoineen vertaisarvioidun tutkimusartikkelimme. Sanonta ”Joskus pitää mennä kauas nähdäkseen lähelle” piti jälleen kerran paikkansa. Avoimen datan globaali merkitys ja se kuinka voisimme kehittää datan avaamista ja hyödyntämistä Suomessa saivat paljon uutta...

Kyberturvallisuus koskettaa kaikkia

Kyberturvallisuuteen liittyneessä hackathonissa opiskelijatiimit saivat valita ratkaistavakseen joko sosiaaliseen vaikuttamiseen liittyvän tietoturvahaasteen, älymodeemin penetraatiotestauksen tai verkkohyökkäyksen avoimen datan rajapinnan autenttiseen kopioon. Jännittävästä ja tiheätunnelmaisesta hackathonista jäi mukavia jälkiväristyksiä, jotka eivät johtuneet pelkästään energiajuomista. Tämä oli todellinen hackathon, tässä oikeasti hakkeroitiin ja on aivan pakko myöntää, että hakkerointi on hauskaa ja jännittävää. Kyberturvallisuus koskettaa meitä kaikkia....

Hyvin suunniteltu VR-peli viettelee pelaajansa

Virtual Reality Games Hack 5.-7.9.2018, Game Lab, Kotkan kampus VR-pelit ovat yleistymässä ja niiden kehitystyökalut ovat edistyneet valtavasti viimeisten vuosien aikana. Vaikka moni suunnitteluun vaikuttava seikka riippuukin pelaamiseen käytettävissä olevasta laitteistosta (mobiili, konsoli, PC) on olemassa jotain yleisiä ihmisen fysiologiaan ja psykologiaan liittyviä suunnitteluperiaatteita. Tämä blogikirjoitus keskittyy tähän ihmiskeskeiseen lähestymistapaan pelien suunnittelussa. Peliä suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon ihmiskehon fysiologiaan liittyvät...

Pitchaamisen jalo taito

Nitro Mobile AR Game Jam 20.-22.4. Kotkassa Upeassa Villa Koskenäyräässä kosken kuohuessa luotiin uusia peliominaisuuksia AR-peleihin. Nämä opiskelijoiden hienosti pitchaamat peliominaisuudet toivottavasti toteutuvat tulevissa peleissä. Jäämme innolla odottamaan, että pääsemme pelaamaan niitä. Uusien pelien ennenaikaisen paljastamisen sijaan tämä blogikirjoitus käsittelee aihetta millainen on hyvä pitchaus (elevator pitch, hissipuhe, vakuuttava lyhyt myyntipuhe). Perinteisesti hissipuhe liitetään onnekkaaseen...

Voivatko digitaaliset ratkaisut yhdistettynä avoimeen dataan parantaa elämystä yleisötapahtumissa?

Voivat parantaa, ainakin Kotkassa Datariinassa järjestetyn 24 h Sports & Cruise Challenge tapahtuman tulosten perusteella. Tässä Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n ja XAMKin Digiverstaan kanssa yhteistyössä toteutetussa Sports & Cruise Challengessa noin 30 eri alojen opiskelijaa ideoivat uusia ratkaisuja urheilu- ja matkailutapahtumien kehittämiseen. Tapahtumaan osallistui opiskelijoiden lisäksi yhdeksän Kymenlaaksolaista urheiluseuraa, mm. jääkiekossa ja koripallossa pelaavia...

Faktat

DaaS - Open data as a Service

01.09.2017 – 31.08.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Turun ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 557 430 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 132 620 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)