Hanke kehittää Kymenlaaksolaisten 15-29-vuotiaiden nuorten digiosaamista koulutus- ja työllistymisvalmiuksia vahvistaen.

Ohjauksella ja mentoroinnilla DIGIAKTORISTA digiosaajaksi

Kymenlaakson nuorten koulutus- ja työllisyystilanne on sekä kotimaista kieltä puhuvien, että vieraskielisten nuorten kohdalla kansallisella tasolla heikko. Samalla käytännön digiosaamisen merkitys koulutuksessa ja työelämässä on kasvanut merkittävästi. Nuorista puhutaan usein diginatiiveina, mutta oppiakseen digiaktoriksi moni tarvitsee intensiivisempää ohjausta ja mentorointia. Kouluttautuminen vaatii aiempaa enemmän itseohjautuvuutta ja sähköisten palvelujen hyödyntämistä. Digiosaaminen on siis välttämätöntä kenelle tahansa nuorelle, mutta syrjäytymisuhan alla olevat nuoret tarvitsevat erityisesti tukea osaamisen kehittämisessä sekä motivaation lisäämisessä.

Koulutus- ja työllistymisvalmiuksia tukevia palveluja nuorille

Digiaktorit -hankkeen tavoitteena on edistää kohderyhmään kuuluvien nuorten koulutus- ja työllistymisvalmiuksia hyödyntämällä sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita sekä digitalisoitumiskehitystä. Digiosaamisen parantamiseksi hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään digitaalisia pelillisiä menetelmiä, sekä mentoroinnissa tarvittavia sähköisiä- ja etäohjausmenetelmiä. Hankkeessa järjestetään yhteisiä työpajoja opiskelijoille ja heitä ohjaavalle henkilökunnalle sähköisistä työnhakutavoista ja palveluista.

Tietoa nuorten käyttäytymisestä digitaalisessa ympäristössä

Hankkeen toimenpiteet tukevat nuorten koulutuksesta koulutukseen ja työelämään siirtymistä huomioiden oppijoiden erityisen tuen tarpeet. Hankkeessa tehtävän käytettävyys selvityksen avulla saadaan kerättyä tietoa sähköisten välineiden ja pelillisten ratkaisujen suunnitteluun. Palvelumuotoilun menetelmin, selvitetään minkälaisia innovatiivisia digitaalisia tukipalveluita nuoret haluavat oppimisen tueksi ja missä muodossa ne pitää käyttäjäystävällisesti kohderyhmälleen olla.

Hanke toteutetaan yhteistyöverkostona Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin, Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin, Ekamin Rannikkopajojen ja Kouvolan seudun ammattiopiston KSAOn kanssa.

Hankkeen etenemistä, tiedotusta työpajoista ja muita hankkeessa järjestettäviä koulutuksia voit seurata hankkeen blogissa. Sosiaalisesta mediasta hankkeen löydät #digiaktorit

Hankkeen muita tuloksia

Hankkeen videoita voi katsella Digiaktoreiden youtube-kanavalta:

Linkki

Ekamin ja Rannikkopajojen koostama materiaali ThingLink-alustalle:

Linkki

Työelämä ja digitaalisuus -työpajan materiaalit:

Linkki

 

 

Lisätietoja

Vappu Myllärinen
projektipäällikkö

vappu.myllarinen@xamk.fi

 

Osatoteuttajat:

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami
Hilkka Huisko
hankevastaava
040 755 5056
hilkka.huisko@ekami.fi

Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
Kristina Ström
hankevastaava
020 615 5903
kristina.strom@ksao.fi

 

Ajankohtaista

Digiaktorit

Kaikki hyvä päättyy aikanaan

On tullut aika hyvästellä Digiaktorit hanke. Erilaisiin toimenpiteisiin ja työpajoihin osallistui satoja henkilöitä, joten voimme todeta hankkeen olleen vaikuttavampi kuin alun perin uskalsimme toivoa. Päätavoitteemme toteutuivat: saimme käyttöön uudenlaiset toimintamallit (digitutorointi/ vertaismentorointi) ja vahvistimme sekä osallisena olleiden nuorten, että opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaitoja. Lisäksi tuotimme materiaalia, minkä avulla voidaan tukea monenlaisesta taustasta tulevia nuoria muuttuvassa...

Nuorten digitaitoja tukemassa vuonna 2018

Vuoden vaihtuminen on kulman takana ja tässä kohtaa on hyvä tehdä katsaus vuoden 2018 Digiaktorit hankkeen toimenpiteisiin.   Nuorten digiosaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Käytännön digiosaamisen merkitys koulutuksessa ja työelämässä on kasvanut merkittävästi. Nuorista puhutaan usein diginatiiveina, mutta oppiakseen digiaktoriksi moni tarvitsee intensiivisempää ohjausta ja mentorointia. Digiaktorit -hanke tarjoaa tähän nuorille tukea. Hankkeessa on tehty selvitystä nuorten...

Oppiminen, koulutus ja työelämä muutoksessa 

Tervetuloa Digiaktorit -hankkeen pariin. Digiaktorit on Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin hallinnoima ESR-hanke (2018-2020). Hankkeen tavoitteena on lyhyesti kuvattuna tukea nuorten digitaalisia taitoja muuttuvassa toimintaympäristössä, niin että heillä olisi paremmat valmiudet ja mahdollisuudet kouluttautua, hakeutua työelämään ja toimia digitaalisessa yhteiskunnassa. Tänä päivänä paljon puhutaan ja uutisoidaan työelämän ja ammattien muutoksista. Tulevaisuudessa edessämme on käsiteltävänä monia tänään vielä vierailta tuntuvia ilmiöitä. Automaatio, robotit ja oppiva keinoäly tulevat muuttamaan...

Faktat

Digiaktorit

01.02.2018 – 31.01.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami ja Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 600 759 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 210 074 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto

Asiasanat