Tuetaan digitaalisen osaamiskeskittymän kehittymistä ja arkisto- ja tietokantojen näkyvyyden sekä hyötykäytön lisäämistä Etelä-Savossa

tavoitteet

Hankkeen toimet tukevat eteläsavolaisen digitaalisen osaamiskeskittymän kehittymistä ja Etelä-Savossa olevien arkisto- ja tietokantojen näkyvyyden ja hyötykäytön lisäämistä niin yksityisten henkilöiden kuin yritysten ja julkisten toimijoiden keskuudessa. Hankkeen tavoitteena on digitaalisuuteen ja avoimeen tietoon liittyvä liiketoiminnan ja arjen digitaalisten ratkaisujen kehittäminen. Toiminnan malli on, että edetään ripeästi vaiheesta toiseen ratkaisukeskeisesti ja tulostavoitteisesti

kohderyhmä

Yrittäjät, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään avoimia digitaalisia aineistoja. Julkiset tahot, joilla on avoimia digitaalisia aineistoja tai ovat kiinnostuneita hyödyntämään muiden aineistoja tai palveluita. Muut toimijat, jotka voivat hyötyä avoimien digitaalisten aineistojen käytöstä, kuten historiatutkijat

TOIMENpiteet

Selvitys eteläsavolaisten toimijoiden avoimen tiedon käytöstä, tarpeesta ja tiedosta. Selvityksen perusteella voidaan syventyä paikallisiin kehitystarpeisii, miten tehdä bisnestä avoimen tiedon päälle. Kehityspajat avoimen tiedon käyttö- ja hyödyntämistarpeisiin sekä selvityksessä esille nousseisiin kehitystarpeisiin.

tulokset

Tuodaan näkyväksi selvityksen kautta yritysten ja muiden toimijoiden näkemykset ja tavoitteet avoimen tiedon hyödyntämisestä Etelä-Savossa.
Syntyy malli avoimen datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. -> Liiketoimintaa avoimesta digitaalisesta aineistosta

 

Lisätietoja

Kaija Villman
projektipäällikkö
p. 040 176 4667
kaija.villman(at)xamk.fi

Faktat

DigiBus - Liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisista aineistoista

01.10.2015 – 30.09.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopisto/Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 139 596 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta