Hankkeen avulla parannetaan maaseutuyritysten työhyvinvointia ja tuloksellisuutta

HANKKEEN SISÄLTÖ

Hankkeen tavoitteena on maaseutuyritysten työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittäminen tarvelähtöisesti. Kehittämistyössä sovelletaan vuoropuhelua eli dialogia, jossa kuunnellaan, ajatellaan ja ratkaistaan työhyvinvoinnin haasteita yhdessä.

Vertaisverkostolla ja työpajoilla tavoitellaan yhteisöllisyyttä yritysten välillä sekä työhyvinvointiin liittyvien kokemusten ja tiedon jakamista. Digitaalisia mahdollisuuksia, kuten mittauksia hyvinvointiteknologialla, mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa hyödynnetään osana maaseutuyritysten työhyvinvoinnin kehittämistä.

 

Lisätietoja

Viljo Kuuluvainen
projektipäällikkö
p. 040 670 1695
viljo.kuuluvainen@xamk.fi

Faktat

DIDIVE - Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi

01.03.2017 – 28.02.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seamk

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk ja Satakunnan ammattikorkeakoulu, Samk

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus