Tietoon perustuvaa johtamisen, kehittämisen ja oppimisen toimintaa Kymenlaakson alueella.

Dataamo-hanke kehittää tietoon perustuvaa johtamisen, kehittämisen ja oppimisen toimintaa Kymenlaakson alueella sekä yrityksissä että koulutusorganisaatioissa. Hankkeessa luodaan uusi data-analytiikan, liiketalouden ja muotoilun koulutusohjelmia sekä alueen elinkeinoelämää yhdistävä kumppanuusmalli ja oppimisympäristö.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Samuli Karevaara
050-4661581
samuli.karevaara@xamk.fi

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on

 1. Kehittää uusi data-analytiikan, liiketalouden ja muotoilun koulutusohjelmia sekä alueen elinkeinoelämää yhdistävä kumppanuusmalli ja oppimisympäristö.
 2. Oppimisympäristössä tuotetaan tiedolla johtamiseen liittyviä oppimisen mahdollisuuksia henkilöstölle, työelämälle sekä opiskelijoille.
 3. Rakentaa ja tuotteistaa alueellisia avoimia tietovarastoja (datapankkeja) tiedolla johtamisen ja kehittämisen tueksi.
 4. Tukea vaikuttavuuden tutkimusta vahvistamalla datan alueellista saavutettavuutta.

Toimenpiteet

 1. Selvitys Kymenlaakson alueen koulutusorganisaatioiden ja yrityselämän tarpeista ja toiveista liittyen tiedon tuottamiseen, saatavuuteen, avoimuuteen sekä tiedolla johtamiseen ja kehittämiseen.
 2. Luodaan uusi data-analytiikan, liiketalouden ja muotoilun yhteinen, monialainen oppimisen ja yrityskehittämisen kumppanuusmalli.
 3. Järjestetään yritystoimeksiantoihin perustuvia yrityslähtöisen tiedolla johtamisen ja kehittämisen työpajoja ja oppimisprojekteja
  1. Työpajoihin ja oppimisprojekteihin osallistuu opiskelijoita, opetushenkilökuntaa sekä yrityselämän ja sidosryhmien edustajia
  2. Sidosryhmiin kuuluu yritysten lisäksi myös alueen julkisia toimijoita, kuten kunnan omaa toimintaa sekä järjestöjä ja voittoa tuottamattomia organisaatioita.
 4. Tuotetaan sekä työpajoissa ja oppimisprojekteissa sekä hankehenkilöstön kehittämänä alueellisia avoimia tietovarastoja (datapankkeja) tiedolla johtamisen ja alueen tki-toiminnan tueksi
  1. Kehitetään samalla näiden tietovarastojen käyttöön ja soveltamiseen liittyviä prosesseja ja menetelmiä

IPR Suomi tietopankki

 

IPR Suomi on Dataamo -hankkeessa kehitetty kansallinen rekisteröidyn aineettoman pääoman tietopankki avoimesta datasta. Tietopankki on helppokäyttöinen ja informatiivinen tapa tutkia eri alueiden,
yritysten ja toimialojen aktiivisuutta aineettoman omaisuuden
suojaamisessa ja kehitysaktiivisuudessa.

Uutiset

Eläköön selkeästi visualisoitu data!

Mistä tässä on kyse?!

Lue lisää Next lehden artikkelista

Eläköön selkeästi visualisoitu data! – Next (xamk.fi)

Faktat

Dataamo

15.01.2022 – 28.02.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 70 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 20 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven säätiö